Dette afsnit beskriver de overordnede regler for andre elhandlere end elhandelsvirksomheder og deres funktion mv. i forhold til elafgiftsloven ved el-engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016.

Andre elhandlere kan fx være en udlejer af fast ejendom, som opdeler fakturaen og viderefakturerer elafgift til momsregistrerede lejere i en bygning, hvori forbruget af elektricitet måles ved bimålere, som ikke er registreret i datahubben.

El-engrosmodellen indebærer, at der stilles betingelser og krav vedrørende disse andre elhandleres fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder. Der må ikke ske fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder, før disse andre elhandlere har modtaget en faktura med afgiftsbeløbet. Disse andre elhandlere skal verificere, at denne betingelse er opfyldt.

Reglerne for og krav til andre elhandlere end elhandelsvirksomheder er beskrevet i

  • Afsnit E.A.4.3.7.11 om andre elhandleres fakturering af elafgift fra 1. april 2016

  • Afsnit E.A.4.3.10.6 om verifikation, der foretages af andre elhandlere end elhandelsvirkomheder.

Bemærk

Andre elhandlere end elhandelsvirksomheder skal ikke registreres efter elafgiftsloven.