Dato for udgivelse
07 Jan 2016 12:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Jun 2015 11:16
SKM-nummer
SKM2016.8.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-3536-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, parallelimport, strafudmåling
Resumé

T var tiltalt for som direktør og daglig leder af et anpartsselskab forsætligt at have afgivet urigtige oplysninger om registreringsafgiftsgrundlaget for en lang række biler og momssvig i forbindelse hermed. T havde sammen med andre stiftet nogle fiktive selskaber, der importerede biler og fremlagde ved afgiftsberigtigelsen hos SKAT en række dokumenter, hvorefter bilerne skulle være købt gennem et spansk selskab. Det spanske selskab var fiktivt eller uden reel indhold. Formålet med at udfærdige og gøre brug af de spanske købs- og salgsdokumenter var alene at give urigtige oplysninger om bilernes værdi dels i forhold til beregning af registreringsafgift og dels i forhold til momspligten. Han havde derved unddraget for 8.860.944 kr. i registreringsafgift og 6.876.201 kr. i moms.

T forklarede at han ikke var særlig kyndig udi bilbranchen. Han havde ikke noget specialkundskab til registreringsafgift. Han huskede ikke et spansk selskab. Det var ikke hans underskrifter på afgiftsanmeldelserne m.m. og han husker ikke noget om det.

Byretten fandt bevist, at T havde forsæt til momssvig og svig med registreringsafgift. T idømtes ubetinget fængsel i 3 år, tillægsbøde på 5 mio. kr. samt erstatningspligt på 14.948.950,50 kr. Der blev herved lagt vægt på den systematiske afgiftsunddragelse via selskaber stiftet til lejligheden og som efterfølgende var gået konkurs uden aktiver, og på at fortjenesten var delt nogenlunde ligeligt mellem T og medtiltalte.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med den ændring, at fængselsstraffen forhøjedes til 4 år og byrettens bestemmelse om erstatning udgik. Fængselsstraffen forhøjedes, under hensyn til størrelsen af det samlede unddragne beløb, at T måtte anses for at være en af hovedmændene bag unddragelserne samt at T relativt kort tid før gerningstidspunktet i indeværende sag var idømt en langvarig fængselsstraf for berigelseskriminalitet.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Registreringsafgiftsloven § 27
Momsloven § 81

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 4. juni 2015, 17. afdeling nr. S-3536-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Klaus Ewald, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Hans Chr. Thomsen og Alex Puggaard, jf. retsplejelovens § 214, stk. 4, med domsmænd

...................................................................

Byrettens dom af 24. oktober 2012, nr. 12-363/2012

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 17. januar 2012 og erstatter et tidligere anklageskrift imod tiltalte, NL og RN, hvis sager er blevet behandlet særskilt, og hvor der blev afsagt en påanket dom den 7. oktober 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

I

straffelovens § 289, jf. registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i forening med NL og RN, hvis sager er behandlet særskilt, i perioden den 5. juni 2007 - 20. december 2007 i 19 tilfælde, med forsæt til afgiftsunddragelse, at have afgivet urigtige oplysninger om afgiftsgrundlaget, hvorved staten blev unddraget 8.860.944,00.kr. i registreringsafgift, nærmere således:

T var direktør og daglig leder i et anpartsselskab, H1 ApS, ...1 eller ...2 (fremover i anklageskriftet benævnt T/H1).

NL var direktør og daglig leder i selskabet G1 Import ApS med binavnet G1x ApS, ...3 eller ...2 (fremover i anklageskriftet benævnt NL/G1 Import).

RN var direktør og daglig leder i selskaberne G2 Biler ApS, ...4 og G3 Biler ApS, ...5, (fremover i anklageskriftet benævnt RN/G2 Biler og RN/G3 Biler).

Gennem disse selskaber importerede tiltalte, NL og RN biler fra Tyskland til Danmark og afgav urigtige og vildledende oplysninger til SKAT, herunder på toldsteder i ... , ...  og ... i forbindelse med bilernes afgiftsberigtigelse. De afgav disse urigtige oplysninger i forening og efter forudgående aftale eller med stiltiende samtykke tiltalte, NL og RN imellem til afgivelse af de urigtige oplysninger og for at unddrage staten registreringsafgift.

Tiltalte, NL og RN fremlagde ved afgiftsberigtigelsen overfor SKAT dokumenter, hvorefter biler skulle være købt gennem et selskab H3 SL, med adresse i Spanien (fremover benævnt H3).

Dette selskab var enten uden reel retlig realitet (fiktivt) eller også var tiltalte, NL og RN beføjede til eller tiltog sig ret til at bruge dette firmanavn i forbindelse med udstedelse af købs- og salgsdokumenter vedrørende biler, og hvor formålet med at udfærdige og gøre brug af disse købs- og salgsdokumenter alene var at give urigtige oplysninger om værdien af bilerne, dels i relation til en beregning af registreringsafgift, jf. forhold I, eller i forhold til pligten til at betale moms ved køb og salg af biler, jf. forhold II.

Tiltalte, NL og RN har endvidere ved afgiftsberigtigelsen fremlagt dokumenter, hvorefter biler skulle være købt hos et selskab G5 Company SL, ...7, Spanien (fremover benævnt G5 Company).

Tiltaltes, NL´s og RN´s forhold til dette selskab var af samme karakter som ved det ovennævnte spanske selskab H3.

Registreringsafgift er unddraget vedrørende nedennævnte biler således:

1

stel nr. ...251 Porsche bil-1

Den 21. juli 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem G1 Import bilen ved G6 i Tyskland for 47.478,00 Euro/353.236,00 kr., og hvor bilen efter oplysninger fra sælger havde kørt 15.000 km.

Den 10. august 2007 fremlagde NL eller tiltalte i forbindelse med bilens afgiftsberigtigelse og til brug for denne en faktura af 26. juli 2007, hvorefter bilen skulle være købt hos G5 Company SL for 21.900,00 Euro/ 162.936,00 kr. og have kørt 0 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 328.142,00 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 392.223,00 kr., idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 720.365,00 kr.

2

stel nr. ...311 Mercedes Benz clk 320

Den 9. august 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem G1 Import bilen ved G7 Automobile GbR i Tyskland for 36.555,00 Euro/274.162,00 kr., og hvor bilen efter sælgers oplysninger skulle have kørt 4.875 km.

Den 10. august 2007 fremlagde NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 1. august 2007, hvorefter bilen skulle være købt hos G5 Company for 12.400,00 Euro/92.256,00 kr. og have kørt 0 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 138.090,00 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 461.093,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 599.183,00 kr.

3

stel nr. ... 375 Mercedes Benz clk 200

Den 8. august 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G8 Biler GmbH i Tyskland for 38.235,00 Euro/284.470,00 kr.

Den 21. august 2007 fremlagde NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 2. august 2007, hvorefter bilen skulle være købt hos H3 for 16.000,00 Euro/ 139.120,00 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften af SKAT opgjort til 214.518,00 kr., hvorved de unddrog sig 405.778,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 620.296,00 kr.

4

stel nr. ...409 Mercedes Benz cls 320

Den 23. august 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen hos en ... forhandler i Tyskland for 54.500,00 Euro/405.480,00 kr.

Den 27. august 2007 fremlagde formentlig tiltalte eller RN i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 7. august 2007 fra H3, hvorefter G1 Import skulle have købt bilen for 23.000,00 Euro/233.150,00 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften af SKAT opgjort til 332.704,00 kr., hvorved de unddrog sig 574.768,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 907.472,00 kr.

5

stel nr. ...710 Chrysler

Den 29. august 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem G1 Import bilen hos G9 Automobile GmbH i Tyskland for 25.126,00 Euro/186.937,00 kr.

Den 29. august 2007 fremlagde NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen en faktura af 7. august 2007, hvorefter G1 Import skulle have købt bilen hos H3 for 7.300,00 Euro/54.312,00 kr.

På dette grundlag blev opkrævet et depositum på 73.000,00 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 318.006,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 391.006,00 kr.

6

stel nr. ... 973 Mercedes Benz ml 320

Den 3. september 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G10 automobile i Tyskland for 53.000,00 Euro, og hvor den efter sælgers oplysninger skulle havde kørt 9.900 km.

Den 12. august 2007 fremlagde NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 24. august 2007 fra H3, hvorefter bilen skulle være købt af G1 Import for 21.000,00 Euro/157.500,00 kr. og have kørt 300 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 275.445,00 kr. for registreringsafgiften, hvorved de unddrog sig betaling af 462.369,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 737.814,00 kr.

7

stel nr. ...061 BMW X5

Den 13. september 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved en autoforhandler i Tyskland for 58.740,00 Euro/437.025,00 kr.

Den 14. september 2007 fremlagde NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 31. august 2007 fra H3, hvorefter bilen skulle være købt af G1 Import for 20.500,00 Euro/153.750,00 kr.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 262.222,00 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 703.268,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 965.490,00 kr.

8

stel nr. ...734 BMW 530

Den 11. september 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem G1 Import bilen ved G11 Automobile GmbH i Tyskland for 36.714,00 Euro/275.355,00 kr.

Den 17. september 2007 fremlagde formentlig NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 31. august 2007 fra H3, hvorefter bilen skulle være købt af G1 Import for 15.500,00 Euro/116.250,00 kr.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 207.470,00 kr. i registreringsafgift, hvorved tiltalte, NL og RN unddrog sig betaling af 384.072,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 591.542,00 kr.

9

stel nr. ...231 Mercedes Benz E 280 CDI

Den 30. august 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem G1 Import ved G12 Auto GbR i Tyskland, for 31.000,00 Euro, og hvor den efter sælgerens oplysninger skulle have kørt 21.800 km.

Den 19. september 2007 fremlagde NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 31. august 2007 fra H3, hvorefter bilen skulle være købt for 13.500,00 Euro/100.440,00 kr. og have kørt 100 km.

På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 325.000,00 kr. for registreringsafgiften, hvorved de unddrog sig betaling af 340.696,00 kr. idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 665.696,00 kr.

10 (bil nr. 77)

stel nr. ...039 BMW

Den 22. august 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G13 Autohaus i Tyskland, for 36.750,00 Euro/275.625,00 kr., og hvor den efter sælgerens oplysninger havde kørt 7.950 km.

Den 2. september 2007 fremlagde NL i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 24. august 2007 fra H3, hvorved bilen skulle være købt af G1 Import for 15.000,00 Euro/116.000,00 kr. og have kørt 50 km.

På dette grundlag blev der opkrævet 191.133,00 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig betaling af 421.309,00 kr. idet registreringsafgiften skulle have været opgjort til 612.442,00 kr.           

11 (bil nr. 13)

stel nr. ...921 Mercedes Benz cl 500

Den 17. juli 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G14 i Tyskland for 99.831,00 Euro/742.742,00 kr.

Den 16. juli 2007 fremlagde tiltalte i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug herfor en faktura af 2. juli 2007 fra G5 Company, hvorefter bilen skulle være købt for 51.500,00 Euro/381.000,00 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 867.725,00 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 841.323,00 kr. i registreringsafgift, idet denne skulle være opgjort til 1.709.048,00 kr.

12 (bil nr. 14)

stel nr. ...122 Porsche bil-2

Den 10. juli 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G6 i Tyskland for 50.336,00 Euro/374.499,00 kr., og hvor bilen efter sælgers oplysninger skulle have kørt 12.500 km.

Den 12. juli 2007 fremlagde tiltalte i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 27. juni 2007 fra G5 Company SL, hvorefter bilen skulle være købt for 22.500,00 Euro/167.625,00 kr. og have kørt 0 km. På dette grundlag blev registreringsafgiften af SKAT opgjort til 312.959,00 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 317.622,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 630.581,00 kr.

13 (bil nr. 15)

stel nr. ...941 Mercedes Benz cl 63 amg

Den 31. juli 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G16 i Tyskland for 163.063,00 Euro.

Den 1. august 2007 fremlagde tiltalte i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 13. juli 2007, hvorefter bilen skulle være købt hos G5 Company for 64.400,00 Euro/475.520,00 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 1.006.074,00 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 1.215.875,00 kr. i afgift, idet registreringsafgiften skulle være opgjort til 2.281.949,00 kr.

14 (bil nr. 16)

stel nr. ...669 Mercedes Benz clk 280

Den 3. juli 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen hos G16 i Tyskland, for 39.400,00 Euro.

Den 7. juli 2007 opgav tiltalte i forbindelse med afgiftsberigtigelsen en købspris på omkring 19.000,00 Euro, hvorefter registreringsafgiften blev opgjort til 229.510,00 kr.

Herved unddrog de sig betaling af 389.806,00 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 619.316,00 kr.

15 (bil nr. 17)

stel nr. ...935 en Mini Cooper

Den 19. oktober 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved en forhandler G18 i Tyskland for 20.924,00 Euro/155.674,00 kr., og hvor den efter sælgers oplysninger skulle have kørt 10.600 km.

Den 15. januar 2008 fremlagde tiltalte i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en urigtig faktura fra samme, hvorefter bilen var købt for 14.988,00 Euro/111.513,00 kr. og havde kørt 1.000 km.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 199.243,00 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 120.322,00 kr. i afgift, idet denne skulle være beregnet til 319.565,00 kr.

16 (bil nr. 11)

stel nr. ...106 Mercedes Benz cls 350

Den 3. juli 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved en forhandler i Tyskland for 50.436,00 Euro.

Den 5. juli 2007 fremlagde RN i forbindelse med afgiftsberegningen og til brug herfor en faktura af 26. juni 2007 fra H3, hvorefter bilen skulle være købt for 29.966,00 Euro/ 224.745,00 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 471.724,00 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 268.009,00 kr., idet registreringsafgiften skulle have været opgjort til 739.733,00 kr.

17 (bil nr. 78)

stel nr. ...224 Audi 4

Den 10. juni 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G19 i Tyskland, for 36.546,00 Euro/145.000,00 kr.

Den 20. juni 2007 fremlagde RN i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en faktura af 19. juni 2007 fra H3, hvorefter bilen skulle være købt for 18.600.00 Euro/ 272.311,00 kr.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 281.186,00 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 256.350,00 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 537.536,00 kr.

18 (bil nr. 56)

stel nr. ...401 en Mercedes Benz ML 320 CDI

Den 20. september 2007 købte tiltalte, NL og RN bilen gennem G1 Import ved G20 Gmbh i Tyskland for 52.500,00 Euro/380.721,00 kr.

Den 27. september 2007 fremlagde RN i forbindelse med afgiftsberigtigelsen en urigtig faktura, hvorefter bilen skulle være købt af G2 Biler hos et firma G21 i Polen for 21.000,00 Euro/212.877,00 kr. På dette grundlag blev der opkrævet et depositum på 344.888,00 kr. i registreringsafgift, hvorved de unddrog sig 517.572,00 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 862.460,00 kr.

19 (bil nr. 85)

stel nr. ...397 en Porsche bil-3

Den 27. september 2007 købte tiltalte, NL og RN gennem H1 bilen ved G22 i Tyskland for 52.300,00 Euro, og hvor bilen efter sælgerens oplysninger havde kørt 5.300 km

Den 3. oktober 2007 fremlagde RN i forbindelse med afgiftsberigtigelsen og til brug for denne en urigtig faktura, hvorefter bilen skulle være købt den 24. september 2007 ved H3 for 35.000,00 Euro/270.000,00 kr. og have kørt 100 km.

På dette grundlag blev registreringsafgiften opgjort til 590.949,00 kr., hvorved de unddrog sig betaling af 470.278,00 kr. i afgift, idet denne skulle være opgjort til 1.061.227,00 kr.

II

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1,

ved i perioden 1. januar 2007 - 31. marts 2008 at have angivet momstilsvaret for ovennævnte selskaber for lavt, hvorved staten blev unddraget 6.876.201,00 kr. i moms under følgende omstændigheder:

Tiltalte og RN købte og solgte biler og handlede i den forbindelse efter fælles forudgående aftale eller med indbyrdes stiltiende samtykke dem imellem med det forsæt, at momsen skulle unddrages SKAT ved videresalg af bilerne, idet de undlod at angive momsen ved salg af biler, og idet de herunder som beskrevet i forhold I udfærdigede købs- og salgsdokumenter og brugte firmanavnet H3 udelukkende med det formål at afgive urigtige oplysninger om pligten til at angive og betale moms nærmere således:

I H1 ApS solgte tiltalte og RN de i bilag 1 nævnte 16 biler og udstedte fakturaer for 11.921.750,00 kr. med en salgsmoms på 1.955.248,00 kr., hvorved de unddrog SKAT 1.797.098,00 kr. i moms, idet de i afgiftsangivelserne angav skyldig momstilsvar til nul, og således ikke selv angav eller betalte den skyldige moms eller sikrede sig, at RN angav momstilsvaret.

I G2 Biler ApS solgte tiltalte og RN de i bilag 2 nævnte 22 biler og udstedte fakturaer for 17.967.500,00 kr. med en salgsmoms på 2.960.997,00 kr., hvor de unddrog moms med 2.294.621,00 kr., idet ingen af hverken tiltalte eller RN angav eller betalte denne salgsmoms til SKAT eller sikrede sig, at andre angav momstilsvaret.

I G3 Biler ApS solgte tiltalte og RN de i bilag 3 nævnte 16 biler og udstedte fakturaer for 17.980.491,00 kr. med en salgsmoms på 2.903.328,00 kr., hvorved de unddrog moms med 2.724.096,00 kr., idet ingen af dem angav eller betalte denne salgsmoms til SKAT, eller sikrede sig at andre angav momstilsvaret, ligesom de udskrev fakturaerne og opkrævede momsen, uagtet selskabet ikke var momsregistreret.

Bilag 1 vedr. H1 ApS

3.1.2. Tilsvar for periode 7. januar 2007 til 31. marts 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer
og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.053

19-53-04

G23 I/S

...619
MB ML 420 CDI

28-03-2007

593.750

118.750

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

118.750

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

   5.937

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

112.812

3.1.3. Tilsvar for periode 1. april til 30. juni 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer
og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.051

19-51-03

G23 I/S

...954
MB ML 280 CDI

26-06-2007

421.250

84.250

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

84.250

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

4.212

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

80.037

3.1.4. Tilsvar for periode 1. juli 2007 til 30. september 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer
og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.069

19-69-06

G24 Biler ApS

...739
MB ML 63 AMG

23-07-2007

580.000

145.000

19.002

19-02-04-01

V.5

...311
MB CLK 320 CDI

10-08-2007

838.000

139.982

19.004

19-04-04

V.5

...409
MB CLS 320 CDI

27-08-2007

1.130.000

159.459

19.008

19-08-05

V.15

...734
BMW 530

07-09-2007

575.000

73.506

19.006

19-06-04-01

V.7

...973
MB ML 320 CDI

12-09-2007

1.275.000

199.911

19.007

19-07-04-01

RK

BMW X5

15-09-2007

1.425.000

232.555

19.009

19-09-04

G25 ApS

...231
MB E 280

19-09-2007

595.000

   54.000

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

1.004.413

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

50.220

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

954.192

3.1.5. Tilsvar for periode 1. september til 31. december 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.091

19-91-09-01

NK

...886

BMW M 390

08-10-2007

1.200.000

167.084

19.012

19-12-5

V.14

...646

MB B180 CDI

12-10-2007

300.000

25.600

19.019

19-19-03

G23 I/S

...384

MB ML 320 CDI

31-10-2007

456.250

91.250

19.045

19-45-03

G26 ApS

...988

MB Vito 120 CDI

07-11-2007

245.000

    49.000

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

332.934

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

    16.646

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

316.287

3.1.6. Tilsvar for periode 1. januar 2008 til 31. marts 2008.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.075

1-75-06

F1-finans

...538

BMW X5

01-01-2008

743.750

148.750

19.017

19-17-10

BN

...935

Mini Cooper

15-01-2008

400.000

40.151

19.089

19-89-04-01

G27

...780

MAN TGL

05-02-2008

1.130.000

226.000

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

414.901

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

  20.745

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

394.156

Bilag 2 Vedrørende G2 Biler ApS

3.1.2. Tilsvar for periode 13. april 2007 til 30. juni 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer
og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.028

19-28-06

G23 I/S

...685
MB ML 320

20-04-2007

506.250

101.250

19.029

19-29-05

G23 I/S

...999
MB ML 350

24-04-2007

493.750

98.750

19.031

19-31-05

G23 I/S

...692
MB ML 350

24-04-2007

493.750

98.750

19.040

19-40-7

F2-finans

...351
MB ML 420 CDI

27-04-2007

681.250

136.250

19.026

19-26-06

G23 I/S

...350
MB ML 350

30-04-2007

512.500

102.500

19.048

19-48-03

F1-finans

...229
VW Touareg

03-05-2007

487.500

97.500

19.030

19-30-07

G23 I/S

...354
MB ML 63 AMG

10-05-2007

818.750

163.750

19.033

19-33-07

G28 Group

...125
MB ML 420 CDI

23-05-2007

656.250

131.250

19.034

19-34-08

G29 ApS

...814
MB ML 420 CDI

30-05-2007

656.250

131.250

19.025

19-25-03

F2-finans

...724
MB ML 320 CDI

31-05-2007

500.000

100.000

19.042

19-42-06

G23 I/S

...694
MB ML 320 CDI

31-05-2007

493.750

98.750

19.027

19-27-04

G23 I/S

...111
MB ML 420 CDI

05-06-2007

643.750

   128.750

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

1.388.750

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

     69.437

 

 

 

Angivet

 

 

   264.550

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

1.054.763

3.1.3. Tilsvar for periode 1. juli 2007 til 30. september 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer
og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.013

19-03-04

G23 I/S

...921
MB CL 500

18-07-2007

975.000

221.455

19.011

19-11-04-02

V.6

...106
MB CLS 350

24-07-2007

1.075.000

120.655

19.015

19-15-4-07

G23 I/S

...941
MB ML CL 63 AMG

01-08-2007

2.555.000

297.785

19.003

19-3-04-01

SC

...375
MB CLK 200

21-08-2007

730.000

103.096

19.036

19-36-05

G23 I/S

...758
MB ML 420 CDI

23-08-2007

637.500

127.500

19.037

19-37-5

G23 I/S

...000
MB ML 420 CDI

28-08-2007

656.250

131.250

19.016

19-16-4-1

TS

...669
MB CLK 280

13-09-2007

1.095.000

173.098

19.056

19-56-05

G30 Biler

...401
MB 320 CDI

15-09-2007

975.000

100.000

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

1.274.839

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

63.741

 

 

 

Angivet

 

 

0

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

1.211.098

3.1.4. Tilsvar for periode 1. oktober 2007 til 31. december 2007.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer
og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.014

19-14-06

G23 I/S

...122
Porsche-bil 2

10-10-2007

825.000

102.408

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

102.408

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

5.120

 

 

 

Foreløbig fastsættelse af SKAT

 

 

165.000

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

97.287

3.1.5. Tilsvar for periode 1. januar 2008 til 31. marts 2008.

Bil

Bilag

Køber

Stelnummer

og biltype

Dato

Faktura-beløb

Moms

19.44

19-44-4-1

G31 Auto

...020

MB ML 320 CDI

09-01-2008

500.000

100.000

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

100.000

 

 

 

Skønsmæssig sat købsmoms 5 %

 

 

5.000

 

 

 

Angivet

 

 

  1.472

 

 

 

Manglende angivelse

 

 

93.528

Bilag 3 vedr. G3 Biler ApS

Oversigt salgsfaktura 2007.

Der er i 2007 udstedt faktura for i alt kroner 1.850.000 svarende til en salgsmoms på kroner 370.000. Bilagene er vedlagt sagen.

Stelnummer

Modtager af bilag

Faktura nr.

Bilags-dato

Leveringsdato

Bilagstotal

Moms angivet

Moms beregnet

Bil 1 (18)

...065

G23 I/S

2

05-11-2007

05-11-2007

431.250

85.000

 

Bil 2 (68)

...867

G32 v/RV

1

05-11-2007

05-11-2007

631.250

126.250

 

Bil 3 (38)

...265

F3-finans A/S

3

06-11-2007

06-11-2007

250.000

50.000

 

Bil 4 (63)

...750

F3-finans A/S

4

08-11-2007

08-11-2007

   537.500

107.500

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.850.000

368.750

 

Oversigt salgsfaktura 2008.

Der er i 2008 udstedt faktura for i alt kroner 16.130.491 svarende til en salgsmoms på kroner 3.061.801. Bilagene er vedlagt sagen.

Stelnummer

Modtager af bilag

Fakturanr

Bilagsdato

Leverings dato

Bilags total

Moms angivet

Moms beregnet

Bil 6 (46) ...389

MB Finans

10

08-01-2007

08-01-2008

512.500

81.125

 

Bil 7 (102) ...184

MB Finans

10

17-01-2007

16-01-2008

2.125.000

344.125

 

Bil 8 (103) ...315

MB Finans

11

17-01-2007

23-01-2008

3.375.000

675.000

 

Bil 9 (104) ...441

F4-finans A/S

14

27-01-2008

27-01-2008

537.500

107.500

 

Bil 10 (83) ...476

MB Finans

12

27-01-2007

28-01-2008

3.000.000

419.125

 

Bil 11 (88) ...721

Bilag registrering

MD

Ordr bekr.

29-01-2008

29-01 -2008

1.315.000

110.600

110.600

Bil 12 (59) ...236

G31 Auto

13

04-02-2008

04-02-2008

393.750

78.750

 

Bil 13 (74) ...485

G23 I/S

15

05-02-2008

05-02-2008

700.000

140.000

 

Bil 14 (72) ...063

Bilag registrering

MB Finans

Ordr bekr.

07-02-2008

07-02-2008

1.780.000

233.503

233.503

Bil 15 ...752

MB Finans

15

15-02-2008

15-02-2008

     506.250

   101.250

_______

 

 

 

 

 

14.245.000

2.290.828

344.103

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgsmoms

2.290.828

   368.750

2.659.578

anerkendt købsmoms       

1.179.232

2.480.346

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt en endelig påstand om en tillægsbøde på 5.000.000,00 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Anklagemyndigheden har endelig i sin skriftlige procedure nedlagt påstand om konfiskation af 21.000 kr. med tillæg af renter til fordel for det offentliges krav på sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 807 d, stk. 2, 2. pkt.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse for konfiskation.

SKAT har påstået, at tiltalte skal betale henholdsvis 8.860.944 kr. i efterbetaling af indregistreringsafgift og 6.572.015 kr. i efterbetaling af moms.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Forklaringer

T har under hovedforhandlingen, der påbegyndtes den 17. september 2012, generelt forklaret, at han ikke inden 2007 var særlig kyndig udi bilbranchen, idet han kun havde købt biler privat. Han kom i kontakt med en forhandler, IK i ...8, der havde nogle biler til salg, og tiltalte kendte nogen der godt ville købe bilerne. Tiltalte medvirkede til disse overdragelser, men som ren formidling, og som eneste honorar fik han nogle reservedele til sin egen bil.

Så købte han selskabet H1 ApS for at begynde at handle biler. Der var ingen ansatte ud over ham selv i selskabet. Han kan ikke huske, hvem der lavede momsregnskab, og han kan ikke huske, om selskabet rent faktisk har betalt moms. Han havde kendt NL gennem nogle år gennem nogle fælles bekendte, og han har handlet med ham. RN er en, han lærte at kende gennem nogle fælles bekendte i ...8. RN er uddannet i bilbranchen. Der blev købt biler i Tyskland. Tiltalte har et par gange været hos SKAT for at få bilerne indregistreret. Ellers var det de to andre, der stod for det med registreringsafgift. Tiltalte vidste godt, at afgifterne var høje, men han havde ikke noget specialkendskab til indregistreringsafgifter.

Han husker intet om et selskab, der skulle hedde H3. Han har ikke selv ejet et spansk selskab. Det kræver, at man er bosiddende i Spanien, hvilket han ikke var den gang. I den pågældende periode boede han i ...2, når han var i Danmark, og han havde sit kontor på ...1.

Han kan ikke forklare, hvorfor der angiveligt skulle være blevet fundet et stempel fra det spanske selskab på en af disse adresser. Hans og de to andres selskaber fungerede uafhængigt af hinanden som selvstændige virksomheder. De to andre hørte til i henholdsvis ...8 og ...9, mens tiltalte holdt til på ...1. Han mener, at han havde en revisor på ...1. Han kunne ikke tegne de andres selskaber, og han har ikke kendskab til deres nøgletal.

Forhold I, nr. 1

Tiltalte har til bilag 19-1-2-6, beregningsskema, forklaret, at det ikke var hans underskrift. Han skriver meget grimmere. Han kan ikke huske, om han har udfyldt lignende bilag.

Tiltalte har til bilag 19-1-3, side 1 og 2 forklaret, at han aldrig har kørt i en bil som den omhandlede. Han kan ikke huske, om han har været indblandet i denne handel, men han tror det ikke.

Foreholdt bilag 19-1-3, side 18, jf. side 17, brev fra G1 Import ApS til G6, har tiltalte forklaret, at fuldmagten ikke siger ham noget. Den danske køber var tiltaltes ven V.4. Kvinden, der videresolgte bilen, jf. bilag 19-1-4-1, var V.4´s samlever. Tiltalte husker ikke at have været indblandet vedrørende denne bil.

Foreholdt forklaringen gengivet i dommen på side 85-86, har tiltalte fastholdt, at han afviser at have hentet bilen i Tyskland. Han kan ikke sige, hvorfor NL skriver som anført i skrivelsen, og de må have fået paskopien, der var vedlagt brevet, af NL.

Forhold I, nr. 2

Tiltalte har til underskriften i bilag 19-2-2-1 i mappe 11, afgiftsanmeldelse, der bærer samme underskrift som det tilsvarende bilag 19-1-2 forklaret, at den ikke ligner hans. Han kan afvise, at det er ham, der har underskrevet bilaget.

Foreholdt bilag 19-2-3, kvittering for afhentning af bilen, har tiltalte forklaret, at den underskrift mere minder om hans, så han kan ikke afvise, at han har underskrevet der. Han har jo trods alt hentet nogle biler.

Tiltalte har til samme bilags side 6, jf. side 5 og side 8 og 9, forklaret, at han ikke kan udelukke at have hentet denne bil. Hvis han har hentet den, har han nok haft købesummen med i kontanter, som han havde fået af enten RN eller NL. Typisk ville han så køre den til Danmark og aflevere den til en af de to andre, hvis ikke det er en af de to biler, han selv har afgiftsberigtiget. Han kan ikke huske, om han havde andre indtægter i den pågældende periode, hvor han hentede under 10 biler, og bortset fra et par tilfælde tog han sig ikke af afgiftsberigtigelsen.

Foreholdt bilag 19-2-4-1, ordrebekræftelse fra H1 ApS, har tiltalte forklaret, at han ikke husker noget om dette bilag. H1 ApS købte ikke selv biler ind, og han har jo heller ikke underskrevet bilaget. Han kender ikke køberen V.5.

Foreholdt dennes forklaring i dommen side 61 har tiltalte forklaret, at han ikke husker at være blevet introduceret for V.5 af RN.

Forhold I, nr. 3

Tiltalte har til bilag 19-3-2-1, afgiftsanmeldelse, forklaret, at det ikke er hans underskrift.

Tiltalte har til bilag 19-3-2-2, -3 og -4 og bilag 19-3-3, side 1, 3, 6, 7 og 8 forklaret, at underskriften på side 3 minder om hans underskrift. Han kan ikke udelukke, at H1 ApS har købt denne bil, men derfor kan der godt være tale om, at det er de andre, der har fundet bilen til ham. Bilag 193-4-1, salgsfaktura fra G2 Biler, siger ham intet. Han er næsten sikker på, at de par gange, hvor han har været henne og få indregistreret biler, er det sket i H1´s navn. Blankettens indhold tjekkede han kun for så vidt angår den check, han havde fået af de to andre og det beløb, der stod, der skulle betales i indregistreringsafgift. Den nærmere beregning var han ikke inde i. Han er i det hele taget meget usikker om, hvilke biler han har været involveret med.

Forhold I, nr. 4

Tiltalte har til bilag 19-4-2-1, afgiftsanmeldelse, forklaret, at det ikke er hans underskrift.

Tiltalte har til bilag 19-4-2-6 og i bilag 19-4-3 side 2, 5, 6, 7, 8 og 11 forklaret, at han er ret sikker på, at hans selskab købte denne bil. Det er hans underskrift på side 5, hvorimod den ser underligt ud på side 6 og 7, og underskriften på side 8 ligner ikke hans. Han husker ikke at have solgt bilen til V.5, og bilag 19-4-4, ordrebekræftelse fra H1 ApS, siger ham ikke noget. Han kan ikke erindre at have udstedt ordrebekræftelsen, og han har i hvert fald ikke underskrevet den. De to biler, H1 ApS købte ind, blev videresolgt af de to andre, der forinden havde givet tiltalte kontanter til købesummens berigtigelse i Tyskland. I et par tilfælde er der vist gået penge ind på hans konto. Han anvendte Forex til at veksle til euro for så at kunne betale i Tyskland. Tiltalte fik sin indsats betalt i forhold til afstanden. Der var forskel på, om der skulle hentes biler i ... eller ... i Tyskland. Tiltalte fik ikke del i fortjenesten ved de andres videresalg. Han fik til billetten og et rundt beløb for sin indsats. Det var aldrig på tale, at han skulle ansættes i de andres selskaber. Han havde heller ikke til opgave at skaffe købere til bilerne.

Forhold I, nr. 5

Tiltalte har til bilag 19-5-2 og -3 og bilag 19-5-3, side 1, 3 og 12 forklaret, at det ikke er hans underskrift nederst side 1. Han kan ikke huske noget med en Chrysler. Bilag 19-5-4-1, salgsfaktura fra H1 ApS, siger ham ikke noget. Han fik lavet sine fakturaer på computeren, og han husker ikke i dag, hvordan de for fem år siden så ud. Han kan heller ikke huske præcis hvilken bank han benyttede den gang; det var enten F5-bank eller F6-bank. Han ved hvem firmaet G23 er, men han kender ikke nogle personer der.

