Dato for udgivelse
08 Feb 2016 11:21
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af adressen på én virksomhed vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C 44/05) offentliggjort i EU-tidende C 44 af 5. februar 2016 ændret adressen på én virksomhed vedrørende importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af adressen på én virksomhed henvises til teksten i (2016/C 44/05).