Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)

 

Historikskema

Indhold Indgåelsesdato Lovforslags nr. og dato Lov nr. og dato BKI nr. og dato Ikrafttrædelse Bemærkninger
TIEA 04.11.2015

BKI nr. 4 af 02.03.2017

BKI nr. 1 af 09/01/2018

15.02.2017

a) for skattestraffesager fra og med den 15.02.2017. 

b) for alle andre sager for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2018, eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter den 15.02.2017.

 

 

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Forenede Arabiske Emirater har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.