Den midlertidige tilskudsordning på finansloven i 2016 og 2017, som blev administreret af Skatteforvaltningen, er ophørt.

Fra 2018 og frem er det besluttet at ordningen erstattes af en ny, permanent tilskudsordning med en årlig pulje på 70 mio. kr. Den nye ordning består af otte lokalforeningspuljer, som administreres af en række hovedorganisationer. Der er på henholdsvis Kulturministeriets, Børne- og Socialministeriets samt Miljø- og Fødevareministeriets områder afsat midler på finansloven til ordningen. Man kan læse mere om den nye tilskudsordning i denne pressemeddelelse, som også indeholder henvisning til den politiske aftale, der er grundlag for den nye ordning.

Almennyttige foreninger vil dermed kunne søge om penge til særlige lokale formål. Midlerne vil kunne søges hos følgende hovedorganisationer:

  • Danmarks Idræts Forbund,
  • DGI,
  • Dansk Ungdoms Fællesråd,
  • Dansk Firmaidrætsforbund,
  • Danske Handicaporganisationer,
  • ISOBRO (indsamlingsorganisationerne),
  • Friluftsrådet 
  • Oplysningsforbundenes Fællesråd.

Oplysninger om den tidligere gældende tilskudsordning kan findes i Skatteforvaltningens juridiske vejledning 2017-2, afsnit E.A.8.17 og tidligere udgaver.