Dato for udgivelse
05 Feb 2016 10:27
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-0142957
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordning vedr. solrullegardin til bil samt Forklarende Bemærkning vedr. Glasfibre og varer deraf.


Kommissionen har den 26 januar 2016 vedtaget gennemførselsforordning Nr. 2016/137 vedrørende tarifering af solrullegardin til bil under varekode 6303 12 00

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L27 af 3 februar 2016 og træder i kraft 23 februar 2016.

Kommissionen har  den 27 januar 2016 vedtaget en ændring af Forklarende Bemærkning til position 7019 Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (fx garn og vævet stof)«

Ændringen er offentliggjort i EU-Tidende 2016/C 30/4

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af den nye tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret