Dato for udgivelse
05 Jan 2016 14:08
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-0008230
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2405 vedrørende EU-toldkontingenter for landbrugsprodukter med oprindelse i Ukraine er blevet offentliggjort den 19/12/2015 i EFT L 333/89.


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2405 vedrørende EU-toldkontingenter for landbrugsprodukter med oprindelse i Ukraine er blevet offentliggjort den 19/12/2015 i EFT L 333/89.

Denne forordning er blevet integreret i QUOTA 2 og definitionerne af toldkontingentet er blevet opdateret i overensstemmelse hermed.

I henhold til AA/DCFTA er det kun Toldmyndighederne i Ukraine, der er kompetente myndigheder til at udstede EUR.1 certifikater i Ukraine. For varer, der bringes i fri omsætning i EU fra 1. januar 2016 er det kun EUR.1 certifikater, der udstedes af toldmyndighederne i Ukraine, der betragtes som gyldige (artikel 17 (1), i protokol I). I tilfælde af forelæggelse af et oprindelsesbevis certificeret af en anden myndighed i Ukraine efter den 1. januar 2016 som led i AA/DCFTA, vil oprindelsesbeviset blive afvist af tekniske årsager. I overensstemmelse med artikel 18 (1) (b), i protokol I, kan et varecertifikat EUR.1, der udstedes efterfølgende senere drage fordel af præference behandling.