Dato for udgivelse
19 Feb 2016 12:01
Til
Importører mv
Sagsnummer
07-072255
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 999/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/226 offentliggjort i EU-tidende L 41 af 18. februar 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 999/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat (toldtariffens pos. 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 og ex 3105 90 20) med oprindelse i Rusland (RU) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2016/226.

Forordningen træder i kraft den 19. februar 2016.