Dato for udgivelse
01 Feb 2016 10:18
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-3279024
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) 2016/113 offentliggjort i EU-tidende L 23 af 29. januar 2016 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke (toldtariffens pos. 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 og 7228 30 89 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med registrering af importen, der blev indført ved artikel 1 i forordning (EU) 2015/2386.

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/113.

Forordningen trådte i kraft den 30. januar 2016.