Tiltalte har videre forklaret, at hans pas først udløber i 2017, så det kan ikke være hans pas på side 12, der i øvrigt er komplet ulæseligt.

Forhold I, nr. 6

Tiltalte har til bilag 19-6-2-1 og -3 og bilag 19-6-3, side 1, 2 og 3 forklaret, at det ligner hans underskrift på side 3, en tysk slutseddel. Han husker dog ikke at have været i ... i Tyskland. Der var tale om hurtige ture uden overnatning, så han husker ikke så meget om stederne. Han har til side 6 i samme bilag, en eksporttilladelse, forklaret, at det også ligner hans underskrift.

Tiltalte har til samme bilag side 11 og side 15, skrivelse fra H1 ApS til bilsælgeren i ... i Tyskland, forklaret, at det af en eller anden grund er hans mors adresse, der er anført på side 15, og det er i øvrigt ikke ham, der har underskrevet.

Tiltalte har til bilag 19-6-4-1 og -2 og bilag 19-6-5-1, -2 og -3 forklaret, at han ikke husker at have modtaget disse checks udstedt til H1 ApS.

Tiltalte har til bilag 19-6-6-2, ordrebekræftelse fra G2 Biler, forklaret, at navnet på køberen ikke siger ham noget. Han kan ikke sige, om han har hentet den pågældende bil. H1 ApS havde ikke selv egne midler til at købe biler for. Hvis der på selskabets konto er blevet indsat checks, så har beløbene været øremærket til senere køb af biler.

Forhold I, nr. 7

Tiltalte har til bilag 19-7-2-1 og -4 og bilag 19-7-3 side 1 forklaret, at han er usikker på, om det er hans underskrift på side 1. Men det er i hvert fald ikke ham, der har skrevet under som køber på den følgende side 2. RK, jf. bilag 19-7-4-1, en kvittering fra H1 ApS, er RN' kæreste. Tiltalte har muligvis hentet denne bil.

Forhold I, nr. 8

Tiltalte har til bilag-19-8-2-1 og 3, bilag 19-8-3 side 1, og bilag 19-8-4, forklaret, at det kan være en faktura fra H1 ApS, men køberens navn siger ham ikke noget. Han husker ikke, om han på vegne H1 ApS har faktureret til G2 Biler eller til G1 Import. De tyske indregistreringsattester m.v. blev afleveret til henholdsvis NL og RN, når det var dem, der havde bestilt bilen. I de tilfælde, hvor tiltalte anmeldte bilerne til afgiftsberigtigelse, beholdt han papirerne. Det vederlag, han fik for at hente biler, betragtede han som en form for kommission. Han kan ikke huske, om han forsøgte at lave et momsregnskab, men han havde jo en revisor.

Forhold I, nr. 9

Tiltalte har til bilag 19-9-2-1 og -3 og 19-9-3 side 1, 6 og 7 samt bilag 19-94 forklaret, at han ikke har nogen erindring om denne check, og navnet V.8 siger ham ikke noget. H1 ApS har dog ikke haft andre mellemværender med denne person omhandlende et beløb på 595.000,00 kr. Tiltalte husker ikke, at H1 ApS skulle have købt biler af G1 Import, men der har forekommet salgskommission. Tiltalte husker dog ikke den nærmere papirgang. Tiltalte har kun faktureret på vegne H1 ApS, ikke de andres selskaber.

Forhold I, nr. 10

Tiltalte har til bilag 19-77-2-1, -4, -5, side 1 og 19-77-7, side 1, 4, 6 og 7 forklaret, at det ikke er ham, der har skrevet under på side 4 eller påført stemplet, men stempler koster jo kun 25-30 kr. Han vil ikke afvise, at han kan have hentet bilen. Han kan ikke sige, hvorfor den er blevet købt i H1 ApS´s navn. Han mener ikke, han har forhandlet priser med RN. Han har afgiftsberigtiget bilerne medbringende de andres penge.

Forhold I, nr. 11

Tiltalte har til bilag 19-13-2-1, afgiftsanmeldelse, forklaret, at det kan være hans underskrift på anmeldelsen.

Tiltalte har til bilag 19-13-2-3 og 19-13-3, side 1, 4, 5, 9 og 10 samt bilag 19-13-4, side 1 forklaret, at det kan være, at H1 ApS har købt denne bil. Han har vel haft en check med til afgiftsberigtigelsen. Beløbet til afgiften kan have været inde over hans konto. Han kan have hentet bilen i Tyskland, men kopien af hans pas er fremsendt pr. telefax til Tyskland. Han husker ikke, at han har solgt biler til G23. Bilag 19-13-5, faktura fra H1 ApS til G2 Biler, siger ham ikke noget. Han har ikke modtaget 1.775.000,00 kr. kontant. Det ville han have kunnet huske. Han har heller ikke udfærdiget denne faktura.

Forhold I, nr. 12

Tiltalte har til bilag 19-14-2-1, afgiftsanmeldelse, forklaret, at han er i tvivl om, om det er hans underskrift.

Tiltalte har til bilag 19-14-2-4, faktura fra G5 SL til H1 ApS, forklaret, at han ikke husker, at H1 ApS købte biler af G5 SL. Han husker ikke, hvilke dokumenter han medbragte til afgiftsberigtigelsen. Han kan ikke forklare, hvorfor H1 ApS angiveligt har købt bilen to gange, jf. bilag 19-14-3, faktura fra G16.

Tiltalte har til bilag 19-14-3, side 2, bestilling på en bil, forklaret, at den underskrift ikke siger ham noget.

Til side 3, paskopi, har tiltalte forklaret, at han ikke kender V.10 og heller ikke kan genkende ham ud fra pasbilledet. NL var på skrift bedst til tysk grammatik, og derfor ordnede han noget af H1 ApS´s papirarbejde, jf. side 4-5, men han kan ikke sige, om NL har sendt denne fuldmagt.

Til side 7, bestilling på en bil, har tiltalte bemærket, at underskriften er lidt forkert, og side 11 er en paskopi, der er faxet til Tyskland. Han husker rent faktisk ikke specifikt et køb af en Porsche. Han har gennem årene kørt i adskillige forskellige biler.

Tiltalte har til bilag 19-14-4 side 1, og bilag 19-14-6, ordrebekræftelse fra H1 ApS til G2 Biler, forklaret, at sidstnævnte bilag ikke siger ham noget.

Forhold I, nr. 13

Tiltalte har til bilag 19-15-2-1, afgiftsanmeldelse, forklaret, at han ikke kan genkende den underskrift. Han er ikke bekendt med, om nogen har brugt hans underskrift uden hans vidende.

Tiltalte har til bilag 19-15-2-5 og 19-15-3, side 3, bestilling af en bil, forklaret, at den underskrift ligner hans, og han kan ikke udelukke, at det er hans underskrift. Han kan ikke forklare, hvorfor der er blevet beregnet indregistreringsafgift i forhold til den spanske faktura, bilag 19-15-2-5. Han medbragte blot dokumenterne og læste ikke i dem. Han interesserede sig kun for afgiftsbeløbene. Han husker ikke meget om selskabet H3 i dag og fastholder den forklaring, han er refereret for at have afgivet under en afhøring den 11. marts 2008 side 3. H3 var ikke tiltalte selskab. Det tiltalte forklarede vedrørende bil nr. 11 den 11. marts 2008 var, at

"...

den aktuelle bil havde sigtede købt af en tysker, som han mødtes med i ... i Tyskland. Sigtede kunne ikke huske præcist hvor. Sigtede kendte ham ved navn NS - 25-35 år gammel - intet nærmere. Sigtede oplyste, at han forinden han indgik handelen med NS om den aktuelle bil havde ringet og mailet sammen med ham og derved fået selskabsoplysningerne vedrørende -selskabet H3. Han havde endvidere fået oplyst firmaets udenlandske cvr.nr., som han tjekkede på SKATs hjemmeside. Herved havde sigtede konstateret, at selskabet var i drift, hvorfor han ikke havde nogen problemer med at handle med nævnte NS. Sigtede betalte det aftalte beløb på 29.966 euro til NS og kørte bilen hjem på tyske prøveplader, som han skiftede til danske prøveplader ved grænsen.

Sigtede foreholdt, hvorvidt han havde handlet yderligere med nævnte NS og selskabet H3. Sigtede nævnte, at han mente, at han foruden havde købt et par biler som han havde solgt videre i Tyskland og således ikke indført her til landet. Adspurgt om han kendte andre, der havde handlet med dette selskab og NS. Sigtede vidste, at NL også havde handlet med H3. Sigtede var dog ikke vidende om, hvorvidt disse handler var formidlet af selvsamme NS.

..."

Tiltalte har til bilag 19-15-4, side 7, eksporterklæring, sammenholdt med bilag 19-15-5, faktura fra H1 ApS til G2 Biler, forklaret, at han ikke har fået 2.330.000,00 kr. kontant, og han er 99 procent sikker på, at det ikke er ham, der har hentet denne bil i Tyskland.

Yderligere oplysninger

Tiltalte udeblev herefter uden rettens tilladelse, jf. retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 2, under den fortsatte hovedforhandling, selv om anklagemyndigheden havde tilkendegivet ham, at eventuel udeblivelse ville blive mødt med en begæring om sagens fremme, hvilken begæring retten i medfør af nævnte bestemmelse imødekom. Udeblivelsen skyldtes angiveligt sygdom, hvilket dog er udokumenteret, og forsvareren har løbende været i telefonisk kontakt med tiltalte, der over for ham har accepteret, at sagen fremmes.

Forklaringer fortsat

 

RN har som tiltalt i den sag, hvor han blev dømt den 7. oktober 2011, og hvorfor han i det følgende benævnes som "tiltalte", forklaret,

"...

at han har arbejdet i bilbranchen siden 2001 eller 2002 som markedsføringsøkonom og biløkonom. Biløkonom er en speciel uddannelse indenfor bilbranchen. Han sad med lastbiler. Efter han var færdiguddannet, har han haft job hos G16 Biler, G23 i ...10 og G34 Automobiler. Han var beskæftiget med salg af biler. Det var primært brugte biler ved G23 og G34 Automobiler. Ved G16 var det nye biler, han beskæftigede sig med.

Han har en kammerat, der hedder V.10, som henvendte sig. Han havde skub i nogle ejendomsprojekter og foreslog, at de slog sig sammen og lavede et bilfirma. Han syntes det lød spændende, og de dannede anpartsselskabet G2 Biler. De indskød 62.500,00 kr. hver og 4.000,00 til revisor og advokat. De var kun de to som anpartshavere. Det var en bilvirksomhed. Tiltalte drev det daglige og talte med de fleste af kunderne, men V.10 var med og skulle også underskrive, hvis de f.eks. skulle have penge i banken. Tiltalte lavede ingen selvstændige handler.

Han var med i et ejendomsprojekt her og et i Sverige. Der var ingen udvikling i det. Vedrørende G2 Biler var det sådan, at de kendte en, der hedder GJ, og de fik lov til at leje et lagerlokale i ...8. Det var et lagerlokale, hvor de mest havde kundemøder. Der var ikke et showroom som sådan. De havde en freelance ansat som bogholder. Hun hed V.19. Til at starte med ville de importere biler fra Tyskland. V.10 havde kontakten til T, og de mødtes med T på deres kontor, og han tilbød forskellige biler, men de var ikke noget for dem. Det var Ferrari og Mazarati mv. De ville formidle kundesalg. Det foregik på den måde, at de blev kontaktet af en, der f.eks. skulle bruge en Mercedes, og de fik nogle detaljer som at den f.eks. skulle være sort osv., og V.10 og han tog den indledende kontakt med T, og T kom med to eller tre biler. De spurgte T, om han kunne skaffe bilen i Tyskland, Sverige eller andre steder. Det var både nye og brugte biler. Deres opgave var at finde det, som kunden ønskede. De mødtes med folk for at opsøge kunder, og han begyndte også selv at ringe til Tyskland. Det var mest business til business. T var tit i ...8. I begyndelsen fik T det på skrift, hvornår de skulle have svar tilbage. Efterspørgslen steg, og de var til sidst oppe på 20-30 biler. De indikerede en pris til T. Markedet var også svingende i den periode. NL´s rolle har ikke været stor i T´s firma.

Han har ikke købt biler af NL, men han har fået en faktura fra ham. De har spurgt efter fakturaer flere gange hos T. Det var svært af få fakturaer af ham.

Tiltalte ville gerne købe to biler, men da de ikke havde fået deres fakturaer, var det ikke så godt, fordi de skulle have styr på deres bogholderi, og nogle gange gik det stærkere med at få bilerne end med at få fakturaerne. T kom med en bil, og der var lagt et depositum, og når han kom med bilen gik det så stærkt, men de ville have papirerne i orden inden næste levering, så de ikke manglede 10-15 fakturaer. Man får en midlertidig grøn registreringsattest, inden man får registreringsbeviset. De fik den registreret direkte til køber, og de havde den midlertidige registreringsblanket. Bilen blev leveret med nummerplader og det hele. Det var fakturaen, det gerne kneb med. De fik fakturaen leveret. Det var NL, der stod for selskabet, men det var T, der kom med fakturaen og bilen. To eller tre gange fik de en faktura fra G1 Import. Han vidste ikke, at det var NL´s firma. Han troede, det var en anden samarbejdspartner, som T havde, måske V.4.

T´s selskab hed H1. Adressen var en lejlighed indrettet som kontor. Der kom en og bogførte for G2 Biler, og R1 var registreret revisor for dem. V.10 skulle sørge for, at det blev gjort. Han har indleveret papir mange gange til V.10, han gik det igennem med V.19, og han stod for kontakten til bankmanden. Tiltalte og V.10 lavede budget, og V.10 stod for kontakt til revisor og bank. De skulle begge to påtegne, hvis der skulle hæves penge. Hvis de f.eks. havde 100.000 kr., kunne de låne 100.000 kr., hvis de havde 200.000 kr., kunne de låne 200.000 kr. osv. op til en halv million. V.19 skulle bogføre, og hun tastede momsen ind. De kontrollerede, om der blev hævet penge fra deres konto.

Foreholdt, at der for to af kvartalerne er lavet 0-indberetninger, har tiltalte forklaret, at det var hans opfattelse, at momsen blev betalt.

Forespurgt, hvordan man regner registreringsafgiften ud, hvis man importerer en bil erklærede tiltalte, at det ved han ikke. Udgangspunktet er salgspris til køber. Parallelimport har han ikke beskæftiget sig med. De har fået en faktura, når de har købt en bil i udlandet. Parallelimport er dem, der f.eks. køber en Mercedes hjem uden om G16, og de henvender sig hos SKAT for at få udregnet registreringsafgiften. Standardpris er den pris, der bliver offentliggjort på en prisliste til detailkunder. Mindstebeskatningspris er også meget omfattende, og der er så mange regler. En ny bil skal have kørt under 2.000 km. for at være ny.

Hvis man har købt en bil til 100.000,00 kr. i Tyskland, skal man få den toldsynet og sørge for de originale dokumenter.

Foreholdt mappe 11, anmeldelse, bilag 19-1-2-1, G1 Import er anmelder. Tiltalte har erklæret, at han kender blanketten, og den skal man udfylde for at få nummerplader. SKAT udleverer tolddokumentet, og derefter får man registreringsattesten.

Foreholdt bilag 19-1-2-4, toldsynsrapport, erklærede tiltalte, at han har udfyldt mellem 5 og 10 anmeldelser. 3-4 på hvide plader og resten på gule plader. Ved en ny bil afleverer man bil med toldsynsrapporten til en autoriseret synshal, og de gennemgår bilen fra A-Z. I synsrapporten står, om den kan bremse og styre osv. Et COC-dokument er ligesom bilens dåbsattest. Faktura er med, hvis det er en ny bil. Hvis man ikke har en faktura, bliver der fastsat en standardpris. Mindsteprisen er, hvad den mindst muligt kan registreres til. SKAT kan lægge en faktura til grund og beregne registreringsafgiften eller vende tilbage efter, at der er betalt depositum. Man skal betale de beløb, der står, for at man kan komme videre.

Foreholdt bilag 19-1-2-3, beregning fra SKAT, har tiltalte forklaret, at i 2007 kunne man ikke lave sådan en beregning selv, men det kan man nu. Han kan ikke svare på, hvem der har udfyldt denne her. Han fik ikke nogen opgørelse fra SKAT over, hvordan de havde foretaget beregningen. Han fik anmeldelsen, men ikke underbilaget med beregningen. Han husker ikke, de har haft nogen biler, hvor der er betalt depositum. Han handlede med T, men der var ikke samhandel mellem T, NL og ham. Han har købt biler i Tyskland, men i denne periode har han haft T til at ordne det. Tiltalte har været nede og hente nogle biler i Tyskland. Han har handlet med T og ved ikke, hvad NL´s rolle var. Han har ikke handlet med NL. Han har meddelt T, hvilken bil inden for en økonomisk ramme, han har ønsket. Han ved ikke noget om T´s eventuelle forarbejde med at finde bilen. Nogle gange har T henvendt sig med en bil, og så havde tiltalte måske en kunde til den, og han vurderede sammen med V.10, hvad de kunne tillade sig at tage for den. De fik et pristilbud af T, og så kunne de tage det eller lade være. Han kan ikke sige, om det var billige biler, han solgte. Det er så individuelt, hvad de skal koste. Han har hentet biler i Tyskland, herunder to Mercedes. T havde købt dem og faktureret til dem, og tiltalte tog den ene med hjem, og den anden blev hentet af en chauffør. Han husker ikke, om den ene blev betalt med kontanter. De har afregnet kontant i Euro. Han har solgt en og fået 80.000 kr. kontant.

Foreholdt bilag 19-1-2-1, anmeldelse af G1-Import, har tiltalte forklaret, at anmelder ikke behøver at være ejeren af bilen. Det kan være en arbejdsopgave. Man kan ikke sige, det er G1 Import, der ejer bilen.

T havde et firma, der hed H1, og et spansk selskab, der gik under navnet H3 System. Han ved ikke, hvad han brugte det til. De første biler fik de med en dansk faktura og henvendte sig ved SKAT. De ville gerne have en underfaktura med fra købet af den danske importør, dvs. H1. De lavede en eller to registreringer af bilerne, og de kunne se, at underbilaget var en faktura fra det spanske selskab H3 til H1.

Foreholdt bilag 19-4-2-6, Mercedes Benz, salgsfaktura fra H3. Tiltalte har forklaret, at han har set sådan en, men der stod H1. Han fik et tilbud fra en mand i Danmark, og han var momsregistreret og det hele. De fik tjekket op på, om selskabet var OK at handle med. Selskabet var H1. Det var en advokat, der tjekkede selskabet. Tiltalte gjorde sig ingen tanker om, at T havde købt bilen af sit selskab H3 i Spanien. SKAT har ikke bedt om fakturaerne fra Tyskland. De fremviste den med kilometerstand og det hele. Da de havde registreret to-tre biler, spurgte de T, om han kunne levere dem færdigregistreret, og det kunne han godt, og han tilbød denne service for 4.000,00 kr. pr. bil. Hvis T sagde nej til at komme med hans købsfaktura, fik T ikke solgt bilerne.

Forhold I, nr. 1

Foreholdt mappe 11, Porche bil-1, bilag 19-1-2-1, anmeldelsen, bilag 19-1-2-2, har tiltalte forklaret, at han ikke erindrer at have hørt om G5 Company. Navnet FM, bilag 19-1-3 side 4, det siger ham ikke noget.

Forhold I, nr. 2

Foreholdt bilag 19-2-2-1, Mercedes Benz, anmelder er G1 Import, sælger SL Company, bilag 19-2-2-2. Tiltalte kender ikke selskabet. Han kender bilen. V.5 har han gået i skole med. Han har købt bilen direkte fra T. V.5 havde spurgt, om han kendte en, der kunne skaffe ham en bil. Han fik bilen leveret fra T. Han var bare formidler af kontakten, og de arrangerede selv resten. V.5 var ikke tilfreds med bilen, og han formidlede videresalget af bilen til V.14.

Forhold I, nr. 3

Foreholdt bilag 19-3-2-1, anmeldelse af 21. august 2007 fra G1 Import på en Mercedes Benz, bilag 19-3-2-2, faktura fra H3, bilag 19-3-4-1, faktura fra G2 Biler til SC. Bilag 19-3-4-1, faktura og 19-3-4-2, ordrebekræftelse, hvor en Mercedes Benz bestilles, samme stelnr. på ordrebekræftelsen og fakturaen bliver solgt for 730.000,00 kr. til SC. Tiltalte har forklaret, at han har solgt bilen til SC. Foreholdt at fakturaen er dateret 21. august 2007, men bilen er bestilt 29. april, erklærede tiltalte, at det er en fejl, den er ikke bestilt i april. Den er først bestilt i juli. Det er en helt specifik bil, som han har fået tilbudt. De fik tilbudt en helt konkret bil og havde selvfølgelig også stelnr. på bilen.

Foreholdt, at bilen er købt af G1 Import fra H3 for 16.000 Euro, jf. bilag 19-3-2-2, og den afgiftspligtige værdi opgjort til 214.518,00 kr. Tiltalte mener, de har betalt 650.000,00 kr. for den til T.

Udspurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at de fik tilbudt den samme bil i coupe til 500.000,00 kr. og i cabriolet til 600.000,00 kr. fra autoriseret forhandler. De var altså billigere, end det de betalte til T.

Forhold I, nr. 4

Foreholdt, bilag 19-4-2-1, anmeldelse af 27. august 2007 fra G1 Import til SKAT med initialer som underskrift, forklarede tiltalte, at ingen af dem er hans.

Foreholdt bilag 19-4-2-6, faktura fra H3 til G1 Import, og bilag 19-4-3, side 4, faktura på bilen til H1 fra G16 i Tyskland har tiltalte forklaret, at bilen blev solgt til V.5. Han husker ikke selve bilen. Det er T, der havde kontakten. Denne bil var ikke en af dem, tiltalte hentede i Tyskland.

Foreholdt at en af sælgerne i Tyskland BM, G16, har forklaret, at tiltalte var med i handlerne for H1, jf. mappe 4, bilag 37-69, og at han har solgt fem biler til H1, og når han snakkede med H1, talte han med tiltalte. Tiltalte har forklaret, at han ikke har købt bil på vegne af H1, men han har hentet en bil hos BM. Det er den eneste bil, han har hentet dernede, men han har talt med BM om andre biler. Han har ikke købt nogen biler, heller ikke på vegne af nogle af hans kunder, men kun haft forespørgsler på vegne af kunderne. Han har aldrig udgivet sig for at handle på vegne H1. Han havde en fuldmagt med fra H1, hvorefter han måtte hente bilen på deres vegne. BM kontaktede ham efterfølgende, fordi han havde hans telefonnr. og e-mail, som han fik, da han hentede bilen. Der havde været en dialog med ham om en Mercedes S 600 til under 10.000,00 Euro. Denne bil er ikke med i nærværende sagskompleks.

Bilen, som han har hentet ved BM, er ikke den bil, der bliver talt om. Han har ikke haft med selve salget at gøre, men kan godt have tjekket udstyrslisten. Han har intet med registrering eller syn at gøre af bilen. Han har ikke været blandet ind i spørgsmålet om prisen.

Forhold I, nr. 5

Foreholdt, bilag 19-5-2-1, anmeldelse fra G1 Import vedrørende Chrysler, og bilag 19-5-4-1, salg til G23 fra H1 for 410.000,00 kr. Tiltalte har haft noget med bilen at gøre. De blev spurgt af G23, om de kunne skaffe sådan en bil. Han henvendte sig til G16 og spurgte, om de havde en demobil. De kunne ikke levere til den pris. De fik et tilbud om at levere til 410.000,00 kr., og det kunne de ikke. De spurgte T og to-tre andre steder. De kunne få den fra T for 420.000,00 kr. Han lavede en aftale med AJ ved G23 og V.14 om, at de kunne få leveret bilen direkte fra deres leverandør, da de var gode kunder. De fik den for at have en tjeneste til gode.

Udspurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at de sprang dem over, fordi der ikke var plads til deres avance.

Forhold I, nr. 6

Foreholdt mappe 12, bilag 19-6-2-1, anmeldelse til SKAT vedrørende en Mercedes Benz fra G1 Import, og bilag 19-6-4-1, ordrebekræftelse fra H1 til V.7 af 12. september 2007 og bilag 19-6-4-2, faktura af 4. oktober 2007, hvorefter den er solgt af G1 Import til V.7, og bilag 19-6-6-2, ordrebekræftelse af 18. september 2007 fra G2 Biler til V.7, underskrevet af tiltalte og V.7. Tiltalte husker bilen. V.7 købte bilen af T og fik den leveret. T kom over med den. Tiltalte har talt med WL hos F1-finans, da V.7 var en god privat bekendt. V.7 skulle have lavet en finansiering. De skulle hjælpe med det, det kunne H1 ikke. For sin hjælp fik han to måneders opstaldning af en hest. WL bad ham udfærdige ordrebekræftelsen bilag 19-6-6-2. Bilen er leveret seks dage før ordrebekræftelsen er dateret. Ordrebekræftelsen er lavet udelukkende til finansieringen. Han har hverken haft med salg eller køb at gøre. Prisen fik han af V.7.

Når de lavede finansieringsaftaler med F1-finans oplyste de, hvad kunden kunne betale, de tog udgangspunkt i den månedlige ydelse og beregnede ud fra den, den pris der stod i ordrebekræftelsen. V.7 har købt og betalt bilen hos H1 og skal have noget friværdi på den, så den pris der står i ordrebekræftelsen har ikke nødvendigvis noget med salgsfakturaen at gøre.

V.7 har f.eks. betalt bilen og har en faktura, men det er ikke nødvendigvis nemmere at få det ordnet med F1-finans med en faktura, end hvis de har en ordrebekræftelse. Deres firma har en særskilt finansieringsaftale med F1-finans. Det har H1 ikke. De har også lavet finansieringsaftaler for H1.

Det er årsagen til, at der et sted står 1.200.000,00 og et andet 1.275.000,00 kr.

Udspurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at man belåner sin bil, som man belåner sit hus. Det er et lånebeløb, man får hjem afhængig af, hvor meget man kan betale pr. måned. Man kan også belåne bilen til mere, end den er værd.

Forhold I, nr. 7

Foreholdt bilag 9-7-2-1, anmeldelse fra G1 Import til SKAT, bilag 19-7-4-1, salgsfaktura hvorved bilen er solgt til RK. Tiltalte har forklaret, at han boede sammen med RK. Han kontaktede T, da RK havde solgt sin bil. T kom med tilbud på nogle biler. Han vendte tilbage med tre biler. Han kunne levere en bil med en besparelse på 200.000,00-300.000,00 kr. Hun fik sin bil, og den blev finansieret ved F1-finans. Bilen er købt af RK for 1.425.000,00 kr., og T fik kontant 625.000,00 kr. RK havde solgt en hest og havde nogle penge liggende i kontanter. Tiltalte har efter drøftelser med RK taget selve forhandlingen om bilen med T.

Forhold I, nr. 8

Foreholdt bilag 19-8-2-1, anmeldelse fra G1 Import til SKAT vedrørende en BMW, købt af V.15 og bilag 19-8-5 side 2, brev til SKAT fra samme. Tiltalte er blevet spurgt flere gange af V.15, om han kunne skaffe en bil. Han fik lov til at købe en bil direkte af T udenom G2 Biler. V.15 er sælger hos G23, og det er deres største kunde. G2 Biler fik således ingen avance.

Forhold I, nr. 9

Foreholdt bilag 19-9-2-1, anmeldelse fra G1 Import til SKAT vedrørende en Mercedes, der var købt af V.8. Tiltalte har ikke haft noget med bilen at gøre. To år efter, at V.8 havde købt bilen, kunne han ikke få fat på T. Bilens motor var gået i stykker. Han lærte V.8 at kende efter, at han fik bilen. Fabriksgarantien var udløbet. Der var lavet en fejl fra SKAT, idet bilen var fra 2006, i stedet for 2007. Han har ikke haft noget med bilen at gøre, da den blev købt. V.8 kom og spurgte tiltalte til råds om garantiforhold.

Tiltalte har henvist til bilag 19-9-4, hvorefter V.8 betalte bilen til H1 direkte med en check.

Forhold I, nr. 10

Foreholdt mappe 17, faneblad 17, bilag 19-77-2-1, anmeldelse fra G1 Import vedrørende en BMW, der er solgt til G23, og bilag 19-77-5, side 1, kreditnota til RN på 680.000,00 kr. vedrørende samme bil. Tiltalte har forklaret, at han havde en Mercedes, som han en uge før havde solgt, før han fik denne bil. Han havde spurgt T, hvad han havde, han kunne købe, og han valgte at købe bilen. Han fik den leveret og betalte den.

Det var dog ikke den bil, som han havde regnet med og fik kort tid efter en anden bil og solgte denne bil videre til G23. Han fik 680.000,00 kr. for bilen.

Foreholdt at der ikke forefindes kvittering mellem bilagene herom, har tiltalte forklaret, at han ikke er blevet spurgt. Han tabte 10.000,00 kr. på den. Han kørte kun fem-seks dage i den, og den nåede aldrig at blive registreret til ham.

Foreholdt bilag 19-77-5 hvorefter kreditnotaen er dateret 3. september 2007, og anmeldelsesdatoen til SKAT er 2. september 2007 og indstemplet den 3. september af SKAT og bilag 19-77-7-4, hvorefter bilen er hjemført til G1 Import den 24. august, som har anmeldt bilen den 3. september til SKAT. Tiltalte har forklaret, at bilen kørte på prøveplader i den korte periode, som han havde bilen. Tiltalte henviste til bilag 19-77-7 hvorefter bilen er udfaktureret den 22. august 2007 til H1. Foreholdt at bilen den 24. august er faktureret fra H3 til G1 Import.

Forhold I, nr. 11

Foreholdt mappe 13, faneblad 13, bilag 19-13-2-1, anmeldelse fra H1 vedrørende en Mercedes Benz, og bilag 19-13-2-3, hvorefter H1 køber bilen hos G5 Company, og bilag 19-13-5, hvorefter H1 sælger bilen til G2 Biler, og bilag 19-13-4, side 1, hvorefter G2 Biler sælger til G23. Tiltalte har forklaret, at han husker bilen. Det er hans opfattelse, at der er betalt 1.775.000,00 kr., og det kan godt være betalt ad flere gange. Han kunne ikke få kredit hos T, så derfor havde han venlige mennesker, der kunne hjælpe med finansieringen, og det fik de et mindre honorar for.

Foreholdt, at der er overført 1.025.000,00 kr. fra G2 Biler til H1, har tiltalte forklaret, at det kan meget vel være rigtigt. Han har fået resten kontant eller fra en af de personer, som hjalp dem.

Foreholdt faktura dateret 18. juli, bilag 19-13-4, side 1, hvorefter G2 Biler sælger til G23 den samme dato. Tiltalte har forklaret, at G2 Biler har fået pengene på en check eller ved en overførsel, og han har solgt igen samme dag.

Foreholdt at anmeldelsen er sket 18. juli, bilag 19-13-2-1, har tiltalte forklaret, at alt er foregået samme dag. Toldsynet er foregået den 18. juli 2007.

Forhold I, nr. 12

Foreholdt mappe 13, bilag 19-8-14-1, anmeldelse af 12. juli underskrevet af T for H1. Tiltalte har forklaret, at V.10 har hentet bilen, da det var hans egen bil.

Foreholdt bilag 19-14-4, side 1, faktura fra G2 Biler til G23. Tiltalte kan ikke huske, om han eller V.10 har solgt bilen. Han ved ikke, om indholdet af fakturaen er korrekt. Han tror, der er fejl på den, idet han mener, bilen har gået mere. Bilen er videresolgt i oktober. Han har ikke udfærdiget en faktura mellem H1 og G2 Biler, han regner med, at V.10 har fået fakturaen hjem på den.

Foreholdt bilag 19-14-6, ordrebekræftelse vedr. Porche bil-1, tiltalte mener ikke, det er den bil. Han mener bilen havde gået 4 eller 5.000 km, da han fik den. Af bilag 19-14-4 fremgår, at den har gået 8.000 km. Når man kører til toldsyn skriver de enten nul, eller man runder ned eller op til hele tusinder. Fra Tyskland til Danmark er der over 900 km. Han kan ikke svare på, om ordrebekræftelsen angår denne bil.

Forhold I, nr. 13

Foreholdt bilag 19-15-2-1, anmeldelse fra H1, underskrevet af T og bilag 19-15-3, hvorefter G16 sælger til H1, bilaget side 3, underskrevet på H1´s vegne af antagelig T. Samme bilag, side 10, faktura på 163.000,00 Euro. Samme bilag, side 19, 20 og 21, hvorefter 135.000,00 Euro betales kontant den 31. juli, vedhæftet tiltaltes pas. Side 22, hvorefter RN har været til stede, side 23, RN´s underskrift. Tiltalte har forklaret, at det er ikke korrekt. Han har været dernede og lave en deponering på en anden bil. Han har skrevet under, men noget af det vedrører en anden bil, ca. 35.000,00 Euro, og de sidste 100.000,00 Euro var betaling for den pågældende bil.

Foreholdt stelnummeret og side 16, betalingsoversigt, hvorefter det ser ud som om de 135.000,00 Euro vedrører bilen, har tiltalte erklæret, at det vedrører to biler. På side 29 er samme stelnr. Tiltalte har forklaret, at det vedrører en anden Mercedes Benz, som er solgt uden afgift. Den er solgt til G23. Han ved kun, at de er blevet bedt om at betale 135.000,00 Euro. Det bad T om. De fik den ene bil med hjem, og halvanden uge efter fik de den anden. Det er forklaringen om det beløb.

Foreholdt 19-15-4, side 7, faktura hvor bilen er solgt til G23 for 2.555.000,00 kr. Tiltalte har forklaret, at det er korrekt, den blev videresolgt. Bilen var solgt, inden han kom hjem. T kørte til SKAT med den, han afhentede bilen og kom tilbage med den med nummerplader på. Tiltalte ved ikke, hvor meget SKAT fik i afgift.

Foreholdt bilag 19-15-5, faktura fra H1 til G2 Biler på 2,3 millioner. Tiltalte har forklaret, at på fakturaen er der krævet moms, men der er ikke moms, da han sælger til G23. Bilen havde gået 500-600 km, da de købte den og kørte den hjem. De leverede den hurtigt videre. 2.200 kilometer stod på tælleren, da de leverede den. Den var således brugt, så man kan ikke udspecificere momsen. Der er lavet en regnefejl i systemet. Når man sælger en brugt bil i Danmark, betaler man moms og afgifter. Når de sælger den videre, skal de betale forskelsmoms. Momsen skal ikke stå på regningen, når det er en brugt bil. Han vil ikke regne momsen ud, når han sælger den bil videre, han har købt fra H1. Biler er et særskilt område, der er udskilt i momslovgivningen.

Udspurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at fakturaerne ifølge ham i alt 2.330.000,00 kr. der skulle momsen ikke være udspecificeret, og heller ikke når han sælger den videre. Man tager differencen fra 2.550.00,00 og trækker 2.330.000,00 fra og betaler differencen i moms, dvs. 45.000,00 kr. ved den pågældende handel.

Forhold I, nr. 14

Foreholdt bilag 19-16-2-1, anmeldelse fra H1, underskrevet af T, bilag 19-16-5 faktura, H1 sælger til G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at det er hans gamle bil. Han solgte den til TS i september.

Foreholdt bilag 19-16-4-1, side 9, hvorefter anskaffelsessummen er 1.095.000,00 kr. og udbetalingen på 370.000,00 kr. Tiltalte har forklaret, at han har hjulpet med at finansiere handlen gennem F1-finans, og prisen, der er oplyst, er ikke den reelle. Side 10, det er den samme bil. Man bruger ordet købesum. Købesummen på 1.045.000,00 er ikke den reelle. Det er, hvad man kan blive enige om, at man kan låne på bilen.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-16-4, side 1, gældsbrev, lånebeløbet er på 638.600 kr. Tiltalte har forklaret, at hun gav 725.000,00 kr. Han gav selv omkring 775.000,00 kr. for den.

Forhold I, nr. 15

Foreholdt faneblad 17, bilag 19-17-2-1, H1 anmelder, underskrift T. Tiltalte har forklaret, at han fandt den til LN. Han havde en bekendt, der hed V.9, og han boede sammen med BN, som er datter af LN. Han fandt 8-10 emner, og BN ville have en rød bil. V.9 bad om at få den hjem. Han hjalp kun V.9 med at finde nogle emner. Han har ikke selv haft nogen kontakt med LN i denne relation.

Forhold I, nr. 16

Foreholdt fane 11, samme mappe, bilag 19-11-2-1, anmeldelse fra G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at den er underskrevet af ham. Man kan godt lave blanketten hjemmefra.

Foreholdt bilag 19-11-2-2- faktura fra H3 til H1. Tiltalte har forklaret, at det kan godt passe, at den var vedlagt anmeldelsen, idet SKAT selv har bedt om det. Han ved ikke, om der var nogen grund til, at han skrev under. Det er nok en af dem, de selv har registreret.

Foreholdt bilag 19-11-2-3, faktura fra H1 til G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at der er momsen udspecificeret. Det er en ny bil. Bilen er solgt til en V.6.

Foreholdt bilag 19-11-4-1, hvorefter der den 5. juli er overført 1.075.000,00 kr. har tiltalte forklaret, at det kan godt passe. Han kan godt huske handlen.

Foreholdt 19-11-4-2, ordrebekræftelse 27. april til V.6, med bestilling af en Mercedes. Tiltalte har bekræftet, at det er korrekt.

Forhold I, nr. 17

Foreholdt mappe 17, faneblad 18, bilag 19-78-2-1. anmeldelse fra G2 Biler, underskrevet af tiltalte. Tiltalte har bekræftet, at det er korrekt. Bilen er en Audi. Han har betalt afgiften.

Foreholdt bilag 19-78-2-4, faktura fra H3 til H1, hvorefter den er købt for 18.600,00 Euro. Tiltalte har forklaret, at dokumenterne er afleveret samtidig med anmeldelsen. T´s ene selskab H3 sælger bilen til hans andet selskab. Det ved han ikke noget om. Han ved godt, at H3 og H1 begge var ejet af T.

Foreholdt, at SKAT mener, at afgiften er beregnet på grundlag af en faktura fra H3, henviste tiltalte til bilag 19-78-2-2, SKATs egne beregninger. Han fik en dansk faktura bilag 19-78-2-5. SKAT fik begge fakturaer, den fra H1 og den fra H3. Han ved ikke, hvorfor fakturaen fra H3 blev lagt til grund, og han mener, at anklageren tager fejl. Han mener, det er den danske faktura, der er lagt til grund.

Foreholdt bilag 19-78-5-1, faktura hvorefter den er solgt til TB fra G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at det er korrekt.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt 19-78-5-2. Tiltalte har forklaret, at prisen var markedsprisen på det tidspunkt.

Foreholdt bilag 19-78-2-2, har tiltalte forklaret, at det er SKATs beregningsskema, når SKAT regner ud, hvad der skal betales i registreringsafgift. Bilag 19-78-2, tiltalte har forklaret, at salgspris inkl. moms på 181.250,00 kr. Oven i det skal man lægge op til ni procent i forhandleravance, inden man beregner. De ni procent i forhandleravancen er ca. 16.000,00 kr. ud fra den faktura, han har henvist til. Det beløb på 197.562 kr. øverst på bilaget er hans pris og hans avance på ni procent, jf. bilag 19-78-2-3. Det er på den bagrund, at han mener SKAT har brugt hans faktura.

Udspurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at bilen kører ind over landets grænser, og den skal herefter toldsynes. Man vedlægger bilens papirer, dvs. registreringsattest, COC-bevis, dvs. dens såkaldte dåbsattest, altså hvor den kommer fra, og hvor den er produceret mv. Der bliver så lavet en synsrapport. Han har været til toldsyn med nogle af de biler, han har skrevet under på. Man får udfærdiget rapport fra synshallen om, hvad den indeholder af udstyr, sikkerhedsudstyr mv. Man kører til SKAT med fakturaen, hvis det er en ny bil under 2000 km og ellers får man en vurdering af SKAT. Når man kommer til SKAT, skal man vise det hele igen, fakturaen og en beregning på det, og man får et girokort. Han kommer med en faktura fra H1, altså en dansk faktura og alle bilens papirer. Nogle gange ville de se længere tilbage, og de bad om underbilag. Efter første gang hvor de bad om at se en faktura fra H3, gjorde de det til fast procedure at have den med. Han har lavet bilag 19-78-2-3, og den afleverede han også. Bilag 19-78-2-5 købt den for 145.000. Bilag 19-78-2-2, det bilag laver SKAT, tallet foroven er det, han var nået frem til. Det er ikke ham, der har skrevet det på bilaget. Han betaler med banknoteret check til SKAT.

Forhold I, nr. 18

Foreholdt mappe 16, fane 16, bilag 19-56-2-1, anmeldelse fra G2 Biler. Tiltalte har bekræftet, at det er hans underskrift. Næste side, beregning af registreringsafgift bilag 19-56-2-2 og 19-56-2-3. Tiltalte har forklaret, at det ikke er ham, der har udfyldt den. Det er ikke hans håndskrift. Bilag 19-56-2-5, faktura af 26. september G21 (polsk firma) til G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at de har købt bilen af G21. Det er en af T´s samarbejdspartnere. Han kender ikke manden. Der kom en mand, afleverede bilen og en faktura efter aftale.

T stod for formidlingen. De havde forespurgt på sådan en bil hos T. Bilag 19-56-4, ordrebekræftelse fra september 2007, hvorefter F7-finans ville købe bilen. Han har skrevet under. Bilen er leveret i Danmark, og det er en fejl, der står, at den er leveret ved G23.

Foreholdt at bilen er købt af G1 Import, som er NL´s selskab, har tiltalte forklaret, at T har hjulpet med kontakten. Der skal ikke være en faktura fra T til G2 Biler. Bilag 19-56-3-2, side 1, faktura, købt af G1 Import. Tiltalte har forklaret, at han ikke har kenskab til handlen. Side 5 og 6, kopi af T´s pas. Tiltalte har forklaret, at han ikke ved, hvorfor bilen er købt ved G21. Hvis han havde kendskab til G1 Import, havde han købt den der, ikke ved G21, som det rent faktisk er sket. De har fået betaling kontant. De fik taget en kopi af mandens pas til dokumentation for, hvem der havde modtaget betalingen. Det var ikke T, der leverede bilen, selv om det måske var T, der hentede i henhold til fuldmagten. Tiltalte har erklæret, at han ikke aner noget om det.

Forhold I, nr. 19

Foreholdt mappe 18, fane 5, bilag 19-85-2-1, anmeldelse af G2 Biler, Porsche. Tiltalte har skrevet under. Han har ikke skrevet noget om parallelimport.

Bilag 19-85-2-2, beregning, som SKAT har foretaget. Tiltalte har erklæret, at han har betalt et beløb i den størrelsesorden.

Bilag 19-85-2-3, tiltalte har erklæret, at han har skrevet det, der står. Bilag 19-85-2-4, G1 Import skulle have købt bilen. Tiltalte har forklaret, at det er ikke på grund af fakturaen fra H3, men bilag 19-85-2-5, hvor G1 Import sælger til G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at han købte bilen af T.

Foreholdt at der står NL, har tiltalte erklæret, at det ligner det, men han kan ikke bekræfte det. Han har indgået aftale med T. De stødte først på selskabet G1 Import i august/september, og det var T, der kom med bil, faktura og toldsynsrapport. Tiltalte har forklaret, at hver gang de handlede med et nyt selskab, tjekkede de det via cvr-registret.

Bilag 19-85-7 ordrebekræftelse fra G2 Biler til G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at han havde bilen privat i sit eget navn. Da han købte en ny bil, overtog V.5 den som firmabil. Den blev omfinansieret til F4-finans, som har fastsat prisen på 1,8 million. Det var ham, V.10 og F4-finans, der satte prisen til 1,8. Tiltalte har henvist til bilag 18-85-6, hvor man kan man se mailkorrespondancen mellem ham og F4-finans.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-85-2-5 har tiltalte forklaret, at han købte bilen i Danmark af et andet dansk firma og gav 270.000,00 kr. Bilag 19-85-2-3, beregningsskema til parallelimport. Tiltalte har forklaret, at de 260.400,00 kr. er en ganske almindelig omregning. De tal, der står ved siden af, 270.000,00 kr., har tiltalte forklaret, at det er SKAT, der har skrevet de tal.

Bilag 19-85-2-1, SKATs fastsættelse, 367.875,00 kr., bilen er afgiftsberigtiget ud fra den danske faktura. Tiltalte har erklæret, at det er forkert. En bil skal have ni procent i avance. Tiltalte mener, det er nettoprisen på 260.400,00 kr., der skal pålægges de ni procent i avance. Fra H3 til G1 til G2 Biler skal avancen blot være ni procent. Derfor har tiltalte kun tillagt seks procent i avance. Hertil lægger han seks procent avancemoms. På den måde kommer han frem til slutbeløbet på 354.785,00 kr.

Forhold II

Tiltalte RN har forklaret foreholdt mappe 21, bilag 76, at for første kvartal, dvs. april 2007, har V.19 indsendt momsregnskabet og pengene er trukket på deres konto. I juli kvartal 2007 er der indsendt 0 angivelse. Den korrekte er indsendt efter ni dage, og han mener, der er betalt 130.000,00 el. 150.000,00 kr. Det er rigtigt, at der ikke er angivet til korrekt dato, men der er efterangivet. For oktober kvartal 2007 er der ikke indsendt noget, fordi der ikke var aktivitet i firmaet på det tidspunkt. De havde fået nogle penge tilbage, som SKAT låste.

Foreholdt af det for januar kvartal 2008 er indsendt 1.472,00 kr., har tiltalte erklæret, at det passer. Der var ikke solgt noget. I april kvartal var de under likvidation. Selskabet blev lukket ned, efter at han og V.10 gik hver til sit. V.10 kørte det via en advokat, og han ved ikke, hvad der er sket. Han tabte selv tråden. Aktiviteterne i selskabet ophørte ved slutningen af september 2007.

Vedr. G2 Biler, anklageskriftets bilag 2, biler solgt af G2 Biler

Bil nr. 28, mappe 14, fane 8, bilag 19-28-2-1, anmeldelse til SKAT fra G2 Biler. Tiltalte har bekræftet, at det er hans underskrift. Registreringsafgiften er fastsat til 56.800,00 kr. Det er ikke korrekt, at man har haft certifikat. Han har ikke købt bilen i udlandet. Han har købt bilen hos T, som har købt den i udlandet. Afgiften blev fastsat og ikke beregnet. SKAT har fastsat den ud fra vægten. Den vejer over 3.000 kg. Registreringsafgivelsen er beregnet som stykafgift. Han har videresolgt bilen til G23.

Bilag 19-28-4 ordrebekræftelse og bilag 19-28-4 og 5 er fakturaen. Solgt til G23. Tiltalte har bekræftet, at bilen er solgt til G23. Datoen 20. april er på fakturaen.

Bilag 19-28-3, side 8, faktura fra G16 til H3, bilen er solgt til H3. Tiltalte har forklaret, at han har hjulpet T med at købe nogle biler. Han har en indgående moms på 101.250,00 kr. på fakturaen til G23. Der er også en faktura på udgående moms fra hans køb hos H1.

Bil nr. 29, bilag 19-29-2-1, anmeldelse til SKAT fra G2 Biler, tiltalte har vedstået, at det er hans underskrift. Afgiften er fastsat som stykafgift. Bilen er købt af H1. Bilag 19-29-3, side 7, faktura fra G16 til H3, momsfrit til eksport. Han købte en bil ved T og kendte V.26. Han har ikke haft noget med bilen at gøre. Han ved ikke, hvor T har bilen fra.

Bilag 19-29-4, faktura vedr. bilen fra G2 Biler til G23, 493.000,00 indgående moms på 98.750,00 kr. Der er også betalt moms til H1.

Bil nr. 31, mappe 15, fane 11, bilag 19-31-2-1, anmeldelse til SKAT fra G2 Biler. Tiltalte har vedstået sin underskrift.

Bilag 19-31-4, faktura, bilen solgt fra G2 Biler til G23, indgående moms 98.750,00 kr.

Bilag 19-31-3, side 9, faktura fra G16 til H3, solgt momsfrit til eksport for 350.000,00 kr. Tiltalte har forklaret, at han ikke har haft noget med det salg at gøre.

Udspurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at han købte bilen ved en dansk faktura og har derfor betalt moms til H1.

Han har sammen med advokat FB afleveret købsfakturaen fra H1. Den er afleveret hos Politiet ved V.2 og til V.1 fra SKAT. Der er en check fra F8-bank. De har betalt med banknoteret check hver gang, de har købt en bil af H1. Der er mærket op med fakturanummer på checkbilaget.

Bil nr. 40, fane 20, samme mappe, bilag 19-40-2-1, anmeldelse fra G2 Biler til SKAT. Registreringsafgift fastsat som stykafgift til 56.800,00 kr. Tiltalte har bekræftet sin underskrift. Bilag 19-40-4, side 1, faktura G2 Biler til F2-finans, med indgående moms 136.250,00 kr. Bilag 19-40-3, side 15, faktura fra G16 til H3. Bilen er solgt momsfrit til eksport. Han har ikke haft noget med købet at gøre. Tiltalte har henvist til side 16, som er en fuldmagt. Han har intet at gøre med H3. Han har hjulpet dem med at finde nogle biler, som de har købt. Tiltalte har henvist til side 8 og 9, fuldmagt og pas vedrørende H3 og T. H3 er T´s firma. Han har kun hjulpet ham med at finde biler til selskabet, men dog ikke disse biler.

Foreholdt at han har købt bilen af T og har igen solgt den til F2-finans, og T´s selskab har købt den igen, har tiltalte erklæret, at han ikke mener, at det forholder sig således.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-40-4, side 1, G2 Biler sælger bilen, faktura af 27. april fra G2 Biler til F2-finans. Tiltalte har erklæret, at datoen er korrekt. Han afleverede bilen til G35 og har ikke haft kontakt med den efterfølgende. Han afleverede bilen den 27. april. Køber forklarede, at han har solgt bilen i 2010, men oplyste ikke til hvem.

Bil nr. 26, mappe 14, fane 6, bilag 19-26-2-1, anmeldelse fra G2 Biler til SKAT, har tiltalte bekræftet, at det er hans underskrift. Bilag 19-26-2-4, ordrebekræftelse fra G2 Biler til G23, bilag 19-26-6, side 1, faktura fra G2 Biler til G23, indgående moms 102.500,00 kr. Tiltalte har forklaret, at der er ligeledes udgående moms ved fakturaen fra H1. Bilag 1926-3, side 12, fra G16 til H3. Tiltalte har forklaret, at han ikke har haft noget med det at gøre.

Bil nr. 48, mappe 16, fane 8, bilag 19-48-3, faktura fra G2 Biler til F1-finans, moms på 97.500,00 kr. Han solgte bilen den 3. maj. Tiltalte har forklaret, at T søgte en bil til en eksportkunde, og han hjalp med at finde en, og den blev handlet. T tog sig af det praktiske og betaling, men kunden sprang fra handlen, og de købte bilen af ham, da de havde kunder til den. Der er en faktura fra H1 til G2 Biler med moms. Bilag 19-48-8, side 1, faktura fra VJ til G36. Han har hørt om selskabet fra T. Han tror ikke, det er T´s selskab, men han tror, det er en ekstern kunde.

Bil nr. 30, mappe 14, fane 10, bilag 19-30-2-1, anmeldelse fra G2 Biler til SKAT, som ikke er underskrevet. Bilag 19-30-7, side 10, faktura fra G2 Biler til G23 af 10. maj. Der er indgående moms med 163.750 kr. Bilen er købt ved H1, og der er en faktura med udgående moms. Tiltalte har forklaret, at han ikke ved, hvad der er sket med bilen.

Tiltalte har oplyst, at der mangler bilag for ombygningsomkostningerne vedrørende alle bilerne. Ombygningen blev lavet ved en karrosserismed i Danmark. Bilerne blev leveret med sæder bagi som personbiler og derfor bygget om til gulpladebiler. G2 Biler har betalt ombygningsomkostninger inkl. moms. Bilagene kan stadig ligge hos V.19. Han har ikke afleveret dem til Politiet, men de er afleveret til SKAT. De har fået bilagene tilbage igen. Han kan ikke sige, om ombygningsomkostningerne er på 12.000,00 kr. ved hver bil, når der var en stykafgift.

Bil nr. 33, mappe 15, fane 13, bilag 19-33-2-1, anmeldelse fra G2 Biler til SKAT. Tiltalte har vedstået sin underskrift. Bilag 19-33-9, side 1, faktura fra G2 Biler til G28 med indgående moms på 131.250 kr. Den er købt ved H1, og han har selv hentet den ved G16 i Tyskland. Bilag 19-33-4, side 2, købsfaktura fra H1 til Tyskland hos G16.

Bilag 19-33-5, ordrebekræftelse fra H1 til G2 Biler. Tiltalte har forklaret, at prisen er ekskl. moms. Han har betalt moms med 104.000,00 kr.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-33-4, side 4 og 5, har tiltalte forklaret, at det er et EU-standard papir inden for G16. Man kan se, at det bliver solgt med et nummer, der svarer til det danske cvr, så man kan se, hvem køber er, og at det er et selskab, som er H1. Bilaget er tilsyneladende underskrevet af T. På side 8 er det tiltaltes id, dvs. G2 Bilers kreditkort og hans sygesikringsbevis. Han havde en fuldmagt med til brug ved afhentning af bilen på vegne af H1. Side 14 er en bekræftelse på, at pengene er swiftet.

Bil nr. 34, samme mappe, fane 14, bilag 19-34-2-1, anmeldelse fra G2 Biler til SKAT, og tiltalte har bekræftet, det er hans underskrift. Bilag 19-34-8, faktura fra G2 Biler til G29 med indgående moms på 131.250,00 kr. Bilen er købt hos G16 i Tyskland, jf. bilag 19-34-5, købt af H1.

Han har forklaret, at han ikke har hentet bilen. Det er en fejl fra anklagemyndighedens side, at der under denne bil er indsat identitetspapirer for ham. Der er en ordrebekræftelse fra H1 til G2 Biler jf. bilag 19-34-7. Prisen er ekskl. moms. De har ikke betalt afgift, men moms. Der er uden tvivl en faktura.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-34-1-1, har tiltalte forklaret om PH, at BM havde bedt PH om at fremsende en engrosliste til G2 Biler med henblik på, at G2 Biler skulle købe biler.

Udspurgt af forsvareren og foreholdt bilag 19-34-2-6, Dataerklæring fra Færdselsstyrelsen, har tiltalte forklaret, at når man indfører en bil, bliver der lavet en erklæring udstedt af G16 Danmark, hvoraf fremgår, at bilen er ombygget efter foreskrevne regler.

Bil nr. 25, mappe 14, fane 5, bilag 19-25-3, faktura fra G2 Biler til F2-finans, indgående moms på 100.000,00 kr. Tiltalte har forklaret, at han ikke kan huske, hvor bilen er købt, eller hvor den er solgt. Der har været en købsfaktura. Der er også lavet en kvartalsrapport af en statsautoriseret revisor, som er afleveret til F8-bank. Det er et regnskab. Han husker ikke, hvad det er for et kvartal, men han tror, det er det første kvartal, dvs. april kvartal. Revisor er R1.

Bil nr. 42, mappe 16, fane 2, bilag 19-42-6, side 1, faktura fra G2 Biler til G23, bilen er solgt til G23. Tiltalte husker ikke, hvor den er købt. Bilag 19-42-4, side 4, mail. Tiltalte har forklaret, at det er korrekt, at mailen er sendt til ham. Den er sendt den 23. april 2007.

Foreholdt side 6, har tiltalte forklaret, at G36 er T´s kunde. Den er sendt den 22. maj.

Foreholdt bilag 19-42-5, bilen er videresolgt til G23 den 31. maj. Det er en købsfaktura fra H1, og G36 køber den fra T, og den er da ikke ombygget til gulplader. De solgte den med henblik på, at den skulle til G36, men de fik den tilbage efter en uge og gav det samme for den, som de havde solgt den for. Kort efter solgte de den til G23. Der skal være en faktura fra H1 til G2 Biler med moms. Han ved ikke, om G36 var T´s firma, men han tror det ikke.

Bil nr. 27, mappe 14, fane 7, bilag 19-27-2-1, anmeldelse til SKAT fra G2 Biler, har tiltalte bekræftet sin underskrift. Bilag 19-27-3, faktura fra G2 Biler til G23, indgående moms 128.750,00 kr. Tiltalte har bekræftet, at han har solgt bilen. Bilag 19-27-7, side 1, faktura fra RS til H1. Tiltalte har forklaret, at han har købt den af H1, og han har afhentet den, og der er bilag på den.

Bil nr. 13, mappe 13, fane 13, bilag 19-13-4-, side 1, faktura fra G2 Biler til G23. Der er ingen moms, da det er en brugt bil. Så betaler man forskelsmoms af fortjenesten. Bilag 19-13-5, faktura fra H1 til G2 Biler med moms.

Bil nr. 14, mappe 13, fane 11, bilag 19-11-2-1, anmeldelse fra G2 Biler til SKAT. Bilag-19-11.-2-3, faktura fra H1 til G2 Biler med moms, bilag 19-11-4-2, ordrebekræftelse til V.6 fra G2 Biler.

Bil nr. 15, mappe 13, fane 15, bilag 19-15-4, side 7, faktura fra G2 Biler til G23. Bilag 19-15-5, faktura fra H1 til G2 Biler. Tiltalte har erklæret, at det er korrekt. Det er en brugt bil, og der er forskelsmoms på avancen. G2 Biler har betalt 2.330.000,00 kr., i det beløb indgår der moms. Han vil tro, at der er betalt 140.000,00 kr. i moms mindst. Han har ikke betalt udgående moms på bilen, for det skal han ikke. Det er en hvidpladebil, og derfor skal han ikke udspecificere momsen. Det skal man kun på en gulpladebil, der er til erhverv.

Bil nr. 3, mappe 11, fane 3, bilag 19-3-4-2, ordrebekræftelse, bilag 19-3-4-1, faktura fra G2 Biler til SC. G1 Import står som anmelder. Bilag 19-3-2-3, faktura G1 Import til G37 Bilimport. Tiltalte har forklaret, at betalingen fra dem er sket til H1. Der er ikke moms på fakturaen, fordi det er en brugt bil. Han har betalt forskelsmoms af avancen.

Bil nr. 36, mappe 15, fane 16, anmeldelse til SKAT fra G2 Biler,19-36-2-1. Tiltalte har bekræftet sin underskrift. Bilag 19-36-3, side 2, faktura hvor H1 køber af G16 i Tyskland. Bilag 19-36-4, ordrebekræftelse fra G2 Biler til G23. Tiltalte har erklæret, at det er korrekt. Tiltalte har forklaret, at den er leveret til G23 på fastsat stykafgift. Der er en faktura fra H1.

Tiltalte har henvist til bilag 19-36-3, side 9, fuldmagt. Tiltalte har forklaret, at den ene gang han har afhentet en bil, har han også brugt sådan en fuldmagt, men det er ikke den her bil, han har hentet. Det er standard i alle handler fra G16 i Tyskland. G16 ligger inde med sådan nogle bilag i alle handler. Man kan se, hvem der har afhentet bilen, og det skal dokumenteres ved billede. Man kan se, at det er H1, der har hentet ved T. Tiltalte har henvist til side 12, standardkopi af kørekortet. Tiltalte har forklaret, at papiret mangler i de andre biler, der er hentet i Tyskland hos G16.

Bil nr. 37, mappe 15, fane 17, bilag 19-37-2-1, anmeldelse til SKAT fra G2 Biler, underskrevet af tiltalte. Bilag 19-37-5, ordrebekræftelse til G23 fra G2 Biler, faktura fra H1 til G2 Biler. Tiltalte har bemærket, at den eksisterer men ligger ikke i sagen. Han har forklaret, at det er en statsautoriseret revisor, der har påtegnet regnskabet. Det er revisoren, der har hjulpet dem med reglerne.

Tiltalte har henvist til bilag 19-37-3, side 8, og forevist standardiseret bilag fra G16.

Bil nr. 16, mappe 13, fane 6, bilag 19-16-2-1, anmeldelse fra T til SKAT, bilag 19-16-5, faktura fra H1 til G2 Biler, bilag 19-16-4-2, side 8, ordrebekræftelse til TS.

Bil nr. 14, mappe 13. Tiltalte har henvist til bilag 3-1-4 til anklageskriftet og forklaret, at der ikke skal betales moms, for den er købt og solgt for det samme beløb af V.10.

Bil nr. 44, mappe 16, fane 4, bilag 19-44-4, side 1, slutseddel, udstedt af G31. Tiltalte har forklaret, at han aldrig har set slutsedlen. Han kan godt have handlet med V.23, men han har aldrig set bilaget. Bilag 19-44-3-1, side 2, bilen er solgt til H3 og købt hos F16 i Danmark. LJ var en gammel kollega, og han anviste biler til ham, og han kan have anvist biler til T.

Tiltalte har vedrørende G3 Biler ApS, anklageskriftets bilag 3, forklaret, at han deltog i stiftelsen af selskabet i september eller oktober 2007. Han var stifter af selskabet. Han var eneanpartshaver, og han var direktør i selskabet. Formålet var salg af biler. V.10 og ham var blevet uenige. Der var nogle aktiver, som skulle være til stede, som ikke var til stede, og de var rygende uenige, og derfor dannede han firmaet.

Foreholdt bilag 3 til anklageskriftet har tiltalte forklaret, at han har solgt biler allerede i november 2007. Han har ikke været momsregistreret, og det er en fejl. Han rettede henvendelse i januar 2008, da han da konstaterede, at han ikke var momsregistreret. Han henvendte sig til SKAT. Han blev stadig ikke momsregistreret. Der var en lang korrespondance omkring det, og da de var henne i juni eller juli 2008, skrev de, at han skulle momsregistreres. De krævede sikkerhedsstillelse. Han fik det pr. anbefalet brev i juni eller juli 2008.

Foreholdt mappe 21, bilag 76, side 5 bagfra, brev om krav om sikkerhedsstillelse af 24. juli 2008. Tiltalte har forklaret, at han skulle stille sikkerhed med 100.000,00 kr., der skulle dække tre måneders moms. Sikkerheden skulle stilles for en periode på 12 måneder. Han har ikke fået den sendt rekommanderet, men han har fået brevet.

Foreholdt SKATs brev af 3. november 2008, hvoraf fremgår, at SKAT nægter registrering, har tiltalte oplyst, at brevet er sendt forkert. Han solgte virksomheden til T 1. september 2008, og derfor er det ikke relevant for ham. Adressen er heller ikke korrekt. Han havde en dialog med SKAT om, hvorvidt han kunne blive momsregistreret. Han har haft negativ moms i den periode. Han har sendt 0 angivelse ind. V.19 har 0-angivet på nettet for ham efter hans anmodning. Han har ikke sendt andet ind, da han ikke ville kunne få en negativ moms udbetalt. Dialogen førte han med V.20, og han har ikke fået brevet af 3. november 2008. Han boede ikke på adressen på det tidspunkt.

Bil nr. 1 (bil nr. 18), mappe 13, fane 18, bilag 19-18-1-1, (19-12) faktura fra G3 til G23, opgjort moms på 86.250,00 kr., siden efter, faktura fra G32 til G3, moms 00 kr. Tiltalte har forklaret, at købesummen var reelt 320.000,00 + moms. Der ligger en slutseddel på det. Han har lavet en byttepris på den uden moms, men den ligger der ikke. Bilag 19-18-3 side 2, kreditnota til G23, pålydende moms. I anklageskriftet er den ikke trukket fra. Han kunne godt tænke sig, at mailkorrespondancen var vedlagt, hvoraf fremgår, af begge biler er handlet ekskl. moms.

Bil nr. 2 (bil nr. 68), mappe 17, fane 8, bilag 19-68-1-1, faktura af 5. november 2007 fra G3 til G32. Tiltalte har bekræftet, at bilen er solgt. Han har fået bilen fra H1. Den overtog H1 fra deres ordre. Den er der en faktura på. Bilag 19-68-2, side 2, H32 har solgt til H3. Tiltalte har forklaret, at han ikke haft noget med salget at gøre. Bilen er uden afgift. Han har købt en registreret bil med nummerplader på Den var på gule plader.

Bil nr. 3, (nr. 38), mappe 15, fane 18, bilag 19-38-5, faktura af 6/10 2007 på 167.500,00 kr. fra H1 til G3 og bilag 19-38-6, faktura fra G3 Biler til F3-finans, på 250.000,00 kr. Tiltalte har forklaret, at han skulle finansiere bilen. Han ved ikke, hvor bilen kom fra. T kom med bilen og skulle bruge den til sit selskab, og han hjalp med finansieringen. Tiltalte havde en aftale med WL om, at de skulle gøre det. Han fik en faktura og skulle selv lave en faktura. Det dækker ikke over et køb. Han har afleveret en hel mappe med bilag til Politiet, og der er købsbilag fra H1 til ham i den mappe samt yderligere bilag på alle de biler, der er i sagen. Herudover var der kreditnotaer i mappen til H1 og til andre leverandører og købere. Der er indkøbsfakturaer og salgsfakturaer i den mappe. Politiet har ransaget to gange og de fakturaer, der mangler, er dem fra H1 til ham. Han har fået de originale bilag tilbage og taget en fotokopi af dem og afleveret dem på ny til politiet. Det, der mangler, er faktura fra H1 til ham og en faktura fra ham til en kunde. Det er kun faktura fra H1 til ham, der mangler. De ligger på hans computer under scan items. Bilag 19-38-2, side 7, faktura af 21. november 2007 fra G30 Biler til H3. Tiltalte har forklaret, at han har anvist biler til selskabet, men denne her var ikke en af dem. Den kom T selv med. T kom med en bil, som han havde købt, og han hjalp med at lave en leasingaftale på den. T havde tidligere haft en bil, hvor han ikke overholdt sine betalingsaftaler til tiden, så det var ikke nemt at lave handlen. Den 11. november hjalp han med at lave leasingaftalen. Bilag 19-38-2, side 7, mellem 6. november og 21. november har T solgt bilen til G38 Biler. Tiltalte har forklaret, at det ved han ikke noget om. Han ved ikke, hvad T gør med bilen, når han har købt den. Bilag 19-38-2, side 4, kreditnota udstedt til G39 Auto den 28. december 2006.

Tiltalte har henvist til bilag 19-38-7-3, opsigelse af leasingaftale, bilag 19-38-7-1, side 1, leasingaftale. Tiltalte har forklaret, at den har han lavet i 2007 og opsigelsen er lavet i 2008.

Bil nr. 4, (bil nr. 63), mappe 17, fane 3, bilag 19-63-4-2, faktura fra G3 til F3-finans. Tiltalte har forklaret, at han har købt den af T, den var oprindelig solgt til en af hans kunder.

Han har leveret den ud til kunden, og den var finansieret ved F3-finans. Han skulle hente den i Tyskland. Han fik en faktura fra H1, og det er en af dem, der er væk. Bilen er afleveret retur til F1-finans. T fik den bil med, da han købte G3 Biler. G16 opsagde arrangementet og bad ham aflevere bilen. G3 Biler blev overtaget af T enten 1. september eller 1. oktober 2008. De fik det registreret. Det stod på cvr-registret. Han købte anparter og overtog det efter juni 2008.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har tiltalte forklaret, at vedrørende bil nr. 63, er det det samme som med bil nr. 64 (udgået som frafaldet af anklageren). Der er negativ moms.

Bil nr. 6 (bil 46), mappe 16, fane 6, bilag 19-46-7, side 5, faktura fra G3 til F1-finans, side 1, aftale om finansiel leasing. Tiltalte har forklaret, at forholdene omkring denne bil er det samme som sidst. Der er også negativ moms på den. Han købte bilen af H1. Der mangler en faktura. Tiltalte har henvist til bilag 19-46-8, hvor man kan se registreringsattesten. Bilag er trukket 19. juni 2009. Man kan se, at selskabet har skiftet adresse. Vedrørende ...11 har tiltalte forklaret, at han fik lov til at leje lokalet og T overtog aktiver, selskabet med anparter og det hele, og det foregik på den adresse.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard og foreholdt bilag 19-46-7, side 6, kvittering, har tiltalte erklæret, at det er udbetalingen til finansieringsselskabet. Han har betalt moms med 21.375,00 kr., og han får samlet en negativ moms.

Bil 7 (bil 102), bil 8 (bil nr. 103) og bil nr. 9 (bil nr. 104), mappe 19, fane 2, bilag 19-102-2, side 2, faktura fra G3 til F1-finans vedr. en hestelastbil. Side 1, er en leasingaftale. Tiltalte har forklaret, at det er en faktura, han har udstedt. Der har været en kunde til leasingaftalen, og det var TN. V.22 havde en kunde, og de ledte efter en bil. Han fandt selv bilen, og han hjalp med finansieringen. Han fik en faktura på bilen. Han fik en proformafaktura fra V.22, og han lavede en leasingaftale til TN. Bilag 19-102-2, side 3, kvittering fra modtagelse af udbetaling. Tiltalte har forklaret, at han fik 600.000,00 kr. på vegne af G3 Biler. Han har kun formidlet en leasingaftalte. Han har betalt penge til V.22. Han fik et provenu for at hjælpe dem. Tiltalte har henvist til bilag 19-102, faktura fra Stald G27 til H3. Han ved ikke, hvorfor den blev faktureret til H3, når den blev solgt til en kunde i Danmark. Bilag 19-102-2, side 3, er lavet 21. december 2007. Hans fakturering er den 31. december 2007.

Foreholdt bilag 19-102-1-1, hvoraf fremgår, at der ved ransagning fandtes faktura fra V.22 til H3, har tiltalte bestridt, at den har siddet i den pågældende mappe, der blev fundet hos ham. Bilag 19-102-2, side 3, kvittering fra G3 Biler til TN på 600,000,00 kr. kontant. Tiltalte har forklaret, at de kom fra TN, og er givet til leverandøren af bilen. T kan godt have haft noget med det at gøre.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har tiltalte forklaret, at han ikke skylder moms, da han har det samme i indgående som udgående moms. Det eneste moms han kan have er af det provenu, han kan have fået for hjælp med finansieringen.

En proformafaktura er en faktura, der udstedes til brug for F1-finans med henblik på finansiering, og man kan se, hvad den er værdiansat til. På proformaaftalen står han som "køber". Sælger til ham er V.22. Tiltalte har forklaret, at T godt kan have været inde over det som sælger til tiltalte.

Bil 103, faneblad 3, 19-103-1-1-, faktura fra V.22 til H3, fundet hos tiltalte ved ransagningen, jf. bilag 19-103-3. Den første hestetrailer, bilag 19-102, Mercedes Benz, stelnr, der ender på 184, og næste bil bilag 1033 stelnr, der ender på 315. Tiltalte har forklaret, at det er to forskellige biler. Han kan meget vel have været involveret i bil nr. 2. Bilag 19-103-2, mail af 8. januar fra tiltalte til V.22 og bilag 19-102, sammenholdes med bilag 19-103, fakturaer på samme beløb, og hvor begge ses et rettet 1-tal og samme blækklat. Tiltalte har forklaret, at den mail hører ikke sammen med de biler 102 og 103. Hun fik også en to-hestes transport ud over den her. Mailen kan dække over mange andre forespørgsler. Mailen er ikke en besked om at fakturere lastbilen til H3, for den var allerede faktureret. Det kan være en helt anden trailer, som skulle sælges til H3.

Udspurgt af forsvareren vedrørende bil 103 har tiltalte erklæret, at han kan have haft indgående og udgående moms. Han har ikke reelt ejet bilen. Han har moms på sit honorarkrav. Han tror ikke, han har lavet faktura på bilen.

Bil nr. 104, bilag 19-104, faktura fra G3 til F4-finans, bilag 19-104-4, side 1, faktura fra Stald G27 til H3. Bilen er købt i Tyskland. Tiltalte har forklaret, at han husker mandskabsvognen. Det var den, som TN skulle have med til udlandet. Tiltalte har henvist til bilag 19-104, faktureret til F4-finans. Tiltalte mener, at han protesterede mod, at den skulle ligge under denne bil. Bilen er mellemfinansieret i en periode via F4-finans. Tiltalte har henvist til bilag 19-104-1, dokumenteret handlinger, hvor prisen er 1,7 million. Hans faktura er på 430.000,00 kr. Bilag 19-104-04, side 1, faktura fra Stald G27 til H3, bilag 19-104-3, faktura fra G3 til F4-finans. Tiltalte har forklaret, at det var det samme som bilen før. Hovedbeløbet stemmer overens på tiltalte og V.22´s faktura. Der er lavet en anvisning på faktura med moms. Tiltalte har givet Stald G27 faktureringsdetaljer. Bilen skulle eksporteres til Tyskland. Den kom til Tyskland og var der to uger på prøveplader, men TN fandt ud af, at hun ikke skulle bo der alligevel, og V.22, TN og han tog bilen hjem igen. Det var T, der tog den hjem og fakturerede den til tiltalte. Der mangler en faktura fra H1 til ham.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har tiltalte forklaret, at han ikke skylder moms, idet salgs- og købspris er det samme.

Bil nr. 83, mappe 18, fane 3, bilag 19-83-2-3, side 1, Mercedes Benz, side 3, total price, bilag 19-83-2-4, side 1, regning til H1, bilag 19-83-3, side 9, faktura til G16 fra G3, bilag 19-83-2-1, mail fra LK til RN, tilbud 275.000,00 Euro. Tiltalte har forklarede, at han selv har fundet lastbilen og været i dialog med LK, og den blev købt for 275.000,00 Euro. Det var H1, der købte den. Han var stadig i dialog med SKAT og kunne ikke selv tage den hjem. Han har finansieret den via F1-finans. Han har købt bilen til selskabet som en demonstrationsmodel. Tiltalte har henvist til bilag 19-83-2-3, side 3, materiale om bilen. Tiltalte har forklaret, at der koster bilen 150.000,00 Euro. Han forstår ikke materialet er med. Han har benægtet ikke at have haft forhandlingerne om bilen. Bilen er købt, betalt og finansieret. Han havde den fem-seks måneder. Han fandt en kunde til den i Sverige, og F1-finans solgte den direkte til den svenske kunde.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har tiltalte forklaret, at han havde negativ moms, fordi han ligger en udbetaling for den og ud af den udbetaling er pålagt moms. Han køber bilen af T, og den videresælges til finansieringsselskabet. Købspris var 2,4 million + moms. T tjente 50.000,00 kr. + moms, dvs. at salgsprisen er 50.000,00 kr. mere. Han solgte den til finansieringsselskabet for 2,4 million + moms. I forbindelse med leasing er der givet en udbetaling med moms, og derfor får han negativ moms.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard og foreholdt faneblad 3, bilag 19-83-4, side 1, faktura fra G16 til G3, har tiltalte forklaret, at det er den udbetaling på 720.000,00 kr. + moms, han har givet.

Bil nr. 88, fane 8, Mercedes Benz, bilag 19-88-2, side 2, faktura til H1 fra G16, bilag 19-88-8, ordrebekræftelse fra G3 til MD, bilag 19-88-7, side 1, mailkorrespondance. Tiltalte har forklaret, at han har solgt en bil til MD, og han lavede en ordrebekræftelse, og da han var på vej til Thailand, bad han T om at han kunne få den med hjem på tilbagevejen med en faktura. Bilag 19-88-6, side 1, kvittering på betaling af afgiften. Han fik 25.000,00 kr. for assistancen.

Foreholdt bilag 19-88-7, side 1, mail, har tiltalte forklaret, at den "...", der omtales, er V.3. Han hentede bilen, og tiltalte havde bedt ham om det efter aftale med H1. Han fik en faktura på 1.250.000,00 kr. på bilen og en tillægsfaktura på 65.000,00 kr. for udstyr. Der står ikke noget om moms på fakturaen, da bilen er brugt. Han skal indbetale forskelsmoms. Der skal derfor ikke betales importmoms. Når han får bilen, får han den med en midlertidig registreringsattest, nøgler og faktura. Bilag 19-88-3-2, side 1, kilometerstand på 8.458 km.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har tiltalte forklaret, at han har forskelsmoms på den, så han skylder ikke moms. Han tjente 30.000,00 kr. på den. Han har positiv moms på den, men momsen fra V.3´s transport skal trækkes fra. Da det kom til stykket tjente han 10.000,00 kr. på den.

Bil nr. 93, fane 13, 19-93-2, faktura fra G40 Holding til H3. Bilag 19-93-4, side 1, faktura fra G3 til G31. Han har solgt bilen til G31. Han fik bilen via en kontakt i Jylland og T havde en kunde til den, og han og T skulle dele avancen. Den skulle til Østrig. Den blev afleveret syd for grænsen. T havde skrevet 16.000 km, men da T kom til Tyskland, havde han kørt dobbelt så meget. Kunden sprang fra handlen, da han havde forventet, der sad sæder bagi. Han fik en faktura fra H1 og solgte den til G31. Han stod for kontakten og e-mailkorrespondancen. Bilag 19-93-3, side 1, mail mellem DF og tiltalte. Det er korrekt, der har været den korrespondance mellem dem. 385.000,00 kr. + moms indkøb, og 395.000,00 kr. + moms solgt til. Han har derfor tjent 10.000,00 kr. + moms. Da T havde en køber tjente de 30.000,00 kr. på den, men køberen sprang fra det hele. Han har fået en faktura fra H1 og betalt.

Bil nr. 13 (bil nr. 74), mappe 17, fane 14, bilag 19-74-2, side 3, faktura fra G16 i Tyskland til H1. Bilag 19-74-3-2, side 3, T har skrevet under som køber og side 5, NL skriver under som køber, bilag 19-74-4, side 1, videresalgsbilag fra G3 til G23. Bilen er videresolgt til V.14. Han har lavet en depotindbetaling til G16 i Tyskland. Bilag 19-74-2, side 3, faktura og mail dateret 17. januar 2008 mellem RN og hans bank, overførsel 647.000,00 kr., mail med NL. Tiltalte har forklaret, at ved den her overførsel er depotet betalt, og den resterende del bliver betalt. Det er T, der står på slutsedlen, og han har købt den af T. Han havde en køber på forhånd. Han havde en aftale med G23, hvis køber også sprang i målet. V.14 spurgte, hvad bilen kostede uden afgift, og de tog den hjem. De tog bilen hjem for ikke at miste de 35.000,00 Euro, de havde lagt. Tiltalte har henvist til siden efter mail af 22. januar 2008. Anklageren har henvist til næste side korrespondance af 5. februar 2008. Avancen dækker over flere handler. Bilaget drejer sig om to-tre lastbiler. Bilen er omhandlet i mailen, og det er det, der står nederst med de 560.000,00 kr., der vedrører den bil her. Han mener, at der til den omhandlede Man er lavet en tillægsaftale. De 160.000,00 kr. er ikke ren fortjeneste, da der skal trækkes omkostninger fra.

Bil nr. 14 (bil nr. 72), fane 12, bilag 19-72-6-2, ordrebekræftelse fra G3 til F1-finans, 19-72-6-3, side 3, mail af 1. februar 2008, bilag 19-72-9, ordrebekræftelse til JH fra G3, bilag 19-72-4, side 3, faktura fra NL til H3, bilag 19-72-9, ordrebekræftelse underskrevet af G3 og JH. Tiltalte har bekræftet sin underskrift. Bilen er ikke blevet solgt til JH. Den er solgt til DC. Han har lavet en finansiering til hende. Bilag 19-72-6-3, side 3, korrespondancen omkring finansieringen. Tiltalte har erklæret, at det er korrekt. Side 4, afregningsmeddelelse til DC. Tiltalte har ikke medvirket til den. De var leverandør af bilen, og derfor er den stilet til dem. Han har været med til at sælge bilen til DC. Ham, der har skrevet under som vitterlighedsvidne, samme bilag side 9, TC og V.3. Han havde en bekendt TC, der solgte biler i Danmark, og han havde en kunde. Han og T købte en pulje på tre biler. To af dem skulle til udlandet, og den tredje købte han herhjemme. Bilag 19-72-4, side 3, bilen er solgt af NL til H3. T har sagt, han har købt bilen af NL gennem H3. NL ville have bilerne solgt ud af landet og derfor blev det H3. Han og T splittede bilerne op bagefter mellem dem. Den bil, han havde blev solgt til DC. Han købte den på en dansk faktura + moms. Bilen havde aldrig været ude af landet. Han hentede den hos NL. Der mangler en købsfaktura fra H1.

Mappe 2, bilag 36-8, side 2, afhøring af 10. november, til stede forsvarer FB og V.1 fra SKAT. Side 11, tredje afsnit ff. og side 12, afhøring omkring bil, hvoraf fremgår, at tiltalte gennemså bilagene, at bilagene ikke var at forefinde i mapperne, og at tiltalte ville se, om han kunne fremskaffe de manglende bilag. Tiltalte har erklæret, at det, der står her, er forkert. Han og hans forsvarer gjorde opmærksom på, at det, der var beslaglagt ved ransagningen var de pågældende fakturaer fra H1. Det gjorde både han og hans forsvarer opmærksom på. Han har ikke foretaget sig yderligere for at fremskaffe bilagene, idet der i de kostermapper han fik tilbage, er kopi af fakturaerne. Tiltalte vil gerne aflevere bilagene igen.

Foreholdt bilag 36-3, første afhøring 11. marts hos Politiet, bilag 36-5, afhøring 28. marts, har tiltalte erklæret, at han har læst afhøringen igennem, men ikke underskrevet den.

Bil nr. 15 og 16 (frafaldet), mappe 21, bilag 76, side 48 og side 50, faktura fra G3 til G41 Leasing og fra G3 til F1-finans. Fakturaen side 50, fakturaen er korrekt. Bilen er købt hos G42. Den er købt til en kunde, og han har handlet den. Det er oppe hos F4-finans. Moms 101.250,00 kr. Moms fra G42 skal trækkes fra. Faktura side 48, den er købt hos H1. V.22 havde kunden, og tiltalte havde mulighed for finansiering, og T stod for at tage den hjem, syne den og registrere den. Han har ikke været ejer men konsulent.

Foreholdt mappe 6, relationer mellem tiltalte og T, bilag 38-25, politirapport af 1. oktober 2008, ved ransagningen fundet sort ringbind, 4 ordrebekræftelser på biler, næste side, avanceberegning ML 420, T, V.10 og ham har talt om avanceberegning. T kom og foreslog nogle biler, og de prøvede på at regne ud, hvad de kunne tjene. Her oveni skal lægges afgifter. Det her er kun et idegrundlag. Der var ikke indregnet afgifter, fragt og syn mv. Næste side, faktura fra G2 Biler til V.23, der er ikke nogen sammenhæng med den avanceberegning, der sidder på forrige side. Tiltalte har forklaret, at næste avanceberegning på 392.500,00 kr. også er et idegrundlag for at se, om det kunne hænge sammen økonomisk. Det er ham, der har skrevet på bilagene. Avancen på H1 og avancen på G2 Biler. De lavede en åben fordelingsnøgle med T, men den var forskellig fra bil til bil, for de var uenige om det. T ville ikke vise dem, hvad han havde givet for bilerne. De har ikke opereret med en fast fordelingsnøgle på noget tidspunkt. T var bange for at blive snydt. Han har fået kopi af H3´s fakturaer og vedlagt det til SKAT. Han regnede med, at det, der stod på fakturaen, var det T havde givet. Han har aldrig set fakturaen fra Tyskland. Han har aldrig fået den tanke, at den faktura fra H3 ikke var ok. De blev aldrig enige om en fordelingsnøgle. Han så fakturaen fra H1 og den fra H3, men de afveg ikke ret meget fra hinanden. Han kunne som køber ikke se, hvor meget T tjente før efter handlen.

..."

RN har ifølge sin forsvarer ikke ønsket at afgive forklaring under nærværende sag.

NL har som tiltalt i den sag, hvor han blev dømt den 7. oktober 2011, og hvorfor han i det følgende benævnes som "tiltalte", forklaret,

"...

at han ikke har kunnet forklare noget til politiet. T kender han fra byen ... . Tiltalte fik job på "H43" som dørmand. T havde et vagtselskab. Det var i 1994 eller 1995. RN kender han gennem T. Han lærte ham at kende i 2007. Før 2007 havde tiltalte ikke beskæftiget sig med bilbranchen. Tiltalte indtrådte som direktør i G1 Import. Han fik at vide, at der var en mulighed for at tjene penge ved at importere biler. Tiltalte vil ikke oplyse, hvem af de andre medtiltalte, der kom med ideen til det. De medtiltalte må selv stå til ansvar for, hvem der har gjort hvad. Han var ikke klar over, hvad selskaberne skulle bruges til. Han skulle stå for korrespondancen, da han skriver og taler tysk flydende. Han skulle forberede afhentning af bilerne og forhandle bedre priser med de tyske forhandlere. Da han taler så godt tysk, kunne han også spørge ind til forskelligt ekstraudstyr osv. Bilerne fandt han til at starte med ved at gå ind på internettet og søge efter forhandlere, men efterhånden havde han kontakter.

Han fik besked på at søge bestemte biler, han fik oplyst, hvilket bilmærke, årgang, gear, farve, udstyr og hvor mange kilometre, bilerne skulle have kørt, osv., altså hvad han skulle købe. Han fik det bedste tilbud, og han fik så at vide, om det var en, han skulle forhandle videre på, eller det ikke havde interesse. Han præsenterede bilen for de andre. Der var mange købere til bilerne i Danmark, men dem talte han ikke med. Det var T eller RN, der bestemte om, de skulle købe bilen. Han ved ikke, hvorledes bilerne blev betalt. Han har kun stået for korrespondancen og ikke selve pengesagerne. Han har klargjort papirer, sørget for, at de fik de nødvendige papirer, aftalt transport, og faxet frem og tilbage og aftalt, om de skulle sendes med autotransport, eller nogen skulle hente bilerne. Han har aldrig selv hentet en bil.

Nogen gange har han sendt ID og en fuldmagt til sælger, når en skulle hente bilen. Tyskerne krævede, at der blev sendt en kopi af pas og oplysninger om det selskab, der skulle købe for at dokumentere, at bilerne blev eksporteret ud af Tyskland. Dem sendte han. Han ved ikke, om personen, der afhentede bilerne, betalte kontant eller med check. Han har aldrig set nogen af bilerne. Han er ikke klar over, hvem der sørgede for det videre, når bilerne kom til Danmark, eller hvem, der betalte registreringsafgiften i Danmark. Han fik sit selskab momsregistreret, han var ved en advokat, der ordnede det. Han fik at vide, at det bare skulle være et skuffeselskab, og der skulle ikke være nogen aktivitet. Han fik 2.000,00 kr. pr. bil, som blev købt, og efter september fik han en procentdel på 40 % af, hvad bilen kunne købes for i Tyskland, og den pris, han kunne forhandle den ned til. Han kunne få 40 % af prisforskellen.

Nogle gange fik han 500,00 Euro og andre gange mere. Han holdt styr på sine regnskaber elektronisk. I 2007 tjente han privat 90.000,00 kr., men i selskabet var det begrænset, idet det aldrig rigtig kom i gang. Han fik at vide, at der var styr på det. Der blev købt nogle biler via selskabet, men der blev ikke solgt nogen. Pludselig fik han en opkrævning fra SKAT på 3,6 millioner kr. om for lidt betalt registreringsafgift, og han kunne se, at der var en del korrespondance, han ikke havde styr på. Der var en klagevejledning med, men han klagede ikke, da der var en uoverensstemmelse med én af de andre. Han fik at vide, han ikke var ansvarlig for noget af det. Der blev købt nogle biler, men ikke solgt nogen. Han blev bedt om at udfærdige salgsfakturaer på en eller to biler, og de skulle bruges hurtigt til et eller andet. Han er ikke klar over, hvem der har solgt bilerne. Han har ikke selv solgt biler fra G1 Import. Navnet V.24 siger ham ikke noget. Han har aldrig snakket med ham. Han aner ikke, hvem han er. Parallelimport og reglerne omkring det kendte han ikke noget til i 2007. Han vidste reelt ikke noget om reglerne vedrørende registreringsafgift osv. i 2007. Han vidste ikke, om der skulle betales registreringsafgift af bilerne, der blev købt, han vidste f. eks. ikke, om de blev reeksporteret. Der var ikke tale om import på noget tidspunkt.

Foreholdt at han har skrevet under på en anmeldelse af registrering, erklærede tiltalte, at det er han ikke klar over. Han kendte ikke til reglerne om, at det kun var "nye" biler, hvis de havde kørt under 2.000 km. Han ved ikke, hvad dokumenter man skulle have med, når man skulle have nummerplader på bilen. Han har aldrig været hos SKAT.

Foreholdt at der er fundet biler købt hos H3, erklærede tiltalte, at der har han aldrig købt biler. Han hørte først om det under sagen og efter ransagningen, da V.1 fra SKAT spurgte til H3. Han har aldrig forhandlet køb om biler derfra. G5 Company har han aldrig hørt om. De biler, der er købt i G1 Imports navn, har han ikke købt, betalt eller solgt videre. Han har kun forhandlet om biler i Tyskland, Luxemburg og Østrig. Han har aldrig deltaget i videresalg af bilerne. Han arbejdede fra adressen ...2. Der havde han lejet et værelse hos T. Der var reelt T´s bopæl. Tiltalte boede der også. I ...9 var der et kontor med en computer, men han har aldrig siddet i ...9. Adressen i ...3 kender han ikke noget til. Han har kun kommunikeret med de tyske sælgere og ikke andet. Han kunne forhandle særaftaler m.v. Han har også købt biler til andre forhandlere i Danmark end T og RN. I øvrigt har han kun stået for korrespondancen. Han kan ikke sige noget om de andres rolle, for han ved det ikke. Det han har tjent, har været til dagen og vejen. Han har gennemsnitlig tjent ca. 20.000,00 kr. om måneden.

Udspurgt af advokat Sejersen har tiltalte forklaret, at han var hos en advokat, da han oprettede selskabet G1 Import ApS. Det var en advokat, de andre havde sagt, han skulle kontakte. Han betalte ikke for selskabet. Han mener, de lagde en krone i forbindelse hermed. Han skulle bare skrive under. Han stod så som tegningsberettiget. En af de andre var med til advokaten. Det var 2007, at han lejede værelset hos T. Selskabet blev reelt ikke brugt.

Kun en gang imellem, når det var en privat køber. De tyske forhandlere ville kun sælge bilen med moms, når det var private købere, og de danske myndigheder opkrævede ingen moms, så på den måde skulle de kun betale moms en gang, når de brugte selskabet G1 Import. Han har underskrevet købsaftaler på vegne selskabet. Han har underskrevet dokument vedrørende anmeldelse af registreringsafgift. Han har ikke udfyldt dem, kun underskrevet dem. For H1 ApS og G2 Biler ApS har han også stået for korrespondancen. Han har stået for korrespondancen for alle de selskaber, der fremgår af anklageskriftet. Han har ikke set fakturaer udstedt af H3 eller G5 Company.

Forhold I, nr. 1

Foreholdt Mappe 11, faneblad 1, bilag 19-1-1, side 2, vedrørende Porche bil-1, og bilag 19-1-2-1, anmeldelse til SKAT, hvor anmelder er G1 Import ApS, har tiltalte bekræftet, at det er ham, der har skrevet anmeldelsen under. Han har ikke været ved SKAT med bilen. Han er blevet bedt om at skrive under og har gjort det.

Foreholdt bilag 19-1-2-2, hvorefter G5 Company har solgt Porschen til G1 Import, har tiltalte erklæret, at det salg har aldrig fundet sted. Han ved ikke, om fakturaen har været afleveret til SKAT og kender ikke selskabet G5 Company.

Foreholdt, bilag 19-1-2-3, beregning af registreringsafgift, har tiltalte forklaret, at han aldrig har set eller lavet beregningen. Han har intet med registreringsafgiften at gøre.

Foreholdt bilag 19-1-2-4, toldsynsrapport, har tiltalte forklaret, at han ikke ved, hvem der har været til toldsyn med bilen.

Foreholdt bilag 19-1-2-5, side 3, oplysninger om bilen, hvorefter den har kørt 1.120 km, har tiltalte forklaret, at SKAT har ikke ringet til ham og bedt ham om oplysninger om bilen, og han har ikke sendt oplysninger til dem.

Foreholdt bilag 19-1-2-6, skema, underskrevet af formentlig T, har tiltalte oplyst, at det godt kan minde om T´s underskrift. Det er i hvert fald ikke hans underskrift.

Foreholdt bilag 19-1-3, regning til G1 Import ApS på bilen, der oplyses at have kørt 15.000 km, med en salgspris på 47.478,00 Euro, har tiltalte erklæret, at det er første gang, han har set dokumentet.

Foreholdt side 2, bindende bestilling af en brugt Porsche, bestilt af G1 Import, har tiltalte forklaret, at det er hans underskrift og hans firmastempel, foreholdt side 3, hvorefter bilen er betalt ved kassen hos sælger side 4, med påtegningen FM, har tiltalte forklaret, at det navn siger ham noget. Han har faxet en kopi af hans pas til Tyskland og på et eller andet tidspunkt har lavet en fuldmagt til ham. Lige dette dokument siger ham ikke noget.

Foreholdt side 6, har tiltalte forklaret, at det er hans underskrift, underskrevet 5. august 2007. Han har fået forelagt dokumentet og skrevet under. Han ved ikke, hvorfor FM skulle hente bilen. Han ved ikke, om det var en af de andre, der sendte det til ham. Han fik kopi af passet pr. e-mail og sendte det videre til sælger.

Foreholdt side 8, udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf fremgår, at han er direktør, har tiltalte erklæret, at det er korrekt, det var for at tyskerne kunne tjekke, at de var berettiget til at købe uden moms. Han ved ikke, om det er H1´s fax.

Foreholdt side 16 og 17, hvoraf fremgår, at han har faxet en side af sit eget pas og en side af T´s pas, har tiltalte forklaret, at det skal følge med selskabsdokumenterne.

Foreholdt side 18, har tiltalte bekræftet, at det er underskrevet af ham. Det fremgår, at føreren vil være hr. T. Tiltalte har forklaret, at det har han skrevet. Hr. V.4 og Hr. T skulle hente bilen. Fuldmagten, som T har på sig, skal vise, at han må hente bilen på vegne af G1 Import. Han ved ikke, hvorfor T ikke kunne hente den selv på vegne af sit eget selskab. Det var ikke tiltalte, der bestemte, hvilket selskab, der skulle handles med.

Foreholdt bilag 19-1-4-1, købekontrakt af 1. oktober 2007, hvorefter Porschen sælges, har tiltalte forklaret, at han ikke har været med til at sælge nogen bil.

Forhold I, nr. 2

Foreholdt faneblad 2, bilag 19-2-1, side 2, og bilag, 19-2-2-1 anmeldelse fra G1 Import ApS vedrørende en Mercedes Benz, har tiltalte bekræftet, at det er hans underskrift på anmeldelsen.

Foreholdt bilag 19-2-2-2, hvorefter G1 Import køber bilen af G5 Company, har tiltalte forklaret, at han ikke kender det dokument og ikke har købt bilen.

Foreholdt bilag 19-2-2-3, har tiltalte bekræftet at det ligner T´s underskrift på skemaet.

Foreholdt bilag 19-2-3, har tiltalte forklaret, at det er en bekræftelse til G1 Import ApS på en leverance, tiltalte har erklæret, at det ikke er hans underskrift. Det er stilet til adressen i ...9.

Foreholdt side 2, bekræftelse på køb af bilen fra G1 Import til den tyske sælger, har tiltalte forklaret, at han har skrevet under.

Der lå et tilbud på bilen. Det er en købsbekræftelse. Samme bilag side 6, købsbekræftelse fra G1 Import, den er underskrevet af ham. Han ved ikke, hvem der har hentet bilen. Han har skrevet det, der står med håndskrift om, at der betales 1.000 Euro ved bankoverførsel og resten, ca. 35.000,00 Euro, ved afhentning af bilen. Side 8, tiltalte gav hr. T fuldmagt til at gennemføre handlen. Han har oplyst dem om, hvad pris den kunne købes til, og om den skulle købes eller ikke. Bilen var solgt videre, når han købte den. Det var bestillingsarbejde. Der var slutkunder til de biler, han forhandlede om. Han ved ikke, hvorfor de havde restkøbesummen på 35.000,00 Euro med i kontanter i stedet for at foretage en bankoverførsel. De oplysninger havde han fået. På det tidspunkt stillede han ikke spørgsmål ved det. Det er tilsyneladende gængs fremgangsmåde i branchen, har han senere fundet ud af. Side 8, han meddelte hr. T fuldmagt. Hvorfor det er formuleret sådan, T var ikke til stede ved købet, derfor var de nødt til at lave en fuldmagt. Han ved ikke, hvorfor T ikke har købt bilen i sit eget selskab. Side 9, tiltalte sendte kopi af T´s pas til sælger.

Foreholdt bilag 19-2-4-1, ordrebekræftelse en V.5 på Mercedes-Benz, har tiltalte forklaret, at han har ikke haft noget med salget at gøre. T har brugt H1´s papir. Tiltalte ved ikke, hvorfor den ikke er solgt på G1 Imports papir.

Forhold I, nr. 3

Foreholdt faneblad 3, bilag 19-3-1, side 2, beregning af registreringsafgift, og bilag 9-3-2-1, anmeldelse, hvor G1 Import står som anmelder, har tiltalte forklaret, at det ikke er ham, der har underskrevet med hans navn og heller ikke ham, der har skrevet det med håndskrift.

Foreholdt bilag 19-3-2-2, hvorefter H3 har solgt bilen til G1 Import, og at der er betalt kontant, har tiltalte forklaret, at det har han ikke kendskab til. Første gang han hørte om det spanske selskab, H3, var i 2008 under sagen.

Foreholdt bilag 19-3-2-3 faktura fra G1 Import til G37 Bilimport ApS, har tiltalte forklaret, at det kunne tyde på, det er tiltalte selv, der har lavet fakturaen.

Foreholdt nogen antagelig må have bestilt nogle fakturaer til brug for noget, har tiltalte forklaret, at han er grafisk designer og laver sådan noget selv. Det er ham, der har lavet fakturaen. Fakturanummeret er hans fødselsdato og et enkelt tal som løbenummer. Han er blevet bedt om at lave dokumentet og har gjort det.

Foreholdt bilag 19-3-2-4 og 19-3-2-5, beregning af registreringsafgift, som SKAT har lavet. Tiltalte har først set dem under sagen og har ikke været bekendt med, at det var den måde, man regnede det ud.

Foreholdt bilag 19-3-3, side 1, regningen på købet af bilen er udstedt til H1, og side 3, bindende bestilling fra H1, og side 6, bekræftelse på køb af bil til Danmark, har tiltalte forklaret, at sidstnævnte er underskrevet af ham på H1´s papir og på T´s vegne. Det er en købsbekræftelse. Han skriver under på H1´s vegne. Han ved ikke, om det er T, der har købt den eller en anden.

Foreholdt bilag 19-3-4-1, hvorefter det er G2 Biler, der sælger bilen videre, erklærede tiltalte, at det ikke siger ham noget. Det kan godt være, at H1 har købt bilen, og at G2 Biler har solgt den videre. Det er ikke noget, han har blandet sig i.

Forhold I, nr. 4

Foreholdt faneblad 4, bilag 19-4-2-1, anmeldelsen til SKAT fra G1 Import om Mercedes, har tiltalte forklaret, at han har hverken udfyldt eller underskrevet den. Bilag 19-4-2-6, hvorefter H3 har solgt bilen til G1 Import, erklærede tiltalte, at det er ikke noget, han kender noget til. Bilag 19-4-3, side 2, faktura til H1 fra den tyske sælger og side 5, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift og stempel fra H1, og T har underskrevet. Tiltalte forklarede, at de ikke har underskrevet på samme tid. Han har skrevet under for H1 og faxet det til Tyskland, som har beholdt bilaget, og T har underskrevet, da han henter bilen.

Foreholdt side 6, hvor de har skrevet under begge to, forklarede tiltalte, at T har igen skrevet under på købsstedet. Det gælder også side 7 og 8.

Foreholdt side 8, fuldmagt til at hente en bil, som skulle modtages af H1, og som er underskrevet af dem begge to, når kun T var direktør og tegningsberettiget, erklærede tiltalte, at han skriver under på, at T har ret til at betale og udføre bilen. Det er et dokument, som tyskerne vil have. Han har skrevet under, fordi det er ham, der har korrespondancen. Når han faxer til dem, er det tyskernes sikkerhed for, at de har handlet bilen. T har været et andet sted, så han ikke har kunnet underskrive på dokumentet, så derfor gjorde tiltalte det. Han havde ikke nogen jobkontrakt i H1.

Foreholdt bilag 19-4-4, hvorefter bilen er solgt videre af H1 til V.5, forklarede tiltalte, at han ikke havde noget med videresalget at gøre.

Forhold I, nr. 5

Foreholdt faneblad 5, bilag 19-5-2-1, anmeldelsen til SKAT af en Chrysler med anmelder G1 Import, har tiltalte forklaret, at det er hans underskrift, men han ved ikke, hvem der har skrevet det maskinskrevne. Alle anmeldelser til SKAT, som han har underskrevet, har været maskinskrevne.

Foreholdt bilag 19-5-2-3, hvorefter bilen er købt af G1 Import fra H3, forklarede tiltalte, at han kender ikke noget til bilaget. Bilag 19-5-3, side 1, forklarede tiltalte, at det er hans underskrift. T har underskrevet på en fuldmagt til at afhente bilen, og T kører bilen hjem. Side 2, Faktura på bilen, tiltalte mener ikke, han har skrevet noget af det. Det er ikke hans skrift og underskrift. Det er vist T, der har underskrevet. Side 3, faktura, og side 5, brev fra G1 Import til et bilfirma i Tyskland, forklarede tiltalte, at måske har momsen skulle være betalt som depositum, og han har så givet bankoplysninger på G1 Import, så pengene kunne sættes ind der, når den skulle betales tilbage. Det var et eller andet med momsen, men han kan ikke sige, hvorfor det var G1 Import, der stod for det. T eller RN har bedt ham om at oprette den konto meget hurtigt. Bilag 19-5-4-1, faktura fra H1 til G23, forklarede tiltalte, at han har ikke noget med videresalget at gøre. Han kan ikke forklare, hvorfor H1 køber og sælger bilen, mens den bliver indregistreret ved hjælp af G1 Import. Han ved ikke, hvorfor han skulle skrive under i stedet for de andre. Han anede ikke uråd, før han fik en regning fra SKAT. Han ved ikke, om bilerne er blevet reeksporteret. Han ved godt, at biler der skal registreres her, skal køre i Danmark. Han har ikke lagt mærke til, om det var anmeldelse af registreringer, han har skrevet under. Han har i hvert fald ikke tænkt over det. Han skulle ikke forholde sig til registreringsafgiften i den daglige drift. Han var på det tidspunkt lige kommet tilbage til Danmark efter at have været bosat i Tyskland i 12 år.

Udspurgt af advokat Sejersen har tiltalte forklaret, foreholdt bilag 19-5-3, side 5, bankoplysning, side 3, opkrævet moms af bilen, side 4, ny faktura uden moms, side 6, overførsel af det, der svarer til momsbeløbet, at det godt kan være tilbageførsel af det beløb.

Foreholdt side 3 og 4, at datoerne for fakturaerne er den samme, erklærede tiltalte, at det husker han ikke noget konkret om.

Forhold I, nr. 6

Foreholdt Mappe 12, faneblad 6, bilag 19-6-2-1, hvorefter G1 Import anmelder en Mercedes, har tiltalte erklæret, at det ikke er ham, der har underskrevet med "NL". Bilag 19-6-2-3, hvorefter bilen er solgt af H3 til G1 Import, det har han ikke kendskab til. Bilag 19-6-3, faktura fra G16, side 3, hvorefter H1 har indgået aftale om køb, formentlig underskrevet af T. Tiltalte forklarede, at han ikke ved, hvorfor T ikke selv har skrevet under på anmeldelsen. Han havde ikke noget anspændt forhold til T. Han havde ikke indtryk af, at han ville misbruge tiltaltes selskab.

Forhold I, nr. 7

Foreholdt faneblad 7, bilag 19-7-2-1, anmeldelsen af BMW med G1 Import som anmelder, har tiltalte erklæret, at det ikke var hans underskrift, selv om det tilsyneladende er hans navn, der er anvendt. Bilag 19-7-2-3, beregningsskema, han har aldrig set sådan et skema. Bilag 19-7-2-4, hvorefter bilen er solgt af H3 til G1 Import, det kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-73, side 1, hvorefter H1 har købt bilen, underskrift er tilsyneladende T´s, og side 7, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift, det er også ham, der har formuleret brevet af 5. september 2007. Han skriver under på H1´s vegne.

Foreholdt 19-7-4-1, faktura på salg af bilen fra H1, det kender tiltalte ikke noget til. Tiltalte vil tro, at både T og RN har solgt bilerne videre, men han ved det ikke.

Forhold I, nr. 8

Foreholdt faneblad 8, bilag 19-8-2-1, anmeldelsen af BMW med G1 Import som anmelder, har tiltalte erklæret, at han hverken har udfyldt eller underskrevet dokumentet.

Foreholdt bilag 19-8-2-3, faktura, hvorefter bilen er solgt af H3 til G1 Import, kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-8-3, faktura, hvorefter G1 Import købt bilen i Tyskland. Tiltalte husker ikke umiddelbart noget om det. Han har ikke noget med det at gøre.

Forhold I, nr. 9

Foreholdt faneblad 9, bilag 19-9-2-1, anmeldelsen af Mercedes Benz med G1 Import som anmelder, har tiltalte bekræftet, at det er hans underskrift på anmeldelsen. Bilag 19-9-2-3, hvorefter G1 Import har købt bilen af H3, det kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-9-3, købedokument, side 3, tiltalte bekræftede, at det er hans underskrift. Han ved ikke, hvem der har videresolgt bilen.

Forhold I, nr. 10

Foreholdt Mappe 17, faneblad 17, bilag 19-77-2-1, anmeldelsen fra G1 Import af BMW, har tiltalte erklæret, at han ikke har kendskab til det bilag, det er ikke ham, der har underskrevet. Bilag 19-77-2-4, faktura på salg af bilen fra H3 til G1 Import, det kender tiltalte ikke noget til. Bilag 19-77-7, faktura fra det tyske firma, side 7, korrespondance, bekræftelse på købet af bilen. Tiltalte førte korrespondancen og har underskrevet. Ellers har han ikke haft noget med bilen at gøre. Nogen har forfalsket hans underskrift på anmeldelsen. Han kan ikke forklare, hvorfor nogen forfalsker hans underskrift, når han lige så godt kunne underskrive dem. Han var ikke klar over, at det skulle bruges til indregistrering af bilerne.

Udspurgt af advokat Sejersen bekræftede tiltalte vedrørende side 34, købekontrakten, at det ikke er hans underskrift.

Forhold I, nr. 11

Foreholdt Mappe 13, faneblad 13, bilag 19-13-2-1, anmeldelsen af Mercedes-Benz med H1 som anmelder. Tiltalte bekræftede, at det ikke er hans underskrift. Bilag 19-13-2-3, hvorefter G5 Company har solgt bilen til H1. Tiltalte forklarede, at han ikke kender noget til det. Bilag 19-13-3, side 1, købekontrakten. Side 4, korrespondance af 16. juli 2007, tiltalte bekræftede, at det er ham, der har forfattet teksten og underskrevet, og T har også underskrevet. T skal skrive under for at give fuldmagt til at få nummerplader på bilen. Han bad ham skrive under, da han var tegningsberettiget. Side 9, købekontrakten. Tiltalte forklarede, at han præsenterede sig som indkøber eller medarbejder hos H1, når han forhandlede biler. Han har vel fungeret som tolk eller kontorassistent. Han kan ikke sige noget om videresalget af bilen.

Forhold I, nr. 12

Faneblad 14, bilag 19-14-2-1, anmeldelsen fra H1, formentlig underskrevet af T. Bilag 19-14-2-4, salg af bilen fra G5 Company til H1, bilag 19-14-3, faktura til H1 fra den tyske sælger, der er sendt pas tilhørende V.10 med. Tiltalte husker lidt om V.10. Der var noget galt med noget kundehalløj. Samme bilag side 4 og 5, håndskrevet brev side 4, det er ham, der har skrevet det. Bilen er købt af H1.

Foreholdt side 17, fra H1 til Porsche, tiltalte bekræftede, at han har underskrevet bilaget. Han har ikke købt bilen. H1 har købt bilen, og han skriver under på vegne af T.

Udspurgt af advokat Sejersen og foreholdt bilag 19-14-3, side 1 og 2, underskriften på side 2, det er en købekontrakt, og det er ikke ham, der skriver under på den.

Forhold I, nr. 13

Faneblad 15, bilag 19-15-2-1, anmeldelsen fra H1, bilag 19-15-2-5, salg af bilen fra G5 Company til H1, bilag 19-15-3, side 3, køber H1 har skrevet under 2 gange, og samme underskrift begge gange, nemlig T´s. Samme bilag, side 10, og 20 kassebon på 135.000,00 Euro, betaling. Bilag 19-15-4, salgsfaktura, hvorefter bilen er videresolgt af G2 Biler, bilag 19-15-5, hvorefter bilen er solgt fra H1 til G2 Biler. Tiltalte forklarede, at han ikke ved, om han har været indblandet i det, men kan godt have assisteret ved noget korrespondance.

Forhold I, nr. 18

Mappe 16, faneblad 16, bilag 19-56-2-1, anmeldelsen fra G2 Biler, bilag 19-56-2-5, faktura, hvorefter bilen er solgt fra Polen til G2 Biler, bilag 19-56-3-2, hvorefter bilen er solgt fra en tysk sælger til G1 Import, side 2, kopi af T´s pas. Side 4, Lieferschein, G1 Import, og T´s pas igen, side 6, fuldmagt, som tiltalte bekræfter, at han har underskrevet, side 7, korrespondance, fuldmagt underskrevet af T. Tiltalte bekræftede, at det er ham, der har korresponderet med dem. Side 12, korrespondance, underskrevet af tiltalte. De biler, som G1 Import købte, blev der lavet en mellemfaktura på, men tiltalte lavede den ikke. Han går ud fra, at de andre videresolgte bilerne. Han har heller ikke haft krav på del af fortjenesten ved videresalget.

Forhold I, nr. 19

Mappe 18, faneblad 5, bilag 19-85-2-1, anmeldelsen fra G2 Biler, bilag 19-85-2-4, faktura, bilen solgt af H3 til G1 Import, bilag 19-85-2-5, faktura fra G1 Import til G2 Biler.

Foreholdt at tiltalte har skrevet betalt, har tiltalte bekræftet, at det er hans skrift og hans underskrift, men han har ikke modtaget betaling for bilen. Han blev bedt om at lave fakturaen, fordi der af en eller anden grund var brug for den. Bilag 19-85-3-1, hvorefter bilen købt af H1 af en tysk sælger, bilag 19-85-3-1, side 1, regningen, side 3, fra H1 til firma G22 (tysk firma). Tiltalte bekræfter, at han har været indblandet i handlen. Side 14, bekræftelse på, at bilen er købt og vil blive afhentet. Tiltalte bekræftede, at han har underskrevet bilaget. Bilag 19-85-7, ordrebekræftelse.

Tiltalte har forklaret, at han ikke har søgt oplysninger om indregistreringsafgiftsreglerne. Han har heller ikke dengang søgt oplysninger om, hvad man skulle gøre i henhold til momsreglerne. Han ved ikke, hvad RN eller T gjorde i deres selskaber. Han har ikke kendskab til, om de andre har styr på, hvad man skulle gøre, og han har heller ikke forsøgt at finde ud af, om de havde styr på det. Vedrørende de biler, der er købt i G1 Imports navn, havde han fået oplyst af T, at der var styr på det, når de skulle videresælges. Han ved ikke, hvorfor en bil skulle sælges fra det ene eller det andet selskab. Hvis en bil var købt i f. eks. G1 Import, så fik han at vide, at der ville blive lavet en mellemregning, når den blev solgt videre. Normalt ville han opkræve moms og få noget moms ved salg, men han har aldrig fået penge mellem hænderne. T sagde, at der var styr på betaling af moms. Han har aldrig set mellemregninger eller dokumenter på det. En mellemregning er for ham et videresalg. G1 og H1 var ikke søsterselskaber, men måske har de andre set sådan på det. Han har lavet de fakturaer, der blev forevist i går til H1 eller G2 Biler, men han fik ikke pengene, der stod på fakturaen. Han har ikke lavet regnskaber for G1 Import, hvoraf salget fremgår. Der var kun bogført aktiver og passiver, han havde også nummererede fakturaer med moms. Han har ikke lavet fakturaer for alle de biler, der var i G1 Import. Han har aldrig modtaget penge for bilerne og heller ikke momsen. Han er enig i, at når man opkræver moms, skal den betales til staten, men der var også negativ moms. Det regnskabsmæssige mellem G1 Import og f.eks. H1 er lavet rent bogføringsmæssigt. Han har ikke lavet fakturaer på alle bilerne men på de biler, hvor han blev bedt om at lave dem. Han har ikke modtaget hverken købesum eller moms. Han har bogført det, som han har lavet og givet det videre, og hvad der videre er sket, ved han ikke. Han har bogført negativ moms i G1 Import ved indkøb af biler fra danske forhandlere til G1 Import. Det var T, der skulle lave indberetningerne om moms. Tiltalte har alene lavet bogføringen. Han har ikke haft indsigt i, hvorledes man drev et selskab. Han har udført sit arbejde efter T´s instrukser. Han har ikke selv undersøgt noget. Det var T, der reelt bestemte i G1 Import. Han har ikke kontrolleret, om T har betalt moms. På daværende tidspunkt havde han ikke kendskab til, hvordan det fungerede, og det var T, der bestemte.

Foreholdt mappe 11, bil nr. 1, Porche bil-1, der blev videresolgt til V.4 og advokat CB, har tiltalte forklaret, at der var noget med, at en havde forsøgt at købe en bil privat og ville undgå dobbelt moms, og derfor skulle den købes over et selskab. Den blev købt over G1 Import. Det var T, der kom med oplysningerne. Tiltalte kender V.4 personligt, og han kan have snakket med ham om købet, hvad det var for en bil osv. Han vidste, det var V.4, der ville købe bilen. Han ved ikke, hvem der forhandlede prisen.

Foreholdt, at den blev købt for 47.478,00 Euro, forklarede tiltalte, at han har ikke undersøgt, hvad sådan en bil ville have kostet her i Danmark. Man plejer at gange prisen med 3, og så har man en dansk pris. Det var på grund af afgiftsreglerne. Han havde været i Danmark i 2 måneder og brugte sine tyske kundskaber til at handle med.

Foreholdt side 2, faneblad 1, bilag 19-1-1, oplysninger fra SKAT om, at den vejledende udsalgspris var 1,4 million på bilen, erklærede tiltalte, at det ikke var noget, han på det tidspunkt havde undersøgt. Dengang vidste han ikke, hvor stor registreringsafgift, der skulle betales. Han stod kun for indkøb af bilerne og har intet haft med videresalget at gøre og ved ikke noget om det.

..."

Tiltalte NL har herefter meddelt, at han ikke ønskede at besvare flere spørgsmål under sin egen sag.

NL har ifølge sin forsvarer ikke ønsket at afgive forklaring under nærværende sag.

Forhold I

Vidnet V.1 har under den fortsatte hovedforhandling i retsmøder den 5. og 9. oktober 2012 generelt forklaret, at han er chefkonsulent hos SKAT, og at han i perioder fra 1974 og frem har beskæftiget sig med indregistreringsafgifter. Autoriserede bilforhandlere importerer biler via importører, der typisk er eneforhandlere af de forskellige mærker. Importøren laver på den enkelte bil en "dåbsattest" og indsender standardpriser med tillægsblad for ekstraudstyr. Der bliver oplyst indkøbspris, engrospris og vejledende udsalgspris, og i praksis beregnes indregistreringsafgiften bagud. Der beregnes indregistreringsafgift helt ned til en mindstepris, der udgør indkøbsprisen med tillæg af minimum ni procents avance. Om forhandleren sælger bilen med endnu mindre avance er afgiften irrelevant. Man ser ikke de konkrete biler. Ved parallelimport betragtes alle biler, der har kørt mindre end 2.000 km. som fabriksnye. Der bliver beregnet afgift af salgsprisen og igen en mindstepris på indkøbspris med tillæg af ni procents avance. Der kan fradrages for eventuelle fragtomkostninger. Parallelimportører kan også få lov til at bruge standardpriser. Der gennemføres toldsyn af autoriserede synshaller for at få belyst bilens udstyr og stand; om den er middel, over eller under middel i forhold til antal kørte kilometre. I princippet kan selv bude møde op og afgiftsanmelde bilerne medbringende toldsynsrapporten, i hvilken forbindelse der så betales indregistreringsafgift. Den, der møder op, bliver ikke afkrævet identitetspapirer. Når der er betalt afgift eller i tvivlstilfælde stillet depositum, udstedes der en attest, der medbringes til afhentning af nummerplader. I den foreliggende sag har der i alle tilfælde under forhold I foreligget spanske salgsfakturaer.

Forhold I, nr. 1

Vidnet har til forhold I, nr. 1, bilag 19-1-2-1 forklaret, at den øverste halvdel af blanketten udfyldes af anmelderen, der vedlægger underbilagene. Den nederste halvdel udfyldes af SKAT. Det fremgår af bilaget, at RØ, SKAT, omberegnede afgiften til 879.000,00 kr., idet han undrede sig over den lave købspris. De medbragte dokumenter er i dette tilfælde som i de øvrige den spanske faktura, og der er beregnet afgift i forhold til indkøbsprisen. Bilag 19-1-2-2 blev også fremlagt ved afgiftsanmeldelsen. Blanketten, bilag 19-1-2-3, kan trækkes på nettet, og SKATs arbejde har i hvert enkelt af tilfældene været en ren beregningsopgave. Den anslåede salgspris fremkommer ved, at man tillægger indkøbsprisen ni procent i avance og så moms. Private importører skal betale momsen straks, mens erhvervsdrivende betaler kvartalsvis. Bilen er under alle omstændigheder kun set af synshallen. Ofte medbringer anmelderen selv beregningen sammen med en banknoteret check. Hvis anmelderen ikke selv har beregnet afgiften på forhånd, kan han betale kontant. Bilag 19-1-2-6 er en beregning foretaget af tiltalte og denne har han medbragt til afgiftsanmeldelsen. Det er vidnet og RB, der har udarbejdet sagsfremstillingen, hvor bilag 1-4 vedrører G1 Import ApS/G1 Import.

Til side 6 i sagsfremstillingen har vidnet forklaret, at de fra Tyskland efterfølgende modtog oplysninger om, at bilen rent faktisk var brugt. Kilometertælleren var kørt tilbage. Brugte biler afgiftsberigtiges efter en vurdering af markedsprisen, som der så regnes tilbage fra for at finde den rette indregistreringsafgift. Generelt mangler der pengespor i forhold til de angiveligt spanske sælgere i modsætning til de tyske forhandlere. SKAT har forgæves forsøgt af få oplysninger fra Spanien. De spanske sælgere har været momsregistrerede, men de spanske skattemyndigheder har ikke modtaget regnskaber eller oplysninger om salg til Danmark. Han ved dog ikke, om de spanske myndigheder har modtaget noget efter juni 2009, hvor sagsfremstillingen blev færdiggjort. Hvis der har været tale om, at bilen først er blevet købt i Tyskland, herefter af det spanske selskab og til sidst af de i sagen omhandlede danske selskaber, ville man, såfremt der forelå et personsammenfald, ikke lægge vægt på den senest handlede pris, såfremt der ikke forelå et markedsskred. Konkret er der her tale om en brugt bil, og derfor er indkøbsprisen mindre relevant end markedsvurderingen. Et momsfrit køb kræver, at sælgeren er momsregistreret, og det er måske derfor, at de spanske selskaber rent faktisk har været momsregistrerede.

Forhold I, nr. 2

Vidnet har til forhold I, nr. 2 forklaret, at der igen er tale en brugt bil, idet den havde kørt 4.875 km., hvilket viste sig efterfølgende. Bilag 19-2-3, side 9 viser, at det er tiltalte, der har hentet bilen, idet der foreligger en kopi af hans pas.

Forhold I, nr. 3

Vidnet har til forhold I, nr. 3 bilag 19-3-2-1 forklaret, at stemplet "endelig afgørelse" viser, at der er tale om en sluttet afgiftssag. Bilen er købt ret billigt i Tyskland, hvorfor indregistreringsafgiften er blevet lavere end beregnet ud fra standardpriser. Som det fremgår i bilag 19-3-3, side 1 er det H1 ApS, der har købt bilen. Afgiftsansvaret er pålagt G1 Import, idet det er det selskab, der har afgiftsanmeldt bilen, og de hæfter derfor for oplysningernes rigtighed.

Forhold I, nr. 4

Vidnet har til forhold I, nr. 4 forklaret, at han ikke kan sige, hvem der har udfyldt bilag 19-4-2-3, men igen er bilen købt billigt i Tyskland.

Forhold I, nr. 5

Vidnet har til forhold I, nr. 5 forklaret, at afgiftsberegningen i bilag 19-5-2-1 og -2 er ikke samtidige. På grund af tvivl om den reelle markedsværdi blev der alene rejst krav om et depositum i forhold til H3´s salgspris. Den pågældende biltype er svært omsættelig, og det har derfor været muligt at købe den ret billigt i Tyskland.

Forhold I, nr. 6

Vidnet har til forhold I, nr. 6 forklaret, at der igen var tale om en brugt bil, hvis kilometertæller var blevet nulstillet. Tiltaltes pas har foreligget hos den tyske sælger. Tiltalte har også underskrevet bilag 19-6-1, side 11, og underskriften på bilag 19-6-2-1 ligner ikke NL´s normale underskrift.

Forhold I, nr. 7

Vidnet har til forhold I nr. 7 forklaret, at underskriften på bilag 19-7-2-1 mere ligner NL´s underskrift. Denne bil blev købt dyrt i Tyskland, så derfor har man anvendt standardprisen til beregning af indregistreringsafgiften.

Forhold I, nr. 8

Vidnet har til forhold I, nr. 8 forklaret, at bilen er købt med tysk moms, jf. bilag 19-8-3, side 2. Den havde en høj indkøbspris.

Forhold I, nr. 9

Vidnet har til forhold I, nr. 9 forklaret, at der blev opkrævet depositum. Det viste sig senere, at bilen var brugt og havde kørt 21.800 km., men igen var kilometertælleren nulstillet. Det har efterfølgende vist sig, at på trods af G16´s benægtelse, er det ret nemt at nulstille elektroniske kilometertællere ved hjælp af en computer. I gamle dage var det ret bøvlet at nulstille mekaniske kilometertællere med en boremaskine.

Forhold I, nr. 10

Vidnet har til forhold I, nr. 10 bilag 19-77-2-5 forklaret, at angivelsen af 0 kørte km. alene er en oplysning om, at bilen rent faktisk ifølge kilometertælleren har kørt mindre end 1.000 km.

G1 Import har ikke indfriet efterbetalingskravet. Efter SKATs begæring blev selskabet taget under konkurs, og det viste sig at være uden midler, så der var ikke dækning til efterbetalingskravet på 4.463.581,00 kr. for 10 anmeldte biler i perioden 10. august til 19. september 2007. SKAT havde den 4. september 2007 sendt et forslag til afgiftsforhøjelse vedrørende en bil, men ifølge loven skal der gives mindst 14 dages indsigelsesfrist, og der er i øvrigt mulighed for fristforlængelse. SKAT havde ikke noget overvågningssystem på de enkelte anmeldere.

Forhold I, nr. 11

Vidnet har til sagsopstillingen vedrørende H1 ApS, bilag. 1-5, til forhold I, nr. 11 forklaret, at der igen er anvendt den meget lave spanske indkøbspris.

Forhold I, nr. 12

Vidnet har til forhold I, nr. 12 forklaret, at der igen er tale om en brugt bil.

Forhold I, nr. 13

Vidnet har til forhold I, nr. 13 forklaret, at der igen blev brugt en fiktiv faktura.

Forhold I, nr. 14

Vidnet har til forhold I, nr. 14 forklaret, at der ikke længere foreligger nogen faktura anvendt ved indregistreringsafgiftsberegningen, men der må have været en faktura på 130.000,00 kr., svarende til ca. 19.000 Euro. Da de lavede sagsfremstillingen, manglede de den tyske indkøbspris, så derfor blev afgiftstilsvaret sat for højt i sagsfremstillingen.

Forhold I, nr. 15

Vidnet har til forhold I, nr. 15 forklaret, at der igen er tale om en brugt bil.

H1 ApS anmeldte i perioden fra 7. juli til 1. august 2007 og den 20. december 2007 i alt fem biler, og der er ubetalte efterbetalingskrav på ca. 3,1 mio. kr.

Forhold I, nr. 16

Vidnet har til forhold I, nr. 16 forklaret, at den spanske faktura, bilag 19-11-2-2, oprindeligt blev lagt til grund ved afgiftsberegningen. Det viste sig senere, at bilen var brugt, hvorfor der skulle have været betalt afgift efter vurdering. I sagsfremstillingen anvendte man standardpriser, jf. bilag 1-3, side 6, men da fakturaen, jf. bilag 19-1.1-3, dukkede op, foretog man en omberegning af indregistreringsafgiften.

Forhold I, nr. 17

Vidnet har til forhold I, nr. 17 forklaret, at den spanske faktura, bilag 19-78-2-4, oprindeligt blev lagt til grund, og i sagsfremstillingen, bilag 1-3, side 8, har man anvendt standardprisen.

Forhold I, nr. 18

Vidnet har til forhold I, nr. 18 forklaret, at den polske faktura, bilag 19-56-2- 5, oprindeligt blev lagt til grund, og da faktura 19-56-3-1 dukkede op, anvendte man i sagsfremstillingen standardprisen, jf. bilag 1-3, side 7.

Forhold I, nr. 19

Vidnet har til forhold I, nr. 19 forklaret, at den spanske faktura, bilag 19-85-2-4, oprindeligt blev lagt til grund. Da bilag 19-85-3-1, side 1, dukkede op, kunne det konstateres, at bilen var brugt, og man har derfor i sagsfremstillingen anvendt vurderingsprisen, jf. bilag 1-3, side 9.

Forhold II

Vidnet har generelt til forhold II forklaret, at når man under anvendelse af sit cvr-nummer foretager momsfrie køb af biler i Tyskland, overgår momsretten til Danmark ved salg her i landet, uanset om bilen er ny eller brugt. Momspligten registreres derfor af den tyske sælger på listesystemet, og der skal så afkræves moms af køberen i Danmark, uanset om køberen er privat eller erhvervsmæssig. Der kan vælges brugt moms, når bilen en gang har været solgt til en privat og senere videresælges, hvorved momsen er blevet "bundet" til bilen, og så skal der alene betales moms af avancen, men det kræver oplysninger om køber og sælger, og det skal på erhvervsdrivendes købs- og salgsfakturaer anføres, at man har valgt brugt moms-systemet. Så skal der afregnes moms af bruttoavancen på den enkelte bil ved den erhvervsdrivendes videresalg. Da de i sagen involverede selskaber ikke har haft købsmoms, har man valgt at tillade et fradrag på fem procent, idet der må have været nogle administrative omkostninger. Den betalte indregistreringsafgift fradrages inden momsberegningen som udlagt for slutkøberen.

Da selskaberne har valgt at opkræve moms af stykafgiften, fradrages denne dog ikke. Når der i Danmark sælges momsfrit til eksport, registreres det også i listesystemet. En dansk sælger har så pligt til at kontrollere, at bilen rent faktisk føres ud af Danmark, og konkret er de danske sælgere blevet afkrævet momsen, idet udførsel ikke har kunnet dokumenteres. Det har Landsskatteretten stadfæstet, men pt. en sælger har indbragt det for retten.

Det er H1 ApS, der er blevet pålagt momskravet i de tilfælde, hvor det er H1 ApS, der har solgt ud af selskabskredsen. H1 ApS 0-angav moms, indtil de helt holdt op med at angive moms i anden og tredje kvartal 2008.

Forhold II, bil nr. 53

Vidnet har til bil nr. 53 forklaret, at bilag 19-53-02, side 1, er G36´s momsfrie indkøb, og bilag 19-53-3 det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 51

Vidnet har til bil nr. 51 forklaret, at bilag 19-51-2, side 5, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-51-3, side 1, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 69

Vidnet har til bil nr. 69 forklaret, at bilag 19-69-3 er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-69-6, side 2, det momspligtige videresalg til G24 Biler ApS.

Forhold II, bil nr. 2

Vidnet har til bil nr. 2 forklaret, at bilag 19-2-3, side 5, er G1 Import ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-2-4-1 det momspligtige videresalg til V.5.

Forhold II, bil nr. 4

Vidnet har til bil nr. 4 forklaret, at bilag 19-4-3 side 3 er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-4-4 det momspligtige videresalg til V.5.

Forhold II, bil nr. 8

Vidnet har til bil nr. 8 forklaret, at bilag 19-8-3, side 1, er G1 Imports momsfrie indkøb. G1 Import kan ikke anvende brugtvognsmomsreglerne her, idet listesystemet skal anvendes til momsfri eksport. Den i Tyskland erlagte moms ville kunne kræves tilbage. Bilag 19-8-5, side 3, er det momspligtige videresalg til V.15, der trods indholdet af bilag 19-8-4 har betalt hele 575.000,00 kr. for bilen.

Forhold II, bil nr. 6

Vidnet har til bil nr. 6 forklaret, at bilag 19-6-3, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-6-4-1 det momspligtige videresalg til V.7.

Forhold II, bil nr. 7

Vidnet har til bil nr. 7 forklaret, at bilag 19-7-3, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-7-4-1 det momspligtige videresalg til RK.

Forhold II, bil nr. 9

Vidnet har til bil nr. 9 forklaret, at bilag 19-9-3, side 1, er G1 Imports momsfrie indkøb, og bilag 19-9-4 det momspligtige videresalg til G25 ApS, jf. deres betaling af købesummen.

Forhold II, bil nr. 91

Vidnet har til bil nr. 91 forklaret, at bilag 19-91-3, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-91-9-1 det momspligtige videresalg til AØ. Vidnet kan i dag ikke huske, hvilken relation de involverede selskaber havde til G51 Group ApS.

Forhold II, bil nr. 12

Vidnet har til bil nr. 12 forklaret, at bilag 19-12-3, side 5, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-12-5 til momspligtige videresalg til V.14.

Forhold II, bil nr. 19

Vidnet har til bil nr. 19 forklaret, at bilag 19-19-5, side 1, er H3´s indkøb, hvor der ikke anvendes brugtmomsregler. Bilag 19-19-3, side 1, er det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 45

Vidnet har til bil nr. 45 forklaret, at bilag 19-45-2-1, side 2, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-45-3-1 det momspligtige videresalg til G26 ApS.

Forhold II, bil nr. 75

Vidnet har til bil nr. 75 forklaret, at bilag 19-75-3-1 er H34´s momsfrie indkøb, og bilag 19-75-6, side 4, det momspligtige videresalg til PN.

Forhold II, bil nr. 17

Vidnet har til bil nr. 17 forklaret, at bilag 19-17-1-1, side 3, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og til bilag 19-17-10, side 2, at køberen mener, at han indirekte har betalt 400.000,00 kr. til H1 ApS.

Forhold II, bil nr. 89

Vidnet har til bil nr. 89 forklaret, at bilag 19-89-02-02 er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-89-4-1 det momspligtige videresalg til Stald G27. Det var en fejl, at denne bil både var med i anklageskriftets bilag 1 og 3.

Vidnet forklarede om G2 Biler ApS, jf. bilag 1-3-1, side 4, at dette selskab i den omhandlede periode angav et nettomomstilsvar på blot 263.078,00 kr., men der blev ikke under ransagningen fundet et momsregnskab.

Forhold II, bilag 2

Vidnet har til bil nr. 28 generelt forklaret, at importører kunne nøjes med at betale stykafgift for firhjulstrækkere over tre ton. Denne lempelige afgiftsregel ophørte pr. 1. maj 2007, men man kunne få dispensation, hvis man kunne dokumentere, at man havde solgt bilen inden ikrafttrædelsesdatoen. Herefter skulle der betales indregistreringsafgift i forhold til værdien, hvilket udgør et væsentligt højere beløb, typisk fire gange så høj som stykafgiften.

Forhold II, bil nr. 28

Vidnet har til bil nr. 28 forklaret, at bilag 19-28-3, side 8, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-28-5 det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 29

Vidnet har til bil nr. 29 forklaret, at bilag 19-29-3, side 7, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-29-5, side 5, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 31

Vidnet har til bil nr. 31 forklaret, at bilag 19-31-3, side 9, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-31-5, side 10, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 40

Vidnet har til bil nr. 40 forklaret, at bilag 19-40-3, side 15, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-40-2-3 det momspligtige videresalg til H36 Holding ApS.

Forhold II, bil nr. 26

Vidnet har til bil nr. 26 forklaret, at bilag 19-26-3, side 12, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-26-4 det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 48

Vidnet har til bil nr. 48 forklaret, at bilag 19-48-08, side 1, er G36´s momsfrie indkøb. Der fremgår i hvert fald ikke moms på fakturaen. Bilag 19-48-3 er det momspligtige videresalg til F1-finans A/S.

Forhold II, bil nr. 30

Vidnet har til bil nr. 30 forklaret, at bilag 19-30-3, side 7, er det momsfrie indkøb foretaget af et tysk selskab, og bilag 19-30-7, side 10, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 33

Vidnet har til bil nr. 33 forklaret, at bilag 19-33-4, side 2, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-33-7 det momspligtige videresalg til G28 ApS.

Forhold II, bil nr. 34

Vidnet har til bil nr. 34 forklaret, at bilag 19-34-5, side 2, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-34-8 det momspligtige videresalg til G29 ApS.

Forhold II, bil nr. 25

Vidnet har til bil nr. 25 forklaret, at bilag 19-25-3 er et momspligtigt salg til F2-finans A/S.

Forhold II, bil nr. 42

Vidnet har til bil nr. 42 forklaret, at bilag 19-42-4, side 4, er G36´s momsfrie indkøb, og bilag 19-42-6, side 1, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 27

Vidnet har til bil nr. 27 forklaret, at bilag 19-27-7, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-27-04, side 1, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 13

Vidnet har til bil nr. 13 forklaret, at bilag 19-13-3, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-13-4, side 1, det momspligtige videresalg til G23, der efter reglerne om brugtmoms alene ville skulle betale moms af en eventuel avance ved videresalg.

Forhold II, bil nr. 11

Vidnet har til bil nr. 11 forklaret, at bilag 19-11-3 er H1 ApS´s momsfrie indkøb. Bilag 19-11-5-2-viser, at H1 ApS angiveligt alt for billigt solgte bilen videre til G2 Biler, og bilag 19-11-4-2 er G2 Bilers momspligtige videresalg til V.6.

Forhold II, bil nr. 15

Vidnet har til bil nr. 15 forklaret, at bilag 19-15-3, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb. Der er tilsyneladende stillet sikkerhed for tysk moms, men depotet er nok efterfølgende frigivet. Bilag 19-15-4, side 7, er det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 3

Vidnet har til bil nr. 3 forklaret, at bilag 19-3-3, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-3-4, side 1, det momspligtige videresalg til SC.

Forhold II, bil nr. 36

Vidnet har til bil nr. 36 forklaret, at bilag 19-36-3, side 2, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-36-5, side 18, det momspligtige videresalg til G23. Der er tale om en varebil, hvor en køber kan trække momsen fra, og det er måske derfor, at momsen er udspecificeret på denne faktura.

Forhold II, bil nr. 37

Vidnet har til bil nr. 37 forklaret, at bilag 19-37-3, side 2, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-37-09, side 2, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 16

Vidnet har til bil nr. 16 forklaret, at bilag 19-16-3, side 6, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, bilag 19-16-5 er et angiveligt videresalg til G2 Biler og bilag 19-16-4-2, side 8, det momspligtige videresalg til BS og TS.

Forhold II, bil nr. 56

Vidnet har til bil nr. 56 forklaret, at bilag 19-56-3-2, side 1, G1 Import ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-56-5, side 8, det momspligtige videresalg til F3-finans A/S.

Forhold II, bil nr. 14

Vidnet har til bil nr. 14 forklaret, at bilag 19-14-3, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-14-4, side 1, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 44

Vidnet har til bil nr. 44 forklaret, at bilag 19-44-3-1, side 2, er H3´s momsfrie indkøb efter brugtvognsreglerne, og bilag 19-44-4, side 1, et videresalg til G31, hvor sælger alligevel har valgt at opkræve moms hos køber.

Vidnet har forklaret, at G3 Biler ApS aldrig blev momsregistreret.

Forhold II, bil nr. 18

Vidnet har til bil nr. 18 forklaret, at bilag 19-18-2-1 er G3 Biler ApS´s momsfrie indkøb. Det ligner brugtvognsmomsreglerne. Bilag 19-18 er det momspligtige videresalg til G23, der i øvrigt fik et mindre afslag, jf. bilag 19-18-3, side 2.

Forhold II, bil nr. 68

Vidnet har til bil nr. 68 forklaret, at bilag 19-68-2, side 2, er H3´s momsfrie indkøb. Der var tale en fabriksny bil, og derfor kan den slet ikke sælges til udlandet med moms oveni. Bilag 19-68-3 er det momspligtige videresalg til G32.

Forhold II, bil nr. 38

Vidnet har til bil nr. 38 forklaret, at bilag 19-38-2, side 7, er H3´s momsfrie indkøb. Bilag 19-38-5 er angiveligt et videresalg til G3 Biler, og bilag 19-38-6 det momspligtige videresalg til F3-finans A/S.

Forhold II, bil nr. 63

Vidnet har til bil nr. 63 forklaret, at bilag 19-63-2, side 2, er et salg til G23. Hvordan G3 Biler så senere var i stand til igen at sælge, nu til F3-finans A/S, jf. bilag 19-63-4-2, kan han ikke forklare.

Forhold II, bil nr. 43

Vidnet har til bil nr. 43 forklaret, at bilag 19-46-5, side 2, er H3´s indkøb under anvendelse af brugtvognsmomsreglerne, og bilag 19-46-7 det momspligtige videresalg til F1-finans A/S. Det oprindelige opgjorte momskrav på 102.500,00 kr. er nedsat til 81.145,00 kr. på grund af moms på leasingkontrakten i bilag 19-46-7, side 6.

Forhold II, bil nr. 102

Vidnet har til bil nr. 102 forklaret, at bilag 19-102-04 er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-102-02, side 2, det momspligtige videresalg til F1-finans A/S.

Forhold II, bil nr. 103

Vidnet har til bil nr. 103 forklaret, at bilag 19-103 er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-102-03 viser det momspligtige videresalg i overensstemmelse med faktura nr. 11, som leasingselskabet ligger inde med.

Forhold II, bil nr. 104

Vidnet har til bil nr. 104 forklaret, at bilag 19-104-04, side 1, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-104-02 er det momspligtige videresalg til F4-finans A/S.

Forhold II, bil nr. 83

Vidnet har til bil nr. 83 forklaret, at bilag 19-83-2-4, side 1, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-83-3, side 9, det momspligtige videresalg til F1-finans A/S, og også her er momskravet reduceret på grund af moms på leasingkontrakten, jf. bilag 19-83-3, side 6.

Forhold II, bil nr. 88

Vidnet har til bil nr. 88 forklaret, at bilag 19-88-2, side 2, er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-88-8 det momspligtige videresalg til MD.

Forhold II, bil nr. 59

Vidnet har til bil nr. 59 forklaret, at bilag 19-59-2, side 2, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-59-3-1 det momspligtige videresalg til G31.

Forhold II, bil nr. 74

Vidnet har til bil nr. 74 forklaret, at bilag 19-74 er H1 ApS´s momsfrie indkøb, og bilag 19-74-4, side 1, det momspligtige videresalg til G23.

Forhold II, bil nr. 72

Vidnet har til bil nr. 72 forklaret, at bilag 19-72-4, side 3, er H3´s momsfrie indkøb, og bilag 19-72-6-2 det momspligtige videresalg til F1-finans A/S.

Forhold II, bilag 3, sidste bil, stelnr. ...752

Vidnet har til mappe 21, side 50, forklaret, at det er G3 Biler´s momspligtige videresalg til F1-finans A/S.

Vidnet har til den supplerende opgørelse af 16. august 2011 forklaret, at der er en del skyldig salgsmoms, man har valgt at holde uden for straffesagen. Disse krav beror på nye oplysninger, der fremkom efter udarbejdelsen af sagsfremstillingen. I straffesagen er der medtaget 243.750,00 kr. for meget, idet bil nr. 89 angår H1 ApS´s momspligtige videresalg, men den var medtaget både i anklageskriftets bilag 1 og 3, nu frafaldet i bilag 3. Såfremt man valgte at lægge til grund, at der er handlet internt imellem de tiltaltes selskaber, ville det blot flytte på momsforpligtelsen, men ikke ændre på det samlede krav. Han vil til retsmødet den 24. oktober 2012 udarbejde en oversigt over, hvor langt sagerne om efterbetalingskrav rejst mod andre end de involverede selskaber er kommet.

Vidnet har videre på forsvarer Ewalds spørgsmål forklaret, at vidnet deltog i ransagningen og en del afhøringer rundt om i landet. Han har været med til at sortere i hvilke sager, der skulle rejses. Han har også skaffet materiale til Kammeradvokaten, der forgæves forsøgte at få foretaget arrest, men RN var ikke særlig villig til at oplyse om aktiver, og det lykkedes ham blandt andet at få solgt en hestebil i Tyskland. Sammen med RB udarbejdede vidnet sagsfremstillingerne, der så blev afleveret til juridisk bedømmelse, så hans indsats var i det væsentlige afsluttet i sommeren 2009 efter et år og tre måneders arbejde. Han blev involveret på ny, når der kom nye bilag fra Tyskland, der viste, at angiveligt nye biler reelt var brugte, og han har også været i kontakt med V.2, Politiet, men han kan ikke sige præcist hvornår. I tunge og omfattende sager som denne er der ofte et tidsspring fra SKATs anmodning om tiltalerejsning og til, at der kan indleveres et anklageskrift til retten.

Forhold I og II, nr. 13

Vidnet V.2 har under den afsluttende hovedforhandling den 24. oktober 2012 forklaret, at han har været sagsbehandler på sagen hos politiet. Han deltog i ransagningen og gennemgik det beslaglagte materiale sammen med medarbejdere fra SKAT. Han undersøgte omstændighederne omkring de to spanske selskaber: Det viste sig, at H3´s registrerede adresse var et lejlighedskompleks med ganske almindelige lejligheder.

Vidnet har til bilag 18-1 forklaret, at under ransagningen på tiltaltes bopæl fandt man stiftelsesdokumentet, bilag 33-1-1, side 3, via spansk politi og en notar, og man fandt også samme bilag, side 4, og den heri omtalte KD er en rocker, der sidder til afsoning. Det viste sig, at sidstnævnte var den egentlige stifter af selskabet, og at side 3, der skulle vise, at det var tiltalte, der var stifter, var en forfalskning.

Selskabet G5 Company SL havde adresse i en lejlighed, men i et andet lejlighedskompleks. Der var det ikke muligt at fremskaffe et stiftelsesdokument på dette selskab. På tiltalte og NL´s bopæl i Danmark fandt man ligeledes et stempel med betegnelsen "H3", og vidnet er sikker på, at det er det stempel, der er anvendt i sagens dokumenter. Det er dog ikke undersøgt teknisk. Vidnet udarbejdede Excel-arket fremlagt som bilag 17-7 ud fra de indhentede kontoudtog for H1 ApS, G2 Biler ApS og G3 Biler ApS. Til gengæld var det ikke muligt at finde et kontoudtog for G1 Import. Der blev ikke fundet noget spor af økonomiske transaktioner med de to spanske selskaber, og de handler, der angiveligt involverede dem, er ikke blevet registreret i EU-registeret.

Vidnet har videre på advokat Ewalds spørgsmål forklaret, at han arbejdede sammen med V.1 og RB ved SKAT med henblik på tiltalerejsningsanmodningen fra SKAT, der forelå i juli 2009. Anholdelser og ransagninger havde fundet sted i marts 2008. Det er SKAT, der har udregnet beløbene i sagen. Efterforskningen indebar 53 internationale retsanmodninger, og det tager tid at få sådanne gennemført. Frem til september 2010 var vidnet alene med til finpudsning af sagen.

Forhold I og II, bilag 1-3

Vidnet V.3 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han i 2005 var ansat hos G16 i Danmark. Han startede i ...10 og rykkede til ...12. Han mødte RN i ...10-afdelingen. RN startede sin egen forretning på et tidspunkt. I ...12 stod vidnet for de brugte biler, og han ville gerne være selvstændig, og han talte med RN om, at de kunne spare nogle omkostninger ved at dele et kontor, og vidnet sprang ud i det. Det kom til at ligne et ansættelsesforhold, men det var ikke planen. Han ville købe og sælge biler selv. Opgaverne, han fik ved RN, var praktiske opgaver som at hente en bil og nummerplader og den slags. Han fakturerede de timer, han brugte. Der er ikke andre, der har givet ham opgaver end RN. Han hentede bl.a. biler i udlandet og hentede biler hos private, som de havde købt af her i Danmark.

Foreholdt at han skulle have hentet omkring fem-otte biler, har vidnet erklæret, at det nok skal passe, men han husker det ikke. Når han skulle hente en bil for RN, betalte han den kontant. Han bookede et fly og kørte hjem i bilen. Tyskerne vil helst have kontant betaling. Det kan godt være store beløb. Da han skulle have prøveplader på, fik tyskerne en kopi af hans pas. Han har vist også mailet kopi af passet til dem. Når han kom til Danmark med bilerne, var han ude og indregistrere dem en gang imellem. Han har kun været af sted med de biler, han har hentet i Tyskland. Når han kørte til SKAT, havde han en anmeldelse med. Den fik han af RN. Han mener ikke, han selv har skrevet anmeldelser under og har ikke interesseret sig for, hvad der stod i dem. Han tog også det dokument ud, som man skal udfylde til SKAT, og det har han ikke selv udfyldt. Når han afleverede anmeldelsen til SKAT, har han en enkelte gang selv lagt ud af sine egne penge, og fik pengene tilbage af RN, ellers er det foregået ved check. Han kørte til SKAT og fik prisen og meldte tilbage til RN, som så fik en bankcheck gjort klar. RN havde firmaet G3 Biler, men han ved ikke, om han havde andre selskaber. Han har hørt om G2 Biler, men det er et gammelt selskab, som RN havde, før vidnet kom ind i billedet. T har han mødt. Han ved ikke, hvor RN og T kender hinanden fra, og han ved ikke, om de handlede biler med hinanden. Han ved ikke, hvor tit de så hinanden, eller hvor tætte bånd de havde. Han har ikke deltaget i deres møder.

Foreholdt at han har oplyst til politiet, at RN og T sås tit og havde møde hver 14. dag, har vidnet erklæret, at det mener han ikke, han har sagt. Vidnet har købt en bil af T. Det var en Mercedes Vito, som han videresolgte. Han havde den til salg på nettet. T havde fået den i bytte, og han gad ikke røre ved den, så han tog den ind og satte den til salg på nettet og endte med at sælge den til G31.

Foreholdt mappe 16, fane 5, Mercedes Benz, bilag 19-45-1-1, sat ind efter dette bilag, faktura fra H1 til G26 ApS. G26 ApS er vidnets selskab. Det er denne bil. Prisen kan han ikke huske.

Foreholdt bilag 19-45-4, faktura fra G26 ApS til G31 har vidnet erklæret, at det er korrekt, at han solgte den til G31. RN havde ikke noget med den bil at gøre. Vidnet var selvstændig momsregistreret, og han har haft en revisor til at ordne sit regnskab. Han havde ikke noget med regnskabet i G3 Biler at gøre. Der var ikke andre ansatte. Navnet V.19 siger ham et eller andet, men han ved ikke lige hvad. Han ved ikke, om T havde andre selskaber end H1 dengang. H3 System siger ham umiddelbart ikke noget. Han ved ikke, om RN havde udenlandske selskaber. Han husker firmaet G47. Han har ikke lagt penge ud i forbindelse med registreringsbeløbet. Han har lagt penge ud på en VW Passat. De penge, han har lagt ud, har han fået igen. Han har ikke haft noget med hestetransportere at gøre. Han har ikke kørekort til den slags. Han kan huske G48 i Tyskland. Han ved godt, at G48 bygger hestetransportere.

Foreholdt at han i rapporten giver udtryk for, at han ved noget om køb af nogle hestetransportere, har vidnet forklaret, at RN boede et sted, hvor de havde heste, så det anså han for at være naturligt. Der blev solgt mere end fem biler i G3 Biler, men han ved ikke hvor mange. Han husker ikke, om kun RN eller også andre havde udfyldt anmeldelserne til SKAT.

Foreholdt mappe 3, bilag 37-36, afhøring af vidnet, hvoraf fremgår, at der er registreringer fra både RN og T, som vidnet skulle registrere, har vidnet erklæret, at han ikke kan huske det, men da han var ude ved SKAT, har han ikke koncentreret sig om, hvad der stod på dem. Han fik penge af RN og så sjældent T.

Udspurgt af advokat Gammelgaard har vidnet forklaret, at RN var formidler indimellem og bragte køber og sælger sammen og fik et beløb for det.

G49 ApS siger ham ikke umiddelbart noget. Foreholdt politirapporten, hvoraf fremgår, at han havde bemærket G49 ApS, men lagde ikke noget i det, og at RN var på ferie i Thailand, og der blev talt om udlæg af penge i forbindelse med afgiftsberigtigelsen. Det var et beløb på 1.021.653 kr., og han huskede beløbet i rapporten. Vidnet har erklæret, at han i dag ikke husker beløbet og forstår ikke, hvorfor han skulle kunne huske beløbet så nøjagtigt dengang.

Forhold I, bil nr. 1

Vidnet V.4 har under retsmødet den 11. oktober 2012 forklaret, at han i 2007 købte en Porsche.

Vidnet har i øvrigt henholdt sig til den forklaring, han afgav under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, hvor han blandt andet har forklaret, at han købte en Porsche i sommeren 2007. Han kan ikke huske, hvem han købte den af. Han handlede med NL og T og et selskab, han ikke kan huske, hvad hedder. Han fandt bilen på nettet. Han mødte dem begge og gav 40.000,00 euro for bilen og mellem 300.000,00 og 400.000,00 kr. i registreringsafgift. Bilen blev købt i Tyskland. Han så den i Tyskland. Den så fin ud. Han købte den af NL og T. Han aftalte en pris med dem, og de fik den hjem til ham. Han fik den leveret med plader og indregistreret. Han skulle betale prisen plus afgift samt en handlingsfee på 35.000,00 kr. Han ved, at NL og T var kammerater, men han ved ikke, hvorledes de indbyrdes handlede. Han gav FM pengene for bilen, da de så bilen i Tyskland. Resten blev betalt, da han fik bilen. FM fik pengene i kontanter. Resten blev betalt, da der var nummerplader på. Han udstedte en banknoteret check til SKAT og feen blev overført til T´s konto. Det var NL, der talte med dem i Tyskland. Det kan godt passe, at han har betalt ca. 328.000,00 kr. i afgift.

Vidnet har under retsmødet den 11. oktober 2012 vedstået denne del af forklaringen og har supplerende hertil forklaret, at feen vist kun var på 30.000,00 kr. Vidnet var i Tyskland sammen med FM. De tog til Tyskland, og vidnet medbragte købesummen. Da han havde set og godkendt bilen, fik FM pengene, som han så afleverede til bilsælgeren. FM kørte den herefter hjem til NL eller tiltalte. Vidnet betragtede FM´s rolle til alene at være chauffør. NL og tiltaltes firma hed G1 Import. De skulle stå for afgiftsanmeldelsen og få nummerplader på bilen. Tiltalte bad efterfølgende vidnet om at tage til SKAT medbringende en banknoteret check, udstedt til SKAT med indregistreringsafgiften på ca. 328.000,00 kr. I ... kom tiltalte med en gul seddel og bad om checken. Herefter var det sidste, vidnet skulle foretage sig, at overføre feen, svarende til en form for fortjeneste, til tiltaltes konto. Vidnet har aldrig hørt, at der skulle være spanske selskaber involveret.

Vidnet har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011 udspurgt af advokat Sejersen videre forklaret, at han mødte T, og T sagde til ham, at han bare kunne finde den bil, han gerne ville have, så fandt de ud af det. Han fandt bilen på nettet, og han tog ned til Tyskland med FM, og han betalte pengene til FM, og vidnet kørte hjem igen. Han fik bilen leveret til Danmark. Han har mødt T indimellem på cafe osv. T går til motorløb, som vidnet også gør, og der har de set hinanden. Han har kendt T i mange år. Han mødte ham for 15 år siden, og så så han ham ikke i mange år, men mødte ham så igen. Da bilen kom til Danmark, blev han bedt om at udstede en check til SKAT. T sørgede for indregistrering mv.

Vidnet har under retsmødet den 11. oktober 2012 vedstået denne forklaring.

Forhold I, bil nr. 2 og 4

Vidnet V.5 har under et retsmøde den 11. oktober 2012 forklaret, at han i august 2007 købte to Mercedes Benz´er i forskellige modeller. Hans gamle skolekammerat RN havde en Mercedes Benz Cabriolet, og han sagde til vidnet, at han kunne prøve at kontakte tiltalte, der nok kunne skaffe også ham en cabriolet. Vidnet købte herefter først en cabriolet for 850.000,00 kr., som han betalte ved at overføre købesummen til H1 ApS´s bankkonto. Han hentede så bilen hos tiltalte. Han fandt ud af, at det var en forkert model, han havde fået købt sig, og dengang i 2007 var alt muligt, så derfor købte han senere i august 2007 en anden model for 1.130.000,00 kr. Pengene blev overført ad tre gange til tiltalte. Den nye cabriolet blev leveret, hvor vidnet da boede. Chaufføren kendte han ikke i forvejen, men det var NL. Vidnet inddrog sin storebror UA i sagen af forsikringsmæssige årsager.

Forhold I, bil nr. 3 og 16:

Vidnet V.6 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han har købt to Mercedes-biler hos G2 Biler. RN havde et positivt omdømme inden for G16. Vidnet blev anbefalet rådgivning hos RN efter, at han havde undersøgt markedet. Leverancen på de to biler var forskudt. Begge biler blev brugt til at løfte købet over for RN. RN var salgsansvarlig i G2 Biler. RN rådgav vidnet og fandt bilen. Vidnet så billeder af bilen og købte den blandt andet på det grundlag.

Foreholdt bilag 19-11-4-2 har vidnet forklaret, at det ligner hans faktura. Der er betalt til G2 Bilers konto i F8-bank. Vidnet betalte kontant.

Foreholdt bilag 19-3-4-1 og 2, henholdsvis faktura og ordrebekræftelse til SC, har vidnet forklaret, at fakturaen blev betalt på samme måde som ved den første bil. Det er muligt, at vidnet har fået en ordrebekræftelse, men det husker han ikke.

Den første bil blev leveret i april. Den anden bil kan godt være bestil i april og leveret i august. Vidnet har ikke mødt andre i G2 Biler end RN. Bilen blev leveret på hans adresse. Vidnet har ikke hørt om T eller NL.

Afhørt af forsvareren, advokat Gammelgaard har vidnet forklaret, at han havde undersøgt prisniveauet i Danmark, dvs. hos G23. I nogle tilfælde henviste G23 til RN. Nyprisen var ca. 1,2 mio. kr. Vidnet forventede at spare 50.-75.000 kr. ved at springe et led over og stille RN yderligere et køb i udsigt. Ved den næste bil foregik det på samme måde. Bilerne var ikke specielt billige.

Forhold I, bil nr. 6:

Vidnet V.7 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han købte en Mercedes Benz i 2007. Den købte han af H1. Hans kammerat RN solgte biler, og vidnet skulle have en ny bil. RN havde lejet et kontor på ...5, hvor han bor, og han så RN jævnligt. Han talte med RN om, at det var hans drøm af en bil, og RN kunne hjælpe ham med at få sådan en bil, som skulle importeres fra Tyskland. Han vidste, hvilken type bil og hvad udstyr, den skulle have. Han aftalte prisen med RN. De kunne se, hvad den kostede, hvis den skulle købes ved i Danmark, og RN kunne skaffe den billigere. RN formidlede det, der skulle gøres.

Foreholdt mappe 12, fane 10, bilag 19-6-4-2, købt bil for 1.218.750 kr., faktura fra G1 Import erklærede vidnet, at det passer meget godt.

Forevist fakturaen, og oplyst om, at fakturaen ikke er fra H1, har vidnet forklaret, at det har han ikke tænkt over. Han troede, at det var dem, der solgte bilen. Han har ikke talt med andre end RN i forbindelse med, at han købte bilen.

Foreholdt bilag 19-6-4-1, ordrebekræftelse fra H1 har vidnet forklaret, at H1 kender han til. Han mindes ikke fakturaen fra G1 Import, men ordrebekræftelsen har han set før. Selve bilkøbet fik han finansieret af F1-finans.

Foreholdt bilag 19-6-6-2, ordrebekræftelse fra G2 Biler til vidnet, erklærede vidnet, at det er muligt, han har skrevet den under. Det kan godt ligne hans underskrift. Han har talt med SB. Han mener G2 Biler er et firma, som RN havde på det tidspunkt. Han syntes ikke, det var underligt, da han talte med RN om købet.

Foreholdt bilag 19-6-6-1, side 1 og 2, gældsbrev til G16, erklærede vidnet, at det er korrekt. Han vil tro, det er ham, der har skrevet under. Det afdrager han stadig på.

Foreholdt at det er blevet forklaret, at ordrebekræftelsen skulle laves for at se, hvor mange penge han kunne låne i bilen, erklærede vidnet, at det ved han ikke noget om. Han har bare fået bilen finansieret. Det har RN hjulpet ham med. Han har ikke mødt T i 2007 og kender ikke noget til ham. G1 Import siger ham heller ikke noget. NL siger ham heller ikke noget.

Udspurgt af advokat Gammelgaard har vidnet forklaret, at han havde tjekket priser rundt omkring i forbindelse med, han skulle købe bilen. Bilen havde en listepris på 1,4 million.

Foreholdt mappe 3, bilag 37-16, politiafhøring af vidnet fra den 17. april 2008, vidnet har ikke læst den, side 2, hvoraf fremgår, at vidnet var i telefonisk kontakt med T flere gange, hvor de aftalte, hvordan bilen skulle se ud har vidnet forklaret, at han ikke har talt med T omkring bilhandel. Det er muligt, at RN har talt med importøren, mens vidnet har været til stede.

Forhold I, bil nr. 7:

Vidnet V.25 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han har købt en BMW i 2007. Han købte bilen ved G23. Han indgik aftalen med V.16. Han kiggede på sådan en bil i ...13, og en af hans ansatte sagde, at der også var en tilsvarende bil i ...14. Han havde selv en Audi, som han skulle af med. Han kikkede på den i ...13, og den kostede 1,3 million og den ved G23 kostede 1.250.000 kr. Den i ...13 var i sølvmetal, og den anden var sort, og han ville helst have en sort. De ville helst, at han købte den i ren handel, hvis han ville sælge sin egen bil. Han solgte sin bil til en bekendt, som købte den i ren handel, og han købte BMW´en for 1.200.000 kr. i ren handel ved G23. Da de skulle skrive dokumenterne, sagde V.16, at de havde bilen i kommission. De ville gerne have, han handlede direkte med sælgeren af bilen, og han fik oplyst, at det var en tidligere ansat i G23. Sælgeren var en RN, og fra G23 fik han to dokumenter på, hvad han skulle betale. Han skulle betale to beløb. Den ene skulle han betale til G30 Biler, fordi der var en restgæld i bilen, og det andet beløb var restbeløbet, som han skulle betale til sælger. Bilen skulle leveres af G23, og den blev leveret på hans bopæl af V.16. Han fik registreringsattesten. Der hørte vinterdæk med til bilen, dem havde han ikke med, men de blev leveret 14 dage efter. Sælgeren af bilen hed RK. Han har ikke talt med RN, men han kan se på korrespondancen, at han figurerer, og at det er hans kones bil.

Foreholdt at bilen er anmeldt til registrering af G1 Import, bil nr. 7, og at der figurerer et firma, der hedder H1, har vidnet forklaret, at han kun har hørt om H1 efterfølgende. SKAT har sendt en regning på ca. 727.000 kr. for registreringsafgiften til bilens nuværende ejer. V.16 fortalte, at han havde handlet meget med RN, og at han var en tidligere ansat i G23, og at det var hans kones private bil, og den var købt som demobil, og den havde en listepris på 1.450.000 som ny. Vidnet havde spurgt efter historikken på bilen, og den havde kørt som demobil hos KF. Han havde købt bilen ubeset. Den må være solgt til RN´s kone. Han fik oplyst, hvad udstyr den havde, og hvem ejeren af bilen var. Der var restgæld på bilen. V.16 fortalte, at RN var en af deres store forhandlere. Han videresolgte bilen et halvt år efter til sin advokat. Advokaten har stævnet ham for afgiften, som er på ca. 727.000 kr. Sagen kører i landsskatteretten nu. Advokaten, som han har solgt den til, er WG, og han har betalt afgiften.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har vidnet forklaret, at han blev lovet en skriftlig slutseddel, når bilen blev leveret, men der var ingen slutseddel, men der var en registreringsattest, der lød på navnet RK. Han har ikke fået en faktura på beløbet. Han spurgte V.16, hvad han fik ud af det, og han mener, han sagde, han fik kommission, og at han nævnte et beløb på måske 25.000 kr., men han ved ikke, om det er rigtigt. Han har kontaktet LH, G23, men han bestrider, at der er et kommissionsforhold. Vidnet har adciteret RK, men han har ikke lagt sag an mod V.16, men han har underrettet ham om sagen.

Forhold I, bil nr. 9

Vidnet V.8 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han har købt en sådan bil. Vidnet har købt den af en mand i ... . Den kostede ca. 600.000,00 kr. Han havde undersøgt, hvad han kunne skaffe en sådan bil for. Vidnet stødte på sælgers navn, der formentlig er T. Vidnet mødtes med ham og fik dokumentation for, at der ikke var gæld i bil, dokumentation for toldbehandling og betalte afgifter på den. Vidnet betalte bilen med en check.

Foreholdt bilag 19-9-4 har vidnet bekræftet, at det er checken med hans underskrift. Sælgeren kom til ... med bilen, hvor vidnet hentede den. Vidnet havde en bekendt med; det var ikke RN. Vidnet kender RN fra ...sporten. Vidnet har nok spurgt RN, om det var et fornuftigt køb, da vidnet ikke selv har forstand på biler.

Forhold I, nr. 9 og nr. 15

Vidnet V.9 har under den afsluttende hovedforhandling vedstået sin forklaring afgivet i sagen mod RN og NL, hvor han forklarede, at han kender RN. RN er tidligere sambo med hans ekskone RK og har fungeret som papfar for hans børn. Han har ikke været med i nogen forretninger, hvor RN har købt eller solgt biler. T har købt og solgt en bil i udlandet. Han har ikke købt biler personligt af RN. Han har haft en svigerfamilie, der har købt en Morris Mini engang. Minien er købt af familien LN. Han har ikke modtaget noget vederlag for sin formidling. Han havde sagt til RN, at RN havde bestemt sig for, at de gerne ville have en Morris Mini Cooper, og RN havde sagt, at han ville prøve at spørge T, og andet var der ikke i det. Der kom også et tilbud på en bil. De ringede til AJ og spurgte, hvad han kunne importere en tilsvarende bil til, og de kunne spare 25.000,00-50.000,00 kr. ved at købe den af T. Han husker ikke, om han har været indblandet i prisen. Han har mødt T ved mange lejligheder. RN havde været i USA under denne handel, og T stod for handlen. T havde købt den hos G16 i Tyskland. Han ved ikke, om den var helt ny. Den havde vist kørt 1.000 til 1.500 km. Vedr. Mercedes Benz´en, bil nr. 9, har vidnet forklaret, at han kørte med V.8 og satte ham af, hvor V.8 mødtes med T. Det var i ..., de mødtes med T, ved en stor benzintank, og V.8 gennemgik bilen, og den så fin ud, og V.8 købte bilen af T. V.8 og T havde talt sammen om bilen. Vidnet kørte for V.8, da V.8 er en af hans venner, som han har kendt i 15 år. Han har ikke haft noget med handlen at gøre. Vidnet har kendt T for mange år siden, og tilfældigt dukkede han op igen som automobilforhandler. Han lå 10 procent under, hvad andre kunne tilbyde. Han tror ikke, at RN har haft noget med handlen at gøre. V.8 kan have spurgt RN til råds. Vedrørende G27 har vidnet forklaret, at han kender V.22. Vidnet er bekendt med, at V.22 handler med hestetransport. V.22 forhandler noget, der hedder ..., og vidnet har anvist nogen til ham.

Foreholdt at V.22 har solgt lastbiler til H3, har vidnet forklaret, at han vil tro, det er T og V.22, der har handlet sammen, men han kender ikke noget til det. Han ved, at T har haft bopæl i Spanien. NL har han mødt en gang. Han sad vist og spiste frokost med T. Han havde på fornemmelsen, at de to var samarbejdspartnere eller var meget nære venner. De to biler, han har været involveret i, har været solgt direkte til køberne.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har vidnet forklaret, at når han har forespurgt på biler ved T, lå T ca. 10 procent under andre i pris. Det har været nye biler. Han har ingen erfaring med de brugte biler. Han har spurgt ca. 15 gange på biler hos T.

Vidnet har under den afsluttende hovedforhandling supplerende forklaret, at den omhandlede Mercedes var en 280 CDI. Han havde for mange år siden lært tiltalte at kende via en IA. I nyere tid flyttede V.10 ind hos vidnet og RK, og det viste sig, at V.10 kendte tiltalte, der nu var bilforhandler. Først et års tid senere kom RN ind i billedet. Han var vist nok skolekammerat med V.10.

Forhold I, nr. 12 og forhold II, bilag 2-3:

Vidnet V.10 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han har kendt RN i mange år. De har gået i skole sammen. De har haft samarbejde i G2 Biler. De har stiftet det sammen og har betalt halvdelen af anpartskapitalen hver. I 2007 kom RN og sagde, at han havde sagt sin stilling op, og han ville gerne være selvstændig, og han spurgte, om vidnet ville være med og stille kredit til rådighed. Vidnet var inden for ejendomsbranchen. Først var han ikke interesseret, da han havde rigeligt at se til, men RN kom med en plan, som var veldokumenteret, RN er udlært biløkonom, og vidnet syntes, det lød fornuftigt. Vidnet skulle etablere kredit på 500.000 eller 800.000 kr. og kontaktede sin bank. Han skulle være "sleepingpartner" i selskabet. Via hans bankforbindelse fik de pengene, og han kautionerede personligt for kreditten. Det gjorde selskabet og RN personligt også. LC og G23 havde dyre flotte showrooms mv. og et dyrt varelager og mange ansatte og fine forhold, og strategien var, at RN kunne tage kunder med derfra og kunne få en god forrentning med nye og let brugte dyre biler. Bilerne skulle købes og sælges med det samme. Der skulle ikke lægges hans ejendomshandel ind i selskabet. Han var kun sleepingpartner. Det var en investering for hans vedkommende. De havde kontorfællesskab. Udgiften var ca. 10.000 kr. for lokalet, og de delte udgiften. RN skulle stå for køb og videresalg af bilerne. De drøftede af og til nogle ting, men han ville ikke forsøge at være klogere end RN, som havde uddannelsen inden for biler.

Han har ikke blandet sig i priser på bilerne. Når bilerne blev købt og skulle videresælges, var han heller ikke inde i de drøftelser. Han har ikke haft kundekontakten. Man kunne godt sige til venner og bekendte, at de kunne prøve at tale med RN, hvis de ville købe en bil. De skulle også importere biler. Kunden prøvede bilen hos en af de andre forhandlere, og RN kunne så sælge den billigere end f.eks. G23, hvor de havde prøvet bilen. Så skulle bilen findes i f.eks. Tyskland og importeres eller købes andet sted. Hvis en bil blev importeret har han kun i et tilfælde haft noget med registreringen at gøre. Dengang fik han en samlet pakke med dokumenter, som han afleverede ved SKAT. Hovedparten af bilerne har han ikke været blandet ind i. Han fulgte ikke nok med i, hvad der foregik, fandt han ud af bagefter, men i selve processen var det kun ved middage, de talte om forretningen. Vidnet gik op i, der blev indgivet momsindberetninger. Selskabets bogholder V.19 lavede momsregnskabet, men han har ikke kontrolleret det. Han har ikke sikret sig hvert kvartal, at det blev indberettet.

Foreholdt at der er tastet 0 ved de sidste to kvartaler, erklærede vidnet, at det er han ikke bekendt med. Det er normalt direktøren i selskabet, der skal sørge for det bliver gjort, så det mener han var RN, der skulle sørge for det. Han var ikke tegningsberettiget i selskabet; det var RN. Det blev gjort på baggrund af hans tillid til RN. Han har været i Tyskland og hente en Porsche. Han var 25 år gammel og ville da gerne hente en racerbil. RN foreslog, at de skulle have to biler som reklamebiler, og han kørte rundt i den ene bil i tre-fire måneder. Så blev den videresolgt. Han havde en pakke med med dokumenter, da han hentede bilen, og husker ikke, om det var med en check eller med kontanter, at han betalte bilen. Det kan godt være, han havde en kopi af sit pas med. Pakken lå på hans skrivebord, og han kiggede ikke nærmere i pakken for at se, hvad der lå i den. Bilen afleverede han ved afkørslen ved ..., og han går ud fra, at den person, han afleverede den til, skulle indregistrere den. Han kender ikke den person, han afleverede bilen til. Han fik den igen med plader på et par dage efter. Den stod på kontorets adresse, da han kom tilbage.

Bil 14, mappe 13, fane 14, bilag 19-14-3, side 1, faktura fra G6 til H1, side 3, kopi af vidnets pas, side 5, han har fået tilladelse til at hente bilen, tilladelsen er underskrevet af T. Vidnet har forklaret, at H1, dvs. T og NL har han stødt på et par gange, når de har været forbi kontoret, men deres rolle i afhentning af biler, kender han ikke til. Han har mødt T og NL et par gange. Han ved ikke, hvis selskab H1 var. Han ved ikke på hvis vegne T og NL kom. De kom nok tre-fire gange, hvor han har set dem på kontoret eller i andre sammenhænge. De var en forretningsforbindelse til RN, sådan som han forstod det. Han husker, hvordan RN under en middag talte om risikoen ved at købe en vare i udlandet, og at der var nogen, der havde specialiseret sig i den slags. Vidnet havde fået at vide, at man handlede med andre danske selskaber. Vidnet tror, der blev købt biler både i Tyskland og andre steder og ikke specielt ved H1. Han ved ikke, om RN havde "store" kunder, som aftog mange biler. V.19 var ekstern bogholder, og han har brugt hende til sine andre selskaber. Hun fik materialet udleveret og bogførte på adressen eller tog det med hjem. Hun kom allerhøjst en gang om ugen. Hun havde ikke andre opgaver for dem. De havde også en statsautoriseret revisor tilknyttet, nemlig R1. En gang årligt skal der laves årsregnskab, men inden han trådte ud af selskabet, havde man ikke været et årsregnskab igennem. Der var vist nogle drøftelser, hvor RN ønskede en højere kredit, men han mener ikke, revisoren var inde over for at kigge på det. Vidnet skulle have kigget på balancen, som revisor kom med.

Han kiggede på den ene momsangivelse. Han tror, det var den anden momsangivelse, han kiggede på. Han ved ikke, om der var en balance udført af revisor. Han har set en opgørelse for moms, og der skulle betales penge, men han husker ikke beløbet, men måske mellem 50.000 og 100.000 kr.

Foreholdt at beløbet er 264.000 kr. for april kvartal 2007, erklærede vidnet, at det godt kan være den moms, han har set. Samarbejdet gik i opløsning, fordi RN havde handlet med biler uden om selskabet, og da han så det som en investering, ville han ikke have, man solgte biler udenfor selskabet, og han kontaktede en advokat og bad ham skrive til RN om, at han ønskede at stoppe samarbejdet. Den 20. september 2007 sendte advokaten en mail til RN, hvor han foreslog et møde den 24. september 2007, for at drøfte, hvordan de skulle splitte op, og man foreslog at lukke bankkontoen. Han havde fået at vide, at det kunne han ikke selv, da han ikke var tegningsberettiget. Han havde foreslået RN, at RN kunne købe hans andel, men de mødte aldrig op til mødet. Det hele sejlede ud i sandet, og han er bekendt med at selskabet blev tvangsopløst. Selskabet var insolvent. Efter den 20. september 2007 lavede de en aftale om, at RN skulle betale de regninger, der skulle betales og ordne det sidste. Tre dage efter havde RN oprettet et nyt selskab, og han kunne ikke forstå, at når de havde brugt penge til reklamer, visitkort og andre ting i G2 Biler, at han så ikke bare kunne køre videre i G2 Biler. Det var G3 Biler, RN oprettede. Han ved ikke, om RN havde andre selskaber end G2 Biler på det tidspunkt. Vedrørende H3 forklarede vidnet, at han har hørt navnet omtalt. Han havde et indtryk af, at det havde noget med RN, T eller NL at gøre, men han kan ikke adskille, om han vidste det dengang, eller det er noget, han efterfølgende har tænkt.

Forhold-II bilag 1-3

Vidnet V.11 har under et retsmøde den 11. oktober 2012 forklaret, at han i 2007 var afdelingsleder hos G38 Biler, der er bilsælger, men ikke importør. RN har tidligere været ansat der og er oprindeligt udlært der, så ham kendte vidnet godt. Vidnet lærte tiltalte at kende gennem RN, da han var begyndt at købe biler hos dem, og i den forbindelse kunne RN nogle gange godt have tiltalte med som ledsager. Tiltalte og RN handlede på vegne H3, der aftog i alt 12-14 biler. Vidnet overvejede ikke nærmere deres relation til selskabet. Typisk ringede de for at købe biler, eller også kom de for at købe biler. Som sælger var man nødt til at indhente nærmere oplysninger om H3; cvr-nummeret skulle være funktionsdygtigt og det samme gjaldt momsnummeret, hvilket blev tjekket på nettet af hensyn til momsfrit salg. Tiltalte var direktør i H3, der alene købte fabriksnye lagerbiler hos G38 Biler. På grund af overgangen fra stykafgift til 50 procents afgift lå G38 Biler inde med nogle nærmest usælgelige benzinbiler, som de havde haft på lager i et halvt til et helt år. Dieselbiler havde været populære, men man havde været nødt til for at få leveret dieselbiler også at indkøbe benzinbiler.

Foreholdt bilag 19-26-3, side 12, og bilag 19-26-2-1 har vidnet forklaret, at han ikke kan forklare, hvordan bilen kan være anmeldt til indregistreringsafgift 18 dage før H3´s køb af bilen. Stelnummeret kan være blevet aflæst ude på lageret.

Vidnet har til bilag 19-26-3, side 13 forklaret, at denne fuldmagt skulle foreligge sammen med en paskopi for at dokumentere, hvem der rent faktisk førte bilen ud af landet. Disse bilag arkiverede de hos G38 Biler. Vidnet hørte ikke i 2007 om videresalg til G23, der i forhold til G38 Biler var en selvstændig afdeling. Det var typisk tiltalte, der hentede bilen. Der blev ikke solgt på kredit. Købesummen skulle falde, inden bilen blev udleveret. Vidnet har ikke hørt om H1 ApS eller RN´s selskaber. Han er af den opfattelse, at det var tiltalte, der ejede H3.

Vidnet har videre på forsvarer Ewalds spørgsmål forklaret, at grunden til, at han var af den opfattelse, at det var tiltalte, der ejede H3, var, at det havde tiltalte selv sagt, og ved hjælp af momsnummeret viste opslag på vat-nummeret, at det var tiltalte, der stod som ejer/direktør. Det er han 100 procent sikker på.

Forhold II, bilag 1-3

Vidnet V.12 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han i 2007 var salgskonsulent ved G42. Han solgte og købte biler. Det var hovedsagelig salg af nye biler og køb af brugte biler. Han har solgt til H3. Han har indgået aftale med RN i den forbindelse. Han kendte RN, da RN arbejdede ved G16 i Danmark inden, og derigennem har han mødt ham. Det var to firehjulstrækkere, han solgte til RN. Om H3 ved han, at det var et registreret firma. Det havde han tjekket på SKATs hjemmeside. Det hører til i Spanien. Vedrørende de biler, han har solgt, har han indgået aftale med RN om. Det har været over nettet og pr. post og telefon. Når han solgte biler til et spansk firma, havde han den opfattelse, at bilen skulle forlade landet. Han kontrollerede dog ikke, om det skete, da man ikke følger op på, hvad der sker med bilen. Når han solgte til en spansk firma, har han nok talt med nogen om det. Han talte med en kollega, som også havde solgt til RN, så han mente, at den var god nok. Han mener, at de den ene gang leverede bilen i ..., og den anden gang blev den hentet hos dem, men den dag var han ikke på arbejde, så han ved ikke, hvem der hentede den. Bilen blev betalt over bank. Man får ikke bilen, inden den er betalt. Han er ikke stødt på navnet T i forbindelse med H3 eller i anden forbindelse inden for bilbranchen. Bilerne, han solgte, var brugte varebiler.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har vidnet forklaret, at han ikke ved, hvem der ejede selskabet.

Forhold II, bilag 1-3

Vidnet V.13 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han i 2007 var ansat som regnskabschef for G42 A/S. Det er han stadig. Det er en G16-forhandler. Han er regnskabschef for alle afdelinger. De både køber og sælger biler både nye og brugte. Der er et sted i huset, hvor alle fakturaer bliver udstedt fra, og man holder øje med, om pengene kommer. Betaling sker ved check, dankort, bankoverførsel og kontant betaling. Nogle biler bliver solgt til eksport. De skulle få oplyst det udenlandske cvr-nr. gennem Told og Skat, og tjekke om det var ok. Det er det, de gør. Angående bilerne, de solgte til eksport, er det sådan, at hvis de har været registreret, bliver de afmeldt, hvis de bliver solgt til eksport. Kunden skal ikke betale vægtafgift, forsikring mv. på sin bil, når de har fået den. Det skal sælgeren sørge for, og det ved de, at de skal. De fandt ud af, om det udenlandske cvr-nr. eksisterede. Han gjorde sig ikke nogen tanker om, at de solgte en bil til et spansk firma. Det skal nok passe, de solgte ni eller 11 biler til H3.

Bil nr. 44, mappe 16, fane 4, bilag 19-44-3-1, side 2, faktura fra G42 til H3.

Foreholdt at der står brugt personbil, har vidnet forklaret, at når man sælger en brugt bil, sætter deres system automatisk teksten på "brugt moms", og det skal ikke på, når man sælger til eksport. Det er uden moms. Side 3, kreditnota, samme bil, den er nok købt ind igen, side 4, postering, har vidnet forklaret, at det er skrevet ud fra deres bogholderi og med deres kontonr. De har modtaget 416.000 kr., afsender G3 Biler. Vidnet har forklaret, at "xx" ved posteringsteksten kan betyde H3. Bilag 19-44-4, side 1, slutseddel, bilen er solgt af G2 Biler til G31.

Forespurgt om den har været ude i handel, inden den er solgt til H3 har vidnet erklæret, at han ikke har set slutsedlen før, og det ser ud, som om de har afleveret bilen, uden den er faktureret. Det sker desværre, at bilen er afleveret, før den er faktureret.

Forhold II, bilag 1-3

Vidnet V.14 har under et retsmøde den 11. oktober 2012 forklaret, at han i 2007 var ansat som salgschef hos G23´s hovedafdeling. Han var bemyndiget til egenhændigt at indkøbe biler. Det drejede sig om brugte og næsten nye biler, men ingen fabriksnye. Han købte biler af blandt andre G2 Biler ApS ved RN. Det drejede sig om 10-15 stykker, og det var dyre biler. Han mødte også T, der ofte kom med bilen sammen med RN. Vidnet fik det indtryk, at tiltalte var håndlanger/chauffør. Vidnet indkøbte gulpladebiler på stykafgift, men også hvidpladebiler. De var allerede indregistreret, når de blev leveret af G2 Biler. Det er først efterfølgende, at han har fået kendskab til, at bilerne er kommet fra G16 i Danmark via H3 via G2 Biler til G23, eksempelvis bil nr. 28, jf. bilag 19-28-3, side 8 og bilag 19-28-5, der viser, at bilen stammede fra en nybilsforhandler. De kunne ikke dengang ud af stelnummeret se, hvem der havde solgt bilen som ny.

Vidnet har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han i 2007 var ansat hos G23. Han var salgschef. Det var i hovedafdelingen. Han fastsatte salgsprisen på de biler, man solgte, og man har nogle rammer, man gør det efter. Han havde også med indkøb at gøre. Han aftalte med sælgerne priserne i fællesskab, medmindre det var byttebiler. Han var altid med inde over, når det var opkøb af biler. De solgte kun brugte biler, og G42 handlede med nye biler.

Foreholdt bil nr. 28, mappe 14, fane 8, bilag 19-28-4 og - 5 ordrebekræftelse fra G2 Biler til G23 og en faktura fra samme til G23. Han husker, han har handlet med G2 Biler, og det var med RN. Eftersom bilen kom kørende til dem med nummerplader på, betragtede de bilerne som brugte, selv om der står fabriksny på ordrebekræftelsen. De var indregistreret og havde kørt flere kilometer end en fabriksny. De har kun købt biler med nummerplader på og må gå ud fra, der er betalt registreringsafgift. Han skal bruge faktura, og en midlertidig registreringsattest og den originale registreringsattest, hvis den er fremkommet. Det har der ikke været problemer med. De har betalt moms på bilen. Fakturaen er dateret 20. april, bilag 19-28-2-1, anmeldelse til SKAT vedrørende samme køretøj, registreret 23. april.

Foreholdt at afgiften er betalt efter fakturaen er udstedt, forklarede vidnet, at de ikke har haft med betaling af registreringsafgiften at gøre. På anmeldelsen ligner det den, de bruger til brugte biler, men der står ikke noget med første registrering, så man må gå ud fra, det er er ny bil.

Foreholdt nederste del af siden, beløbet 56.800 kr., forklarede vidnet at det er det, man betaler på gulpladebiler, det kalder man stykafgift. Der var loft på afgiften. Bilen var typegodkendt til over 3 ton totalvægt. SKAT kan gå ind på stelnummeret og se, hvad type bil det er. De første seks cifre viser, hvad type bil det er. Normalt har man typegodkendelsen eller eu-certifikat, som er en gul folder. Det er bilens dåbsattest, hvis den er fabriksny.

Foreholdt bilag 19-28-3, side 8, faktura fra G16 til H3, købt den 20. april, og 18. maj faktura fra G16 i Danmark, der sælger den til H3. Vidnet erklærede, at det er mystisk, for det er efter, de har købt bilen. De har den stadig i deres varetægt. Det virker som om den er solgt som fabriksny, efter den er solgt som brugt. H3 siger ham ikke noget. Han har ikke handlet med dem. Det er mange år siden, han har solgt biler til eksport. Det var fabriksnye. Det er langt før det her. De har købt bilen af G2 Biler og ved ikke, hvordan den er kommet til H3.

Bil nr. 27, mappe 14, fane 7, bilag 19-27-2-3, faktura fra G2 Biler til G23, leveret den 4. juni 2007. Vidnet erklærede, at han ikke har underskrevet den. Det er ikke hans underskrift. Ingen har lov til at skrive under på hans vegne.

Vidnet har forklaret, at G3 Biler havde RN som direktør, og det er ham, de har handlet med, når de har handlet med det firma. H1 har han haft samhandel med nogle enkelte biler. Det var også RN og T, han handlede med. H1 har han købt biler af. Han fandt ud af, at det var T´s selskab, og det var ham, der stod som kontaktperson. RN var med somme tider med T, men T er også kommet alene. Han tror ikke, det var tilfældigt, at RN var til stede. Det var hans indtryk, at de kendte hinanden særdeles godt. Han tør ikke sige, om RN havde noget med T´s firma at gøre. Han har haft kontakt med RN, hvor han har forhandlet på H1´s vegne.

Vidnet har under retsmødet den 11. oktober 2012 vedstået denne forklaring og har supplerende forklaret, at RN tidligere havde været ansat hos G16 i Danmark og var blevet udlært i ... . Normalt var det RN, der ringede og spurgte, om vidnet var interesseret i en konkret bil. Det kan også have været på vidnets initiativ. Vidnet har aldrig indgået aftaler med tiltalte eller talt i telefon med ham. Vidnet har ikke hørt om, at tiltalte eller RN skulle operere via spanske selskaber. De to kom typisk sammen med en bil, men tiltalte er også mødt op alene en eller to gange, og der er modtaget fakturaer fra H1 ApS.

Vidnet har videre på forsvarerens spørgsmål forklaret, at det var RN, der førte ordet, og at tiltalte var alene chauffør. De kom sammen fem-seks gange. Tidligere har vidnet vist nok været på salgskurser sammen med RN.

Forhold II, bilag 1-3

Vidnet V.15 har under et retsmøde den 11. oktober 2012 forklaret, at han i 2007 var ansat hos G23 og forestod køb og salg af biler. Han kendte RN fra dennes tid hos G23. I 2007 formidlede RN nogle biler.

Foreholdt bilag 19-27-2-3 har vidnet forklaret, at han ikke kan huske, om bilen blev leveret med nummerplader på. Han købte på vegne G23 biler af både G2 Biler ApS og H1 ApS. G2 Biler ApS var RN´s selskab. H1 ApS lå i ... . Det var RN, der handlede med dem, og han formidlede kontakten til H1 ApS. Al dialog gik via RN. Tiltaltes navn siger ikke vidnet noget i dag; der er handlet mange biler siden dengang. Når G23 købte en bil, skulle de have en faktura, men ikke fra tidligere led; sælgeren vil som oftest ikke være interesseret i, at de som køber får at vide, hvad han selv har givet for bilen.

Vidnet har til bilag 19-31-5, side 10, og bilag 19-31-3, side 9 forklaret, at han som sagt ikke har set H3 indkøbsfaktura, og han har derfor ikke haft mulighed for at se dateringerne. I 2007 var der travlhed på grund af en lovændring om stykafgift, der blev afskaffet til fordel for en 50 procents-regel. Lovgivers intention var at bremse salget af de tunge køretøjer. Bilerne blev købt som let brugte. H3 siger ham ikke noget. De købte også biler fra H1 ApS, men med RN som kontaktperson. Han havde det indtryk, at RN og H1 ApS købte biler ind i udlandet sammen.

Vidnet har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2012 blandt andet forklaret, at han ikke har haft med H3 at gøre. Han har ikke solgt eller købt noget af dem. Han ved ikke, hvem der ejer H3. Han har ikke hørt om T i forbindelse med de 3 biler. Han har købt en anden bil til sig selv af H1, og der handlede han med H1 og med RN som forhandler. Han kendte ikke H1, men han kendte RN, da han har været i G23. Da han skulle bruge en bil privat, vidste RN, at der stod en sådan bil ved H1. Forhandlingen om hvad han skulle give for den, har han haft pr. mail og telefon med RN. Han betalte med banknoteret check til H1.

Bilen kom RN med, og med ham var en, som han mener var T. Bilen var en BMW, som han gav 575.000 kr. for. Det var en brugt bil. Da de afleverede bilen, blev han lovet en kvittering eller en faktura, og den kom efter et par måneder, men med et helt andet beløb på, end det han havde givet. Han husker ikke, om den var skrevet under til ham. Beløbet var 80.000 kr. under det, han havde givet. Han fik aldrig en rigtig faktura. Han talte med RN om det og har aldrig talt med T. Han ved heller ikke, om det var ham, der var med, da RN kom med bilen.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har vidnet forklaret, at den faktura, han fik, var udstedt af H1.

Vidnet har under retsmødet den 11. oktober 2012 vedstået denne forklaring.

Forhold II, bilag 1-3

Vidnet V.16 har under et retsmøde den 11. oktober 2012 forklaret, at han i 2007 var bilsælger hos G16, og han indkøbte også biler. Han blev lånt ud til G23. Han var med til at sælge tre-fem brugte biler til H3. Han fik opfattelsen af, at RN var tilknyttet selskabet, og det var kun ham, han mødte. Han har aldrig hørt om tiltalte, før han så navnet i vidneindkaldelsen til retsmødet i dag. Han kendte RN i forvejen fra RN´s tid i G16. RN var herefter startet op for sig selv. H3 kom først ind i billedet noget senere. RN handlede med G23 og spurgte vidnet om engrosbiler. I 2007 var markedet ramt af de nye indregistreringsafgiftsregler for store gulpladebiler, og det var på markedet RN, der tilbød at give den bedste pris for sådanne biler. Handlerne blev gennemført uden problemer, og købesummerne faldt som aftalt, så vidnet så ikke noget problem i at sælge til RN. Vidnet var dengang ikke bekendt med reglerne for eksportsalg. Vidnet har ikke været i H3, så han ved ikke hvad H3 nærmere er. Dengang var RN kun kendt for noget godt, så samhandelen var uproblematisk, indtil der begyndte at være problemer med pengene. Vidnet havde vist ikke spurgt RN ind til det med det spanske selskab, men dengang var der ikke noget nyt i, at et spansk selskab købte biler i Danmark. Vidnet var dengang ikke videre erfaren med salg til eksport.

Vidnet har videre på forsvarerens spørgsmål forklaret, at han ikke fattede mistanke, og at han ikke dengang fik kendskab til, at bilerne rent faktisk ikke blev eksporteret.

Bil nr. 45, fane 5, bilag 19-45-2-1, side 2, faktura fra H32 til H3. Vidnet har forklaret, at det er en varevogn. Der skal ikke moms på, når den skal ud af landet. De har solgt til H3, og han ikke haft noget med køb og salg at gøre. Han ved ikke, hvem der ejer H3. De biler, der er solgt til H3, har SKAT efterfølgende opkrævet moms af. De har måttet betale moms, da de ikke kunne dokumentere, at bilen var kommet ud af landet. De har betalt momsen på de 11 biler, jf. tillæg til bilag 37-58. Han ved ikke, om bilerne er afmeldt. Da bilerne forlod dem, ved han ikke, om de kørte med nummerplader på, eller de havde prøveplader på. Han kan ikke huske, om der er betalt med andet end bankoverførsler. Han ved ikke, om der er betalt kontant. Der er sat penge direkte ind i en F6-bank-afdeling i Danmark fra H3 SL De troede, at det var H3, der betalte.

Forhold II, bilag 2

Vidnet revisor V.17 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at de talte med G2 Biler i januar 2008. De talte med V.10, men der kom ikke rigtigt noget ud af sagen, så det var en kort affære. De blev bedt om at være revisor i et anpartsselskab.

De ville gerne påtage sig opgaven. G2 Biler var stiftet af V.10 og RN. Han har nok talt med RN, men det var ikke meget, da de ikke kom i gang. De gamle data ligger ved et andet revisorselskab. Dengang var det R1, som er solgt 1. november 2010 til R2.

Forevist mappe 1, fane 12, bilag 12-3, balance, har vidnet forklaret, at han tvivler på, den er lavet af dem. Det siger ham ikke noget. Systemet "Super" er ikke deres system. De har ikke lavet noget for G2 Biler. Han prøvede at kontakte selskabet via advokaten, TG, men det lykkedes ikke.

Udspurgt af advokat Gammelgaard har vidnet forklaret, at han kan huske, at han har set en balance fra G2 Biler. Han vil tvivle på, at han har påtegnet den balance.

Forhold II, bilag 3

Vidnet revisor V.18 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han er ansat hos Revisionsselskabet R3, og at de var revisor for G3 Biler. Han blev kontaktet af advokat FB, som fortalte, at han havde en klient, som var kæreste med hans niece, og som gerne ville bruge dem som revisor, og han sagde ja til at ville være revisor for dem, og FB ville arrangere et møde. De stiftede selskabet, og der blev forsøgt indkaldt til møde flere gange bl.a. i maj 2008, men mødet blev aflyst, da klienten ikke kom. Selskabet, der var tale om, var G3 Biler. De ville godt påtage sig at være revisor. De ville hjælpe med at få det momsregistreret. Han husker ikke, om det var RN eller deres advokat der oplyste, at de havde et problem, da selskabet ikke var momsregistreret. Han fik selskabet momsregistreret med den rigtige branche på. Han ved ikke, hvem V.19 er.

Vidnet oplæste flere mails, hvor han har rykket RN for momsregnskab og gjort ham opmærksom på, at han bevægede sig på strafbart område. Vidnet indsendte 16. juli 2008 registrering af virksomhed til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (bilag 77, side 16). Den blev underskrevet i juni af RN. Han skrev til RN i den forbindelse, at nu anmeldte han ham som momspligtig, og at han selv skulle indsende momsmaterialet, da vidnet gik på ferie. I oktober 2008 havde han stadig ikke hørt fra RN. Den 31. oktober 2008 fratrådte de som revisor. De er aldrig kommet i gang med at lave opgaver for firmaet. De har heller aldrig set nogen bilag fra selskabet. Han vidste kun, at de skulle handle med biler. Han har ikke i forløbet været i forbindelse med SKAT. Navnet LB siger ham ikke noget.

Forhold II, bilag 2-3

Vidnet V.19 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober-2011, forklaret, at hun er uddannet revisor i R4. Hun har haft opgaver i G2 Biler. Det var RN og V.10, der havde stiftet selskabet. Hendes arbejde bestod i almindelig bogføring. Hun lavede et skema over køb og salg af biler, en balance. Hun fungerede kun som bogholder i selskabet. Hun kom og hentede materialet og arbejdede hjemme. Hun blev afregnet for de timer, hun arbejdede. Hun lavede bogføring og en bankafstemning. Når hun havde fået alle bilagene, fik de en balance tilsendt. De havde ikke fast aftale om en tid, hvor de skulle have balancen. Hun ville gerne have, de skulle have en hver måned. Hun husker ikke, hvor mange balancer hun lavede.

Foreholdt mappe 1, fane 12, har vidnet forklaret, at det er fra bogføringssystemet. Det er sådan en, hun kunne have lavet. Vidnet har vedrørende moms forklaret, at de havde kvartalsvis moms. I starten fungerede det ok, og tingene blev afleveret som de skulle, men efterhånden skred det lidt, og hun fik ikke bilagene. Hun kom til, lidt efter de startede firmaet, så hun kan ikke sige, om hun har lavet den første. Der skulle været indberettet tilsvar for april kvartal, og det kan godt være, hun har indberettet det. Juni kvartal er indberettet med 0, og det er ikke hende, der har indberettet det. De har selv valgt at aflevere en 0 indberetning, da hun ikke kunne gøre det, fordi hun ikke har haft bilagene. Samarbejdet ophørte omkring december 2007.

Hun har ikke fået sine honorarer. Beløbet 1.407 kr. indberettet for januar kvartal 2008 siger hende ikke noget. Hun havde problemer med at få bilagene, og hun rykkede dem begge flere gange, men hun kom ikke rigtigt igennem. Momsen talte hun med dem begge om. Hun havde sagt, at de selv skulle huske at indberette, men de har ikke sagt, at de har indberettet noget. Ved G3 Biler startede hun ud med at lave bogføringen, men det var værre med at få bilagene, og RN kom på et tidspunkt og hentede bilagene, og samarbejdet stoppede. Det var så få bilag, hun fik fra selskabet, så hun ikke kunne lave momsregnskab. Hun kan ikke huske, hvornår RN hentede bilagene, men det var nok i foråret 2008. Det var kun bilag fra G3 Biler. Hun har ingenting fra G2 Biler. Alt er afleveret. Hun ved ikke, hvem de har handlet med, da hun ikke var på kontoret. Hun husker ikke, om hun var klar over, at G3 Biler ikke var momsregistreret fra starten. Hun ville selvfølgelig studse over det. Hun er heller ikke blevet bedt om at få det momsregistreret og ville normalt heller ikke gøre det, men bede dem om at få en advokat til at gøre det.

Udspurgt af advokat Gammelgaard har vidnet forklaret, at hun husker, der er købt nogle biler i ...15, men husker ikke firmanavnet.

Forhold II, bilag 2-3

Vidnet V.20 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at hun er sagsbehandler ved SKAT. Hun var sagsbehandler på registrering af et selskab G3 Biler (bilag 77). Først fik hun en registreringsanmeldelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og den blev sendt til SKAT.

Forevist bilag 77, side 17 og 18, anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som sender den til SKAT og SKAT skal registrere det under det cvr-nr., som står på blanketten. Hun skal kontrollere, at der ikke er nogen gæld til SKAT, og da hun kunne se, at der var gæld til SKAT krævede hun sikkerhed. De kan både se den personlige gæld og gæld fra selskabet, og denne gæld vedrørte G2 Biler ApS, og RN var direktør i begge selskaber. Fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får de en liste over de selskaber, som RN var med i. Man krævede så sikkerhed, inden hans selskab blev registreret. Hun krævede 100.000 kr. i sikkerhed den 24. juli (side 2 i bilag 77). Hun sendte bare brevet uden at have kontakt med selskabet. Beløbet svarer til momstilsvar for tre måneder. Hun har skønnet hans momstilsvar til tre måneder. Momstilsvar for fjerde kvartal 2007 og første kvartal 2008 blev ligeledes krævet. I anmeldelsen side 17 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, side 18, er indført startdato november 2007.

Hun fik ingen reaktion på sit brev af 24. juli. Den 21. august var de ude at køre på adressen G3 Biler på adressen ...5, og der var ingen på adressen, men der var et kontor, og der var en postkasse. De efterlod besked om, at de havde været der, i postkassen, og inden de kom tilbage, havde RN kontaktet dem, og hun talte med ham den 22. august. Han ville møde den 26. august, men der kom han ikke. Den 9. september talte hun med ham i telefonen, og han ville komme forbi. Han kom dagen efter, og hun talte med ham. Han fortalte, at hans revisor ville udrede regnskabet på G2 Biler, og at det formentlig ville blive 0, han skulle angive i moms. Når regnskabet kom, ville hun frafalde krav om sikkerhed. Det aftalte de den 10. september. Den 26. september kontaktede hun RN, da hun kunne se, at han ville blive politifremstillet vedrørende gælden i G2 Biler.

Hun ringede til RN og sagde, at han skulle kontakte fogeden, og så ville hun have en sikkerhedsstillelse på 100.000 kr. Hun gik på ferie, og han havde ikke henvendt sig til hendes kollega. Hun ringede til ham den 21. oktober 2008 vedrørende sikkerhedsstillelsen. Han fortalte, at nu var der en anden, der gik ind i selskabet, og hun bad om en ny registreringsanmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Han fik en nægtelse på, at han kunne blive registreret dateret 3. november 2008. Der har ikke været andre problemer omkring registreringen. Hun har ikke haft henvendelser fra revisorer, der oplyste, at de arbejdede med RN´s ting.

Forhold II, bilag 3, bil nr. 72

Vidnet V.21 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han er ansat hos G47 A/S. Det er et bilfirma.

Forevist salgsbilag mappe 17, fane 12, bilag 19-72-4, side 3, faktura af 21. november 2007, G47 har solgt Mercedes Benz til H3. Den er solgt for 275.000 kr. uden moms. Vidnet har forklaret, at bilen skulle eksporteres ud af landet, når der ikke er betalt moms. Han handlede med RN. Han kender ikke selskabet H3 og ved ikke, om det er RN´s selskab. Han husker ikke, at han er stødt på andre personer, der repræsenterede H3. Der var tre biler i en pakke. De har fået pengene. Bilerne blev afhentet, og de fik at vide, at RN agerede som mellemmand for den spanske kunde. Han husker ikke, om RN hentede bilen. Han ved ikke hvad der blev af den. De fik pengene via bankoverførsel. Han undersøgte ikke, hvad H3 var for noget. Han vil tro, at man har slået momsnummeret op for at se, om det var gyldigt. Han kender ikke T eller selskabet H1.

Udspurgt af advokat Gammelgaard har vidnet forklaret, at navnet IK siger ham noget i forbindelse med handlen. IK satte ham i forbindelse med RN. Måske har han hentet en af bilerne. IK har nok været med til at forhandle bilen, da RN var på ferie. RN overtog betalingerne og har været med til et møde omkring bilerne. IK har været med til at forhandle bilerne. Den ene bil blev aldrig afleveret, da den blev stjålet. Forsikringen har udbetalt pengene.

Forhold II, bilag 3, biler nr. 102-104

Vidnet V.22 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, foreholdt mappe 19, fane 2, 3 og 4, og forevist bilag 19-102, salgsfaktura fra Stald G27 til H3, solgt en Mercedes Benz heste-trailer, forklaret, at det er korrekt, at han har solgt bilen til H3. Hans kontakt til selskabet var RN. Han fik ikke noget at vide om selskabet. Han tjekkede via internettet om det eksisterede og dets momsnummer. Prisen var 1,7 million, og bilen skulle sælges til et udenlandsk selskab. Han opkrævede ikke moms. Pengene blev overført til hans konto.

