Dato for udgivelse
07 Mar 2016 13:17
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-5163038
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1283/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Republikken Korea og Malaysia efter en interimsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/306 offentliggjort i EU-tidende L 58 af 4. marts 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) nr. 1283/2014 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål (toldtariffens pos. ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 og ex 7307 99 80) med oprindelse i Republikken Korea (KR) og Malaysia (MY) efter en interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring af forordning (EU) nr. 1283/2014 henvises til teksten i (EU) 2016/306.

Forordningen trådte i kraft den 5. marts 2016.