SFL § 27, stk. 1, nr. 8, kan kun anvendes på borgeres initiativ og er derfor ikke relevant vedrørende genoptagelse på Skatteforvaltningens initiativ.

Se A.A.8.2.2.2.2.8. om særlige omstændigheder i relation til genoptagelse på borgerens initiativ.

Den tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter findes i SFL § 32, stk. 1, nr. 4. Se afsnit A.A.8.3.2.1.2.4