Dato for udgivelse
11 Feb 2016 11:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
07-072255
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Navneændring for en virksomhed vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland.


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C 49/08) offentliggjort i EU-tidende C 49 af 9. februar 2016 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af ammoniumnitrat (toldtariffens pos. ex 3102 29 00, 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 og ex 3105 90 20) med oprindelse i Rusland (RU).

For så vidt angår navneændring for en virksomhed henvises til teksten i (2016/C 49/08).