Dette afsnit beskriver reglerne for andre elhandleres fakturering af elafgift. Der er tale om andre elhandlere end elhandelsvirksomheder.

Andre elhandlere kan fx være en udlejer af fast ejendom, som opdeler fakturaen og viderefakturerer afgift til momsregistrerede lejere i en bygning, hvori forbruget af elektricitet måles ved bimålere, som ikke er registreret i datahubben.

Ved salg af afgiftspligtig elektricitet til en momsregistreret virksomhed, eller til en forbruger, der anvender elektricitet i form af kørestrøm til personbefordring med eltog, skal andre elhandlere udstede en faktura med følgende oplysninger:

  • udstedelsesdato

  • sælgers navn og adresse

  • varemodtagers (købers) navn

  • leveringssted 

  • afgiftens størrelse

  • varemodtagers (købers) oplyste CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen eller for forbrugeren af kørestrømmen.

Den momsregistrerede virksomhed eller forbrugeren af elektricitet i form af kørestrøm skal selv oplyse dens aktuelle CVR-eller SE-nummer til elhandleren.

Der gælder dermed de samme regler som for elhandelsvirksomheders salg af elektricitet til momsregistrerede virksomheder m.fl.

Se ELAL § 7, stk. 3, 6. pkt.

Andre elhandlere må ikke påføre fakturaen oplysning om elafgift, før andre elhandlere har modtaget en faktura med elafgift. Dette indebærer, at disse andre elhandlere ikke må forudfakturere elafgift til momsregistrerede virksomheder m.fl., før elhandleren har modtaget en faktura fra en elhandelsvirksomhed med elafgift for perioden.

Se ELAL § 7, stk. 3, 7. pkt.