Forevist bilag 19-103, faktura fra Stald G27 til H3, en hestetrailer solgt for 1,7 million har vidnet forklaret, at det er korrekt. Det var RN som var kontaktperson og formidlede kontakten til H3. RN fortalte ikke noget nærmere om selskabet. Bilen er solgt til eksport uden moms. Han fik overført pengene via bankoverførsel. Pengene kom efter den 31. december. Han gik ud fra, at bilerne var kommet ud af landet, men han har kun afleveret bilerne. Han husker ikke, hvem der hentede bilerne. Han har hørt om T, som han har købt en bil af på et tidspunkt. T har ikke været inde i de her handler med hestetrailerne ham bekendt. Det var også en lastbil, han købte af T. Vidnet traf ham ikke selv. RN kontaktede vidnet og sagde, at T havde en lastbil til salg. Vidnet så den på nettet, og vidnet købte den. Han har ikke talt med T. Han betalte via bankoverførsel. Han fik en faktura på den, hvor kontonummeret var angivet.

Foreholdt bilag 19-104-04, side 1, faktura fra Stald G27 til H3 dateret 31. december, Renault Master solgt til H3 uden moms. Aftalen er indgået med RN. Han har fået pengene via bankoverførsel. Vidnet har ikke gjort noget for at sikre sig, at bilerne forlod landet. Han har selv været i Landsskatteretten vedrørende bilerne, hvor han blev dømt til at betale godt en million. Han købte bilerne af T gennem et selskab, og det kan godt passe, at det var H1.

Udspurgt af advokat Stig Gammelgaard har vidnet forklaret, at han gik ud fra, at bilerne gik til H3, men han ved ikke, hvad der rent faktisk skete med dem. Vedrørende bil nr. 103, en MAN, regnede han med, det var til H3, den blev solgt. Efterfølgende var der problemer, og RN kontaktede ham og bad om at få handlen til at gå om. Handlen gik tilbage, og i den forbindelse tilbød RN en finansiering. Det var på en leasingaftale, bilen blev solgt til G16, og der blev oprettet en leasingaftale. Han går ud fra, at det er SL, som er bruger af bilen og stadig er det i dag. Han skulle selv have solgt bilen til dem, men det gjorde RN, og det endte med at RN fik nogle penge, som vidnet ikke har fået. Han har efterfølgende fået en stævning fra F16, som ville have deres penge. RN fik ikke de 1,7 million tilbage for bilen. Ved finansieringen var vidnet registreret som bruger af bilen.        

Forhold II, bilag 2-3, biler nr. 44 og 93

Vidnet V.23 har under den sag, hvor der blev afsagt dom den 7. oktober 2011, forklaret, at han er indehaver af G31. De køber, sælger og reparerer biler.

Forevist mappe 16, fane 4, bilag 19-44-4, side 1, salgsslutseddel, Mercedes, sælger er G2 Biler. Han kan huske, han har handlet med selskabet G2 Biler. Han handlede med RN. Han har vist handlet fire-fem biler i alt med RN. Han husker ikke, om det altid var G2 Biler. Der var flere selskaber, i hvert fald to selskaber, bl.a. G3 Biler. Han havde kun kontakt med RN. Han er stødt på T, men han sad bare ude i bilen. Han var stødt på ham for nogle år siden, og han vil ikke handle med ham. Han har ikke haft noget med T at gøre, og bilhandlerne har ikke noget med T at gøre. Bilen er købt for 400.000 kr., og der er betalt moms med 100.000 kr.

Forevist mappe 18, fane 13, bilag 19-93-4, side 1, faktura fra G3 Biler til G31 forklarede vidnet, at påtegningen, der er anført med håndskrift, er hans kontordame, der har skrevet det, og han har godkendt det med sin underskrift. Det er betalt med check. G3 Biler var RN´s selskab. Han har kun handlet med RN, men der var dog forskellige chauffører.

Forhold I og II

Vidnet V.24 har under sagen mod RN og NL forklaret, at det er korrekt, at han den 2. oktober 2007 blev registreret som direktør i G1 Import ApS. Han kender dog ikke rigtig noget til selskabet. Der blev aldrig skrevet under på overdragelsen, og han fik aldrig nogen fulde oplysninger på det. Han skulle købe det af T, som hans onkel kendte. Han nåede ikke at betale noget for selskabet. Firmaet skulle laves om. Han ville bruge det til noget håndværksmæssigt. Han ved ikke, hvad der var foregået i selskabet forinden. Han mener, der fulgte en Porsche med. Den blev dog afhentet af en mand fra ... . Ham fra ..., der hentede bilen, blev anholdt på grund af bilen. Vidnet skulle ikke have haft bilen. Han vidste ikke, hvem der havde været direktør i selskabet, og han fik ingen papirer på selskabet. Han har ikke skrevet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at han ville være direktør. Han aner ikke, hvad der er sket med selskabet. Han har ikke fået nogen breve, bortset fra SKAT om, at de ville have penge. De ville have 1,1 mio. kr. Han fik en masse breve fra ToldSkat. Han har ikke gjort noget ved det, da han ikke kunne overskue det. Han kunne ikke komme i kontakt med T, det var kun hans onkel, der kunne det, og vidnet lod det bare ligge. Hans onkel hedder OØ. Han kender ikke NL, han har kun hørt om ham og har aldrig snakket med ham.

Foreholdt at det fra Erhvervsstyrelsen fremgår, at han den 2. september 2007 indtræder som direktør i H1 ApS, har vidnet forklaret, at det kendte han ikke noget til, før han blev anholdt. Han vidste ikke engang, at firmaet eksisterede.

Foreholdt at den tidligere direktør er T, har vidnet forklaret, at han aldrig har bedt om at blive direktør, og han kender ikke noget til det.

Personlige forhold 

Tiltalte er tidligere straffet, blandt andet i 2005 for bedrageri og mandatsvig.

Procedure

Anklageren har udfærdiget en skriftlig procedure med støttebilag og forsvareren har ligeledes udfærdiget en skriftlig procedure, hvortil der henvises.

Rettens begrundelse og afgørelse

De af RN under sagen mod ham fremlagte seks fakturaer fremstår med en anden layout end de fakturaer fra H1 ApS, der blev fundet under ransagningen, og har også en fakturanummerering, der er væsensforskellig fra de øvrige fakturaer fra H1 ApS, hvorfor de ikke lægges til grund ved sagens afgørelse.

Det kan lægges til grund, at tiltalte var enedirektør i H1 ApS. Efter NL´s forklaring var H3 SL tiltaltes selskab, hvilket han også, selv havde fortalt vidnet V.11. Der er under ransagningen på tiltaltes danske adresse fundet et stempel med H3 SL´s navn på. G36 havde adresse hos H2 Ltd., som tiltalte er eneejer af. Det er i kraft af de fremlagte bilag og de pengestrømme, der fremgår af de fremlagte kontoudtog, bevist, at disse selskaber sammen med NL´s og RN´s selskaber købte biler i Danmark og Tyskland, i 19 tilfælde afgiftsanmeldte biler købt i Tyskland under vedlæggelse af salgsfakturaer fra enten H3 SL, G5 SL eller det polske firma G21, hvis indhold for så vidt angår de erlagte købesummer og/eller kørte kilometre ikke svarer til de i Tyskland efterfølgende indhentede salgsfakturaer, og i de i bilag 1-3 omhandlede tilfælde indkøbte biler momsfrit og videresolgte dem med moms, der kun i et ganske begrænset omfang blev angivet, og det alene af G2 Biler ApS.

Det kan endvidere lægges til grund, at det momspligtige videresalg af de momsfrit indkøbte biler alene kunne hænge økonomisk sammen, hvis man undlod at afregne momsen, hvilket tiltalte - henset til antallet af salg, sammenholdt med fundet af en mail fra RN til tiltalte indeholdende en fordelingsnøgle og en del opstillinger over faktiske delinger af fortjenesten, i visse tilfælde svarende præcist til den unddragne moms, mellem tiltalte og RN - har været vidende om.

Tiltalte findes af de ovenfor anførte grunde skyldig i forhold I, nr. 1-19, og i forhold II i det omfang, hvor de enkelte biler kan forbindes med enten tiltalte som afhenter, herunder som fuldmagtsgiver, i Tyskland eller Danmark eller et af hans selskaber som køber, afgiftsanmelder eller sælger, hvilket i kraft af de beslaglagte dokumenter, de i Tyskland indhentede bilag og vidneforklaringerne er bevist for samtlige de i bilag 1-3 nævnte biler, bortset fra bil nr. 30, hvor der alene er et bilag, der viser G50´s køb, bil nr. 25, hvor der alene er et bilag, der viser G2 Biler ApS´s salg, og bil nr. 18 og 63 samt bilen med stelnr. ...752, hvor der alene er bilag, der viser G3 Biler ApS´s salg. Da tiltaltes kriminelle forsæt ikke uden mere detaillerede forklaringer fra vidnerne fra G23 kan udstrækkes til bilhandler, der ikke bevisligt har involveret tiltalte eller hans selskaber, er der for så vidt angår disse biler ikke det til domfældelse fuldt fornødne bevis, og det kan jo heller ikke afvises, at RN i disse handler er gået bag om tiltaltes ryg. Med denne ændring findes tiltalte skyldig i forhold II for så vidt angår momsunddragelser på i alt 6.087.958,50 kr.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 år, jf. straffelovens § 289, jf. indregistreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Der er herved lagt vægt på den systematiske afgiftsunddragelse via selskaber stiftet til lejligheden og som efterfølgende er gået konkurs uden aktiver, og på, at fortjenesten er delt nogenlunde ligeligt mellem tiltalte og RN. Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke kan afvises, at tiltaltes rolle til en vis grad har været mindre end RN´s. Den medgåede tid er henset til sagens karakter og omfang ikke en krænkelse af tiltaltes menneskerettigheder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 5 mio. kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 21.000 kr. med tillæg af påløbne renter undtagelsesvist til dækning af det offentliges krav på sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 807 d, stk. 2, 2. pkt.

Efterbetalingskravet tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 5 mio. kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 21.000 kr. med påløbne renter til dækning af det offentliges krav på sagsomkostninger.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage til SKAT betale 14.948.950,50 kr. med tillæg af procesrente fra den 24. oktober 2012

........................................................

Østre Landsrets dom af 4. juni 2015, 17. afdeling nr. S-3536-12

Byrettens dom af 24. oktober 2012 (12-363/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet, dog stadfæstelse af frifindelsen i forhold II for bilen med stelnr. ...752, samt skærpelse af fængselsstraffen. Anklagemyndigheden har endvidere gentaget påstanden om konfiskation.

SKAT har nedlagt påstand om stadfæstelse af erstatningskravet i form af efterbetaling af registreringsafgift på 8.860.944 kr. og 6.087.958,50 kr. i efterbetaling af moms.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Berigtigelse af tiltale

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen således, at det samlede unddragne beløb i forhold I ændres til i alt 8.860.679,00 kr., i forhold I 3 ændres beløbet 214.518,00 kr. til 214.578,00 kr. og det unddragne beløb derfor til 405.718,00 kr., i forhold I 6 ændres datoen den 12. august 2007 til den 12. september 2007, i forhold I 10 ændres sidste del af stelnummeret 20...039 til 26...039, i forhold I 11 ændres datoen den 16. juli 2007 til den 18. juli 2007, og i forhold I 13 ændres beløbet 1.006.074,00 kr. til 1.066.074,00 kr. Endvidere ændres i forhold I 17 betegnelsen af bilen til Audi A4 og datoen den 10. juni 2007 til den 19. juni 2007, ligesom beløbet 36.546,00 euro rettelig svarer til 272.311 kr., og 18.600 euro rettelig svarer til 145.000 kr. Derudover ændres i forhold II det samlede unddragne beløb til i alt 6.572.065 kr., i forhold II, bilag 2, bil nr. 48 stelnummerets sidste ciffer 9 til 5, i forhold II, bilag 3, bil nr. 4 (63) stelnummerets sidste cifre til ...750, i forhold II, bilag 3, bil nr. 12 (59) stelnummeret til wdc ...698 og i slutregnestykket i bilag 3 ændres anerkendt købsmoms til 179.232 kr. Endelig er "Moms angivet" i bilag 3 udtryk for, hvilken moms der er anført i de udarbejdede salgsfakturaer, idet der ikke er angivet moms til SKAT.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne kriminalassistent V.2, V.26 og specialkonsulent V.1, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne V.4, V.9, V.14, V.15 og V.16 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han som direktør tegnede selskabet H1 ApS, og at han i øvrigt i det hele kan henholde sig til det tidligere forklarede. Hans hukommelse er ødelagt på grund af den medicin, han tager, og alt materiale er taget af politiet. Han solgte H1 ApS til en person i ... . Han kan ikke længere huske navnet på vedkommende. Der var ikke tale om, at han i 2007 og 2008 dagligt sås med RN eller NL. Han indgik ikke på nogen måde i et samarbejde med dem om afgiftsunddragelse. Han har altid underskrevet sig "T". Han boede ikke i Spanien på daværende tidspunkt, og han havde ikke noget spansk selskab. Han anvendte i 2007 og 2008 en mailadresse tilhørende H1 ApS. Han kan ikke huske - og derfor heller ikke afvise - at have haft mailadressen t@...dk. Han mener ikke, at han har haft en sådan mailadresse. Han mener ikke at have modtaget noget, der ligner en fordelingsnøgle fra RN. Han husker ikke, hvad der lå af aftaler mellem dem.

Han har været stærkt medicineret de seneste tre år på grund af bl.a. to trafikuheld. Han har pådraget sig en alvorlig rygskade. Han får for tiden store mængder morfin på grund af stærke rygsmerter og har udsigt til endnu en operation.

Vedrørende forhold I, bil nr. 1, har tiltalte fastholdt, at han ikke kan genkende underskriften på beregningsskemaet.

Vedrørende forhold I, bil nr. 2, har tiltalte supplerende forklaret, at i hvert fald underskriften på beregningsskemaet ikke ligner hans underskrift, men at han fortsat ikke kan afvise at have underskrevet kvittering for afhentning.

Foreholdt at pengene til køb af bilen kan følges via H1 ApS´s konto, og at der ligger en ordrebekræftelse fra H1 ApS har tiltalte forklaret, at han ikke kan bidrage med yderligere oplysninger. Han kan have fået opgaven tildelt af RN eller NL.

Vedrørende forhold I, bil nr. 4, har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke kan bidrage med yderligere oplysninger, for han kan ikke huske noget i dag. Han kan ikke svare på, hvorfor bilen blev anmeldt over for SKAT af G1 Import ApS som værende købt af det spanske selskab H3 SL, selvom bilen reelt var købt af H1 ApS.

Foreholdt faktura udstedt af H1 ApS og kontoudskrift fra samme har tiltalte supplerende vedrørende forhold I, bil nr. 5, forklaret, at han heller ikke kan huske eller forklare yderligere om dette.

Vedrørende forhold I, bil nr. 6, har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke har nogen forklaring på, at bilen fremstår som købt og videresolgt af H1 ApS men anmeldt over for SKAT som købt af G1 Import ApS til et langt lavere beløb.

Vedrørende forhold I, bil nr. 7, har tiltalte supplerende forklaret, at han kun kan genkende den ene af underskrifterne som værende hans. Han husker heller intet om dette forhold.

Vedrørende forhold I, bil nr. 8, har tiltalte supplerende forklaret, at navnet V.15 ikke siger ham noget. Han kan ikke huske, om han har solgt en bil til denne person.

Foreholdt at købesummen vedrørende forhold I, bil nr. 9, er gået ind på H1 ApS´s konto, selvom bilen er solgt til V.8 af G1 Import ApS, har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke kan bidrage med yderligere oplysninger.

Vedrørende forhold I, bil nr. 10, har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke kan udelukke, at underskriften på det tyske skema er hans, men ved nærmere eftersyn ligner H´et ikke hans måde at skrive på.

Foreholdt at checken til SKAT ses at være udstedt af H1 ApS, selvom bilen blev angivet at være købt af G1 Import ApS, har tiltalte forklaret, at han ikke husker nærmere om forholdet.

Vedrørende forhold I, bil nr. 11, har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke kan udelukke, at det er hans underskrift på afgiftsanmeldelsesskemaet, men han husker intet herom i dag. Han husker ikke, hvilken faktura der blev fremlagt over for SKAT. Han husker ikke, hvor han købte denne bil.

Vedrørende forhold I, bil nr. 12, har tiltalte supplerende forklaret, at ingen af underskrifterne i dette forhold ligner hans underskrift, bortset fra underskriften på bankchecken af 12. juli 2007. Han har heller ingen erindring om dette forhold i dag.

Vedrørende forhold I, bil nr. 13, har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke i dag kan genkende nogen af underskrifterne som værende sin, og at han ingen erindring har om forholdet i dag.

Vedrørende forhold I, bil nr. 15, har tiltalte forklaret, at han ikke kan genkende underskriften på afgiftsanmeldelsen som værende sin. Han kan ikke forklare, hvorfor bilens købspris og kilometerstand er angivet lavere end det, der fremgår af fakturaen. Han erindrer intet om forholdet i dag.

Vedrørende forhold I, bil nr. 16, har tiltalte forklaret, at underskrifterne i dette forhold ikke ligner hans.

Vedrørende forhold I, bil nr. 17, har tiltalte forklaret, at det ikke er ham, der har underskrevet for selskabet H3 SL Han husker ikke, om han afsendte en ordrebekræftelse på denne bil, eller om H1 ApS købte denne bil i Tyskland. Han kan ikke forklare yderligere.

Vedrørende forhold I, bil nr. 18, har tiltalte forklaret, at han ikke husker, om han afhentede denne bil i Tyskland. Underskrifterne ligner ikke hans, men han kan ikke udelukke, at han afhentede bilen.

Foreholdt at pengene til registreringsafgiften kom fra H1 ApS´s konto, selvom bilen var købt af et andet selskab, har tiltalte forklaret, at han intet husker om dette.

Vedrørende forhold II, bilag 1, har tiltalte forklaret blandt andet, at han havde en revisor til at lave regnskaberne for H1 ApS. Han husker ikke navnet på denne revisor. Han husker ikke, hvilke bilag han videregav til revisoren, og han kan i det hele ikke udtale sig om momsforholdet, da han intet husker i dag. Han kan ikke sige, hvor mange biler H1 ApS solgte i perioden. Han kan ikke forklare, hvordan det økonomiske nærmere hang sammen, for han husker det ikke.

Foreholdt bilagene vedrørende bil nr. 53 siger disse bilag ham ingenting. Han husker intet om et selskab ved navn G36 Ltd. Han kan ikke forklare, hvorfor pengene til købesummen angiveligt kom fra H1 ApS´s konto.

Foreholdt bilagene vedrørende bil nr. 51 har tiltalte forklaret, at han intet husker, og at han ikke har underskrevet som direktør for selskabet H3 SL på fuldmagten. Han kan ikke udelukke, at det er hans underskrift, men kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen. Det ligner hans underskrift på bankchecken af 28. juni 2007.

Foreholdt bilagene vedrørende bil nr. 69 har tiltalte forklaret, at det kan være hans underskrift på bankchecken af 23. juli 2007, men han kan ikke huske noget om forholdet. Han kan ikke forklare, hvordan tingene hænger sammen.

Foreholdt bilagene vedrørende bil nr. 91 og bil nr. 12 har tiltalte forklaret, at han ikke kender til firmaet G51 Marketing, som har indsendt afgiftsanmeldelsen i disse forhold. Ingen af bilagene siger ham noget. Foreholdt at salget til slutbrugeren angiveligt er sket gennem H1 ApS, har han ingen erindring herom.

Foreholdt SKATs udregninger vedrørende bil nr. 19 har tiltalte forklaret, at han ikke kan forklare, hvordan et sådan salg kunne hænge sammen, hvis der skulle afregnes moms. Han husker intet om det. Det kan godt være ham, der har underskrevet på checken af 5. november 2007. Han husker intet om et samarbejde med et selskab ved navn H3 SL Han ved bare, at han ikke på daværende tidspunkt ejede et spansk selskab.

Foreholdt bilagene vedrørende bil nr. 45 har tiltalte forklaret, at det godt kan være ham, der har underskrevet på checken af 19. november 2007, men han kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen, at H1 ApS angiveligt betaler for en bil købt af selskabet H3 SL.

Foreholdt bilagene vedrørende bil nr. 89 har tiltalte forklaret, at han intet husker om køb og videresalg af en lastbil til hestetransport. Bilagene siger ham ikke noget.

Vedrørende forhold II, bilag 2, har tiltalte forklaret blandt andet, at han ikke kan udelukke, at det er hans underskrift på fuldmagten udstedt af selskabet H3 SL vedrørende bil nr. 28. Han ved bare, at det ikke var hans selskab, og at han derfor ikke kunne underskrive som direktør. Han husker ikke nærmere og kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen. Det er ikke hans underskrift på fuldmagten vedrørende bil nr. 31, og det ligner heller ikke hans underskift på fuldmagterne vedrørende bil nr. 40 eller bil nr. 26. Vedrørende bil nr. 34 kan han hverken be- eller afkræfte, at H1 ApS indgik som mellemled i denne handel. Han kan ikke udelukke, at det er hans underskrifter på de tyske handelspapirer, men han husker intet herom.

Han kan af bilagene se, at han handlede med RN´s selskaber, men han kan ikke huske nærmere herom, og han kan ikke svare på, hvordan det nærmere samarbejde foregik.

Vedrørende forhold II, bilag 3, har tiltalte forklaret blandt andet, at han ikke kan genkende de af RN fremlagte fakturaer vedrørende bil nr. 18, 68, 38, 63, 46 og 102. Han husker ikke, hvordan H1 ApS´s fakturaer så ud, men han kan af det tidligere foreviste se, at der er tale om et andet layout.

Tiltalte har om sine personlige forhold yderligere forklaret, at han bor i Spanien og har gjort det siden 2009. Bopælsadressen er uændret. Han er rådgiver/forretningsmand og lever af dette i Spanien. Der er tale om finansiel rådgivning, hvor han på grund af sit netværk kan sætte de rigtige folk i forbindelse med hinanden. For tiden er han dog sygemeldt. Hans ryg er meget skadet, men der er håb for, at en operation kan afhjælpe problemet. Dette spørgsmål er i øjeblikket ved at blive afklaret med forsikringen. Den morfin, som han tager på grund af rygsmerterne, har stor indvirkning på ham. Han skal eksempelvis skrive alting ned, hvis han skal huske det.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at han deltog i ransagning af tiltaltes bopæl, hvor H1 ApS havde kontoradresse. NL boede også på adressen, hvor han havde et værelse i forlængelse af kontorlokalet. Virksomhedsstemplet med H3 SL blev fundet i en køkkenbordsskuffe i tiltaltes lejlighed. De fandt samtidig flere fakturaer i lejligheden med prøvestempler. I lejligheden fandt man også to fakturaer på køb af et dyrt ur og nogle smykker. Fakturaerne var udstedt til det spanske selskab H3 SL og blev fundet i køkkenet. Under ransagningen fandt man også 21.000 kr. i kontanter, der var gemt i en bogreol.

Alle momsfritagende handler skal registreres, men ingen af handlerne i sagen er registreret. De kontaktede en nordisk forbindelsesofficer i Spanien, og det viste sig, at både det spanske selskab H3 SL og G5 Company SL havde adresse i lejlighedskomplekser. Der var ikke noget dørskilt eller lign. Det var tydeligt, at selskaberne var en tom skal. Oplysningerne om de spanske selskaber stammer fra det spanske politi. Der har ikke været dansk politi i Spanien. Ransagningen af tiltaltes lejlighed fandt sted i marts 2008, og anmodningen til det spanske politi blev sendt af sted i november 2008. H3 SL var et spansk registreret selskab, der var stiftet af G52 Group, der havde tilknytning til rockergruppen ... . Både det originale stiftelsesdokument og det forfalskede stiftelsesdokument blev fundet i tiltaltes lejlighed. Det var de spanske myndigheder, der oplyste, at stiftelsesdokumentet med tiltaltes navn på, var en forfalskning. De kunne ikke få nogen stiftelsesdokumenter vedrørende selskabet G5 Company SL De fandt også fakturaer fra det engelske selskab G36 Ltd., og da de undersøgte selskabet i England viste det sig, at det var en tom skal uden aktiver. Der er ikke fundet pengespor, der fører til Spanien.

Tidsforløbet i sagen har efter hans opfattelse ikke været usædvanligt. Han overdrog sagen efter ca. 1½ år.

Vidnet V.26 har supplerende forklaret blandt andet, at de nærmest usælgelige benzinbiler reelt kun kunne sælges til eksport. Tiltalte og RN kom og hentede bilerne. De sikrede sig ikke, at bilerne reelt blev kørt ned over grænsen. De modtog aldrig kontanter, kun kontooverførsler. Vidnet er næsten 100 % sikker på, at det var tiltalte, der afleverede en kopi af sit pas sammen med fuldmagten fra det spanske selskab H3 SL. De havde ikke tidligere hørt om det spanske selskab H3 SL. Vidnet er helt sikker på, at tiltalte var direktør i selskabet. Vidnet erindrer ikke noget om et selskab, der hedder G36 Ltd. Vidnet hørte først om videresalget af bilerne til G23, da SKATs medarbejdere fortalte ham om det.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han er gået på pension pr. 1. maj 2015, så han har ikke længere adgang til oplysningerne i sagen. Han har beskæftiget sig med indregistrering af biler i ca. 40 år.

Vidnet har vedrørende forhold 1 supplerende forklaret blandt andet, at SKATs afgørelser om efterbetalingskrav af registreringsafgift til selskaberne H1 ApS, G2 Biler ApS, G3 Biler ApS og G1 Import ApS, der alle blev erklæret konkurs, ikke er påklaget af konkursboerne. Der er heller ikke i øvrigt rejst indsigelser mod kravene af tiltalte, RN eller NL.

En bilimportør importerer biler direkte fra fabrikken, mens en parallelimportør handler uden om fabrikken og køber nye og brugte biler fra blandt andre forhandlere. Både private og erhvervsdrivende kan være parallelimportører.

Hvis bilen havde kørt under 2.000 km, blev bilen afgiftsberigtiget efter indkøbsprisen.

SKAT foretog ikke nogen beregninger men lagde alene vægt på den faktura, som de blev præsenteret for. Hvis bilen havde kørt over 2.000 km, blev den anset for at være brugt, og skulle afgiftsberigtiges efter en nærmere vurdering. I disse tilfælde var det underordnet, om der var en købsfaktura. Når SKAT ekspederede afgiftsberigtigelserne i motorekspeditionen skete der ikke nogen revision. SKAT lagde de fakturaer til grund, som SKAT blev præsenteret for.

Den øverste del af anmeldelsesblanketten til brug for afgiftsberigtigelse af køretøjer udfyldes af anmelder. Den nederste del af blanketten udfyldes af SKAT i forbindelse med afgiftsberegningen. Det var en forudsætning, at bilerne havde været til toldsyn, inden de kunne afgiftsberigtiget. Anmelder kunne selv beregne registreringsafgiften, og SKAT modtog kun banknoterede checks eller kontanter, hvis anmelder ikke havde en kreditordning. Vidnet er sikker på, at SKAT ikke blev forelagt de tyske fakturaer i forbindelse med afgiftsberigtigelsen. Hvis det havde været tilfældet, ville SKAT have beregnet afgift af den højere købspris i Tyskland. De tyske fakturaer er først fremkommet i forbindelse med politiets efterforskning af sagen. Da de tyske fakturaer fremkom, foretog SKAT en genberegning af afgiftsberigtigelsen.

SKATs og politiets jurister betragtede de involverede selskaber under et, da SKAT ikke kunne finde nogen salgsfakturaer eller dertil knyttede pengeoverførsler selskaberne imellem. SKAT kunne derfor ikke foretage en opgørelse for hvert enkelt selskab. Politiet efterforskede sagen og indhentede dokumenterne, mens SKAT foretog beregninger og opgørelser. SKAT og politiet anmodede både tiltalte, RN og NL om at fremlægge regnskabsmateriale, men ingen af dem fremkom med materiale.

Bortset fra et enkelt tilfælde, mener vidnet ikke, at SKAT har opkrævet den manglende registreringsafgift hos andre, herunder hos køberne af bilerne.

Vidnet har vedrørende forhold II supplerende forklaret blandt andet, at SKATs afgørelser om efterbetalingskrav af moms til selskaberne H1 ApS, G2 Biler ApS og G3 Biler ApS, der alle blev erklæret konkurs, ikke er påklaget af konkursboerne. Der er heller ikke i øvrigt rejst indsigelser mod kravene af tiltalte, RN eller NL.

Det var SKATs og politiets vurdering, at eksporten af bilerne aldrig har fundet sted, dvs. at bilerne ikke fysisk har været nede og krydse grænsen til Tyskland. Det er vidnet opfattelse, at salgene til det spanske selskab var fiktivt.

Vidnet husker ikke de nærmere omstændigheder vedrørende bil nr. 103, hvor videresalgsfakturaen mangler. SKAT har dog ikke gættet sig til et tal, så SKAT har på et tidspunkt haft salgsfakturaen, som de indhentede fra F1-finans. Vidnet husker heller ikke de nærmere omstændigheder om bil nr. 15 med stelnummeret ...752.

SKAT har rejst krav over for nogle af sælgerne af bilerne, blandt andre G42 A/S og G38 Biler A/S, da disse selskaber ikke har kunnet dokumentere, at bilerne reelt var solgt til eksport. De øvrige sælgere af bilerne, der har været mindre virksomheder, er der ikke rejst krav over for. SKATs krav over for G38 Biler A/S og G42 A/S blev nedskrevet med 20 %, fordi opkrævningen var i strid med EU-reglerne. Denne nedskrivning er dog ikke relevant over for tiltalte. Efter dommen mod RN er der ikke opkrævet yderligere beløb hos andre selskaber. Opgørelsen i dommen mod RN er derfor korrekt.

Øvrige oplysninger

RN er ved endelig dom af 29. januar 2013 afsagt af Østre Landsret (SKM2013.662.ØLR) straffet med fængsel i 4 år samt en tillægsbøde på 5.000.000 kr.

NL blev ved dom af 7. oktober 2011 afsagt af Byretten straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 1.000.000 kr. Dommen blev anket af både NL og RN, jf. ovenfor, men ankesagens behandling blev udskudt for så vidt angår NL, da denne befinder sig i udlandet. Ankesagen er berammet til foretagelse i efteråret 2015.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at tiltalte i forening med RN og NL gennem en række selskaber og ved anvendelse af til dels fiktive selskaber i Spanien, England og Polen købte og solgte biler med henblik på unddragelse af registreringsafgift og moms. Landsretten finder, at tiltalte sammen med RN må anses for at være hovedmændene i afgifts- og momsunddragelserne, idet der ikke er grundlag for at fastslå, at tiltalte har haft en mindre rolle i moms- og afgiftsunddragelserne end RN.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at fremgangsmåden ved momsunddragelserne over for SKAT vedrørende bil nr. 30, bil nr. 25, bil nr. 18 samt bil nr. 63 i det hele svarede til fremgangsmåden vedrørende de øvrige underforhold, at RN forestod disse momsunddragelser, og at momsunddragelserne blev begået i tæt tidsmæssig sammenhæng med de øvrige underforhold. Herefter findes det ubetænkeligt at anse tiltalte, der må anses for at være en af hovedmændene i unddragelserne, skyldig i disse forhold. Den omstændighed, at det ikke af det skriftlige materiale eller vidneforklaringer i sagen udtrykkeligt fremgår, at tiltalte medvirkede til køb og videresalg vedrørende bilerne i disse forhold, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten finder endvidere, at der ikke er ført det til domfældelse fornødne bevis for tiltaltes skyld i forhold II vedrørende bil nr. 103, hvor der ikke er dokumentation for den af SKAT oplyste videresalgspris på 3.375.000 kr. samt den af SKAT opgjorte unddragne moms på 675.000 kr. Landsretten bemærker, at videresalgsfakturaen, der ifølge det oplyste har været i SKATs besiddelse men er bortkommet, ikke er forsøgt indhentet på ny fra F1-finans. Den af V.1 afgivne forklaring kan ikke føre til et andet resultat. Derfor frifindes tiltalte for tiltalen i dette forhold.

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for tiltalen vedrørende bilen med stelnr. ...752 i forhold II.

Herefter, og af de grunde, der i øvrigt er anført af byretten, findes tiltalte skyldig i forhold 1, nr. 1-19, ligesom tiltalte findes skyldig i forhold II bortset fra tiltalen vedrørende bil nr. 103 og bilen med stelnr. ...752, jf. ovenfor.

Henset til størrelsen af det samlede unddragne beløb på i alt 14.708.806,26 kr. og til, at tiltalte må anses for at være en af hovedmændene bag afgifts- og momsunddragelserne samt af de grunde, der i øvrigt er anført af byretten, forhøjes den idømte frihedsstraf til fængsel i 4 år. Landsretten har ved strafudmålingen tillige lagt vægt på, at tiltalte relativt kort tid før gerningstidspunktet i denne sag er idømt en langvarig fængselstraf for berigelseskriminalitet. Endelig tiltræder landsretten, at den medgåede tid henset til sagens karakter, omfang og forløb ikke er en krænkelse af tiltaltes menneskerettigheder.

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at tiltalte - i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand - skal betale en tillægsbøde på 5.000.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

De juridiske dommere finder, at de oplysninger, der foreligger om SKATs erstatningskrav, er forbundet med en sådan usikkerhed, at kravet ikke kan tages under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992, stk. 2. Byretsdommens bestemmelse om erstatning udgår derfor.

Landsretten stadfæster med disse ændringer dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at tiltalte straffes med fængsel i 4 år, og at dommens bestemmelse om erstatning udgår.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten