Indhold

Dette afsnit beskriver den afgiftsrelaterede del vedrørende etablering og drift af datahubben.

Som et element i el-engrosmodellen skal Energinet etablere og drive en datahub til håndtering af relevante data, herunder måledata, der kan danne grundlag for registrerede virksomheders opgørelse af elafgift, som disse virksomheder skal angive og betale til Skatteforvaltningen.

En datahub er en it-platform, der ejes og drives af Energinet, som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark. Datahubben varetager en central funktion i relation til elafgifter under engrosmodellen. Se ELAL § 1 a, stk. 1, nr. 2.

Datahubben skal også indeholde data om særlige afgiftsforhold. Datahubben skal løbende stille relevante oplysninger om særlige afgiftsforhold for aftagenumre til rådighed for den registrerede virksomhed. Det skal også gælde ved ændringer i særlige afgiftsforhold for aftagenumre, herunder tilfælde hvor et særligt afgiftsforhold ophører.

Det sikres herved, at den enkelte registrerede virksomhed kan indhente oplysninger dels pr. aftagenummer, som er forbundet med særlige typer afgiftsforhold, og dels om aggregerede el-leverancer, som er omfattet af et særligt afgiftsforhold for hver elhandelsvirksomhed. Disse oplysninger udgør et faktuelt grundlag for de registrerede virksomheders styring af den afgiftsmæssige fakturering vedrørende de særlige afgiftsforhold til elhandelsvirksomheder.

Se ELAL § 9, stk. 1.

Se også