Hvis en ekstraordinær ansættelse vedrører opgørelsen af en balancepost, er det en betingelse for primoregulering af balanceposten, at der i det forudgående indkomstår er sket en ultimoregulering af balanceposten. En balancepost i ansættelsen kan være varelager, igangværende arbejde eller hensættelser. Dvs. at de fristmæssige betingelser for genoptagelse og ændring af ansættelsen i det nævnte forudgående indkomstår skal være opfyldt, således at det i dette år er muligt at gennemføre ultimoregulering. Se SFL § 27, stk. 4.

Reglen i SFL § 27, stk. 4, svarer til reglen i SFL § 26, stk. 7.

SFL § 27, stk. 4 er ændret ved Lov nr. 683 af 8. juni 2017 med virkning for indkomståret 2017 vedrørende lagerbeskattede aktiver. Se nærmere i A.A.8.2.1.7.◄

Se også

A.A.8.2.1.7.