Dato for udgivelse
21 Dec 2015 09:39
Til
Importøre mv
Sagsnummer
15-2050905
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie med oprindelse i Den Russiske Føderation.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2385 offentliggjort i EU-tidende L 332 af 18. december 2015 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 10) med oprindelse i Den Russiske Føderation (RU).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2015/2385.

Forordningen trådte i kraft den 19. december 2015.