Dato for udgivelse
29 Feb 2016 10:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0262028
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af aspartam med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/262 offentliggjort i EU-tidende L 50 af 26. februar 2016 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af aspartam (toldtariffens pos. 2924 29 98 05) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/262.

Forordningen trådte i kraft den 27. februar 2016.