Hvis din virksomhed køber en brugt bil eller en motorcykel fra et andet EU-land, er der fire forhold, der afgør, hvilken slags moms, der skal betales. Dvs. om momsen skal være den udenlandske sats (moms i salgslandet) eller den danske sats (moms i købslandet). De fire forhold er listet herunder.
Det er kun videreforhandlere, der kan bruge brugtmomsordningen, og der stilles særlige krav til faktura og regnskab. Du kan læse mere i vejledningen "Brugtmoms" - find den på www.toldskat.dk, vælg "Vejledninger" i søjlen "Virksomhed".  

1. Er køretøjet brugt?
To betingelser skal være opfyldt, for at et køretøj kan betegnes som brugt: Det har været brugt i mere end seks måneder, og det har kørt mere end 6.000 km.

Brugstiden beregnes som tiden mellem første indregistrering og fakturadatoen. Og bilens kilometertæller viser, om køretøjet har kørt mere end. 6.000 km.

Hvis køretøjet ikke lever op til disse to betingelser, anses det ikke for brugt, og derfor skal der betales dansk moms.

2. Brugtmomsordningen
Brugtmomsordningen går i store træk ud på , at den virksomhed, der videreforhandler brugte varer, kun skal beregne momsen af avancen og ikke af hele salgsprisen. Ordningen kan anvendes i alle EU-lande.

Det skal fremgå af salgsfakturaen, at køretøjet er solgt efter brugtmomsordningen.

Er en personbil/MC indkøbt efter brugtmomsordningen i et andet EU-land, skal en videreforhandler foretage modregning i salgsmomsen med den momssats, der er gældende i købslandet. Du kan læse mere i vejledningen "Brugtmoms" - find den på www.toldskat.dk, vælg "Vejledninger" i søjlen "Virksomhed".

Det er frivilligt, om du vil anvende brugtmomsordningen, - du kan altid vælge at bruge de almindelige momsregler.

Regneeksempel:

Hvis du køber en brugt bil/MC til videresalg, skal du beregne salgsmomsen som 25 pct. af salgsprisen. Hvis salgsprisen er inkl. moms, udgør salgsmomsen 20 pct. af denne pris.

Du kan derefter foretage et fradrag i det beregnede momsbeløb. Fradraget beregnes således: 

momssatsen                x  din indkøbspris
100 + momssatsen 

Overstiger fradraget momsbeløbet, skal du ikke betale moms af salget.

Eksempelvis:
Du køber en brugt personbil i Tyskland. Momssatsen på leveringstidspunktet er 16 pct. Bilen koster 50.000 dkr. og videresælges for 70.000 dkr. Momsen af salgsprisen udgør 20 pct. af 70.000 dkr. = 14.000 dkr. Fradraget udgør:

     16             x  50.000 = 6.897 dkr.
100 + 16

Du skal i dette tilfælde afregne (14.000 dkr. - 6.897 dkr.) 7.103 dkr. til kontoen for salgsmoms.

 

3. Køb fra en privatperson eller en ikke-momsregistreret virksomhed
Hvis du er videreforhandler (fx bilforhandler), og køber en brugt personbil/MC fra en privat person eller en ikke-registreret virksomhed i et andet EU-land, skal du ikke beregne erhvervelsesmoms af købet, og køretøjet kan videresælges efter brugtmomsordningen.

Hvis du ikke er videreforhandler, og din virksomhed køber et brugt køretøj fra en privat person eller en ikke-registreret virksomhed i et andet EU-land, skal du ikke beregne dansk moms af dit køb.

4. EU-varehandel
Hvis sælgeren (fx en virksomhed i et andet EU-land) ikke anvender brugtmomsordningen, skal køretøjet sælges efter de almindelige regler om EU-varehandel.

Hvis køberen er en dansk virksomhed, skal sælgeren ikke opkræve moms men indberette salget  til listesystemet, og køberen skal beregne erhvervelsesmoms. Hvis køberen er en momsfri virksomhed skal den momsregistreres for EU-varekøb.

Hvis køberen er en videreforhandler, skal der beregnes moms ved salg af køretøjet efter de almindelige regler.

Hvis køberen er en momsfri virksomhed, som køber for under 80.000 kr. om året i andre EU-lande - eller køberen er privat - skal sælgeren beregne moms i salgslandet.  

Vær desuden opmærksom på at:
I modsætning til Danmark har de fleste EU-lande fradragsret for moms af personbiler til erhvervsformål. Sådanne biler kan ikke videresælges efter brugtmomsordningen.