Dato for udgivelse
20 Jan 2016 10:14
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/82, på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/32 offentliggjort i EU-tidende L 10 af 15. januar 2016 udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/82, på importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10 og 2918 15 00 11) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) 2015/706.

For så vidt angår udvidelsen henvises til teksten i (EU) 2016/32.

Forordningen trådte i kraft den 16. januar 2016.