Dato for udgivelse
06 Apr 2016 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Mar 2016 10:37
SKM-nummer
SKM2016.155.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2119504
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Afgifter af spil, væddemål, online-kasino, bonus, bruttospilleindtægt, afgiftsgrundlag, beregning
Resumé

Skatterådet svarer nej til, at indsatser i online-spil, som hidrører fra tildelte bonus-spilpenge, kan holdes ude af bruttospilleindtægten, og dermed ude af afgiftsgrundlaget for spilleafgift. Det har således ikke betydning, om spillene for bonus-spilpenge bliver bogført på en særskilt konto, adskilt fra spillerens egne indbetalinger og vundne gevinster hidrørende fra disse indbetalinger. Der svares endvidere ja til, at en opskrivning af spillerens spilkonto med et vist kontantbeløb først skal medregnes i bruttospilleindtægten som indskud, når beløbet anvendes som indsatser i spil.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4 nr. 3 og § 2, stk. 2.

Reference(r)

Lov om afgifter af spil, §§ 6 og 11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.9.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.9.8.

Det bindende svar offentliggøres i redigeret og forkortet form.

Spørgsmål  

  1. Kan det bekræftes, at spil for bonusspil-penge ikke skal indgå i beregning af bruttospilleindtægten (afgiftsgrundlaget), hverken som en indsats eller en gevinst, i en situation, hvor spilleren ikke har fuld råderet over bonus-spilpengene, idet de holdes i en særlig kategori uden for bruttospilleindtægten, dvs. før bonusspil-pengene er frigivet til spillerens frie disposition? 
  2. Kan det bekræftes, at en kontant rabat i form af opskrivning af spillerens spilkonto til fri disposition for spilleren ikke skal indgå i beregning af bruttospilleindtægten, før denne bliver anvendt som en konkret kontant indsats i et spil? 
  3. Kan det bekræftes, at bonusspil-penge og en kontant rabat vil være at sidestille med hinanden i forhold til, hvornår disse skal medregnes i bruttospilleindtægten? 
  4. Hvis spørgsmål 1 besvares med "Ja", kan det da bekræftes, at en udbetaling af gennemspillede og frigivne bonusspil-penge ikke bliver omfattet af reglerne for spil uden indsats.

Svar 

  1. Nej
  2. Ja
  3. Nej
  4. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger udbyder en lang række online spil og væddemål. Spørger har en tilladelse til at udbyde online spil og væddemål fra Spillemyndigheden.

Spørger tilbyder fx flere odds på dansk sport. Derudover tilbyder spørger odds på forskellige begivenheder. Spørger tilbyder ligeledes en række andre online-spil, fx automatspil og kasino.

For at tiltrække nye spillere og fastholde eksisterende spillere tilbyder spørger en række rabatter og bonusordninger.

Fx belønner spørger spillerne med, at hvert 25. spil er gratis. Derudover giver spørger free spins (gratis antal spil/gevinstchancer) til nye kunder i forbindelse med lancering af nye spil. Nye kunder tilbydes derudover en velkomstbonus, ligesom aktive kunder i visse tilfælde tilbydes en reward-bonus. Med bonus forstås i denne sammenhæng en værdi sat i kroner, der kan spilles for i de spil, spørger udbyder, eksempelvis 100 kr., som kan anvendes til indsatser i de forskellige spil. Fælles for størstedelen af spørgers bonusser og rabatter er, at de bliver indsat på en speciel "bonuskonto" hos spilleren. Dette skyldes, at spilleren ikke kan omveksle bonussen eller rabatten til kontanter, og spilleren har derfor ikke fuld råderet over pengene, før visse betingelser er opfyldt. Det vil typiske være en betingelse om, at bonussen skal være gennemspillet fx 5 gange, før gevinsten hidrørende fra den pågældende bonus bliver frigivet til fri disposition for spilleren. Når de pågældende betingelse er opfyldt, overgår gevinsten vundet via bonussen til spillerens egen "spilkonto". Når disse gevinster er overført til spillerens egen "spilkonto", er beløbet til fri disposition for spilleren og kan omveksles til kontanter. Det betyder, at spilleren kan vælge at anvende beløbet som en indsats i spil eller væddemål, eller få beløbet udbetalt som kontanter.

Spørger har fremlagt et bilag, hvoraf der fremgår en oversigt og beskrivelse af spørgers forskellige typer af bonus- og rabatordninger.

Det fremgår af oversigten, at spørger har følgende ordninger vedrørende henholdsvis online-kasino og sports-væddemål ("sports-bet"):

Online-kasino:

Fælles for online-kasino er, at der opereres med en bonus-spilkonto og en egentlig spilkonto. Der kan ikke hæves gevinster fra en bonus-spilkonto.

 • "Free spins", gives til nye kunder i skiftende perioder, og til eksisterende kunder i forbindelse med lancering af nye spil, kampagner og som præmier i turneringer og konkurrencer. Disse tildelte spille-rettigheder, som gælder specifikke spil, udløber normalt efter 7 dage (eksisterende kunder) og 60 dage (nye kunder). Gevinster fra free spins indsættes på kundens bonussaldo, indtil værdien heraf har været gennemspillet 5 gange. Herefter er eventuelle gevinster kundens, idet de indgår på kundens saldