Dato for udgivelse
28 Jan 2016 10:48
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075438
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Ukraine.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/90 offentliggjort i EU-tidende L 19 af 27. januar 2016 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98) med oprindelse i Ukraine (UA) som følge af en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2016/90.

Forordningen træder i kraft den 28. januar 2016.