Dato for udgivelse
30 Mar 2016 09:50
Til
Importører mv
Sagsnummer
07-072255
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter og om ophævelse af afgørelse 2008/577/EF om godtagelse af et tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/415 offentliggjort i EU-tidende L 75 af 22. marts 2016 tilbagetrukket godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter og om ophævelse af afgørelse 2008/577/EF om godtagelse af et tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat (toldtariffens pos. ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 og ex 3105 90 20)(taric-tillægskode A532) med oprindelse i Rusland (RU).

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn og ophævelse af afgørelse henvises teksten i (EU) 2016/415.

Forordningen trådte i kraft den 23. marts 2016.