Dato for udgivelse
16 Feb 2016 09:29
Til
Virksomheder registreret for registreringsafgift, som anmelder køretøjer til eksport via månedsangivelse
Sagsnummer
16-0066662
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

I perioden fra 1. marts 2016 til og med 30. april 2016 skal alle eksportkøretøjer til udvidet registreringssyn (toldsyn), inden de påføres månedsangivelsen.


I den kommende periode, bliver der stillet krav om udvidet registreringssyn (toldsyn) ved eksport af køretøjer via månedsangivelsen.

Alle køretøjer skal til udvidet registreringssyn (toldsyn)

I perioden fra 1. marts 2016 til og med 30. april 2016, skal alle køretøjer, som du eksporterer med henblik på godtgørelse af registreringsafgift via månedsangivelsen, til udvidet registreringssyn (toldsyn).

Det vil sige, at alle de køretøjer, som skal på virksomhedens månedsangivelse for marts og april 2016, skal til udvidet registreringssyn (toldsyn).

Hvorfor udvidet registreringssyn (toldsyn)?

Da reglerne om eksportgodtgørelse blev indført var intentionen, at 1/3 af alle køretøjer, som blev anmeldt til eksport, skulle have gennemført et udvidet registreringssyn (toldsyn).

Det har vi besluttet at opfylde - blandt andet - ved at indkalde samtlige køretøjer anmeldt til eksport via en månedsangivelse i denne periode.

Det udvidede registreringssyn (toldsynet) skal bekræfte, at de køretøjer, som bliver eksporteret, er i registreringsklar stand, og at standen er angivet korrekt. Det er med til at sikre, at de godtgørelser vi udbetaler, sker på et mere korrekt grundlag.

Synsrapport - ikke mere end 4 uger gammel

Synsrapporten fra det udvidede registreringssyn (toldsynet), må ikke være mere end 4 uger gammel, regnet fra den dato, hvor køretøjet er synet og til den dato, hvor køretøjet bliver påført månedsangivelsen.

Hvis vi vil se køretøjet

Som selvanmelder skal du huske, at du først må udføre og sætte et toldsynet køretøj over 10 år på månedsangivelsen 7 dage efter, at køretøjet er synet, så SKAT har mulighed for at besigtige køretøjet. Vi kan i denne forbindelse henvise til nyhedsbrev af 18. januar 2016 Ring direkte, hvis Motorregistret afviser et ældre køretøj til eksport, som du kan finde på skat.dk --> Erhverv --> Nyheder --> Nyhedsbreve til virksomheder --> skift til Januar.

Hvis køretøjet ikke bliver synet

Kan du som selvanmelder ikke fremvise en gyldig synsrapport for det udvidede registreringssyn (toldsynet), vil vi ikke udbetale eksportgodtgørelse for køretøjet.

Det betyder, at du skal tilbagebetale den for meget udbetalte eksportgodtgørelse, senest 14 dage efter, at vi har sendt en afgørelse om det.

Love og regler

Reglerne om godtgørelse af afgift (eksportgodtgørelse) står i registreringsafgiftslovens §§ 7b og 7c.

Reglerne om, at vi kan forlange ethvert køretøj fremstillet til eftersyn, står i registreringsafgiftslovens 25, stk. 1.

Du finder registreringsafgiftsloven på skat.dk/afgiftslove.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev, kan du kontakte funktionsleder Therese Corfixen Elnegaard på direkte telefon 72 38 98 99 eller fagkonsulent Camilla Elholm på direkte telefon 72 38 47 10.