Dato for udgivelse
23 Mar 2016 14:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse
19.03.2016
7303 00 10 10     Tekst ændret til:
--Af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern), undtagen duktile støbejernsrør uden indvendig eller udvendig coating
7303 00 90 10

Tekst ændret til:
--Af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern), undtagen duktile støbejernsrør uden indvendig eller udvendig coating

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.