SFL § 27, stk. 1, nr. 8 kan kun anvendes på borgeres initiativ og er derfor ikke relevant vedrørende genoptagelse på Skatteforvaltningens initiativ.

Se A.A.8.2.2.2.2.8.

Se den tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter SFL § 32, stk. 1, nr. 4. Se A.A.8.3.2.1.2.4