Blanketnr.
04.076
Formål med blanketten

Dette oplysningsskema er til dig, der har boet i udlandet (begrænset skattepligtig) i en del af indkomståret og i Danmark (fuld skattepligtig) i en anden del af indkomståret.

Vejledning findes på selve blanketten.

Er du samtidig selvstændigt erhvervsdrivende, skal du i stedet anvende blanketterne 04.003 og 04.009.

Fristen for indsendelse af oplysningsskemaet er senest d. 1. juli 2022.

Du er ikke omfattet at digital pligt for indkomståret 2021.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på TastSelv på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend oplysningsskema for 2021 >
Oplysningsskema for udlandsforhold.

Du har ikke mulighed for at anvende TastSelv og skal derfor indsende oplysningsskemaet for 2021 på papir, du kan først forvente at modtage årsopgørelsen for 2021 i slutningen af året 2022.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2022.

PDF-udgave

Hent blanket 04.076 2021 

2020   2019   2018   2017

Hent blanket 04.031 og 04.071 og 04.071A

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen