Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der gælder for genoptagelse på Skatteforvaltningens initiativ, jf. SFL § 27.

Bestemmelsen i SFL § 27 er udtømmende, og der kan derfor kun ske ekstraordinær ansættelse/genoptagelse, hvis betingelserne i SFL § 27 er opfyldt, og der ikke er indtrådt formueretlig forældelse i henhold til SFL § 34 a, stk. 4. Se A.A.8.2.2.1.3 og A.A.8.2.2.2.3.

Det er således en betingelse for ansættelse/genoptagelse i henhold til SFL § 27, at en af betingelserne i SFL § 27, stk. 1, nr. 1 - 8, er opfyldt, at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, er opfyldt, og at der ikke er indtrådt formueretlig forældelse. Vedrører ansættelsen en balancepost, er det derudover en betingelse, at SFL § 27, stk. 4, er opfyldt.

Afsnittet indeholder: