Dato for udgivelse
07 Mar 2016 12:27
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
16-0292722
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

SKAT har indgået en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af enkeltkaution - sikkerhedsdokumenter, TC 32. Aftalen omfatter herefter Serbien.


SKAT oplyste i nyhedsbrev af 18. februar 2016, at Serbien den 1. februar 2016 har tiltrådt Konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure.

SKAT har den 26. februar 2016 indgået en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af enkeltkaution - sikkerhedsdokumenter, TC 32. Aftalen omfatter således Serbien.

Sikkerhedsdokumenter, der er udstedt fra og med den 26. februar 2016, kan derfor finde anvendelse for forsendelser til Serbien.

Sikkerhedsdokumenter, der er udstedt før den 26. februar 2016, er ikke omfattet af aftalen og kan således ikke finde anvendelse for forsendelser til Serbien.