Dato for udgivelse
21 Dec 2015 14:08
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075737
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Brasilien efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 offentliggjort i EU-tidende L 332 af 18. december 2015 indført en endelig antidumpintold på importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Brasilien (BR) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2015/2384.

Forordningen trådte i kraft den 19. december 2015.