Dato for udgivelse
09 Mar 2016 11:18
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C 91/07) og (2016/C 91/07) offentliggjort i C-tidende 91 af 8. marts 2016 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) (toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2016/C 91/06) og (2016/C 91/07).