Dato for udgivelse
10 Mar 2016 12:09
Til
Transportvirksomheder m.fl.
Sagsnummer
16-0331869
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 eller personlig henvendelse i SkatØresund
Resumé

Belgien udtræder af vejafgiftsordningen 1. april 2016. Det betyder, at danske lastbiler fremover skal betale km-afgift for at køre i Belgien.


Belgien har besluttet sig for pr. 1. april 2016 at udtræde af aftalen om fælles betaling af vejbenyttelsesafgift for lastbiler med tilladt totalvægt på 12 tons og derover.

Der er tale om aftalen mellem Danmark, Sverige, Holland, Luxembourg og Belgien. 

Samtidig har Belgien besluttet at indføre en km-skat for at køre på det belgiske vejnet for såvel belgiske som udenlandske lastbiler

Det betyder, at

  • Vejafgift betalt for belgiske lastbiler ophører med at være gyldig i de andre aftalelande (DK, S, NL og L) fra 1. april 2016.

  • Vejafgift betalt for lastbiler fra region Flandern, er dog fortsat gyldig senest til 31. oktober 2016.

  • Data om belgiske lastbiler (bortset fra biler fra region Flandern) fjernes fra kontroldatabasen hos AGES.

  • Belgiske lastbiler skal fra 1. april 2016 betale vejbenyttelsesafgift for at køre i Danmark.
  • Danske lastbiler skal fra 1. april 2016 betale km-afgift for at køre i Belgien.