Dato for udgivelse
04 Apr 2016 13:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.04.2016
0710 80 95 70       Udgår
2309 90 10 10-90 Udgår og erstattes af:
2309 90 10

--"Solubles" af fisk eller havpattedyr:

--- "Solubles" af fisk:
21 ----Fiskefoder 3,8%
29 ----Andre varer 3,8%
---"Solubles" af havpattedyr:
81 ----Fiskefoder 3,8%
89 ----Andre varer 3,8%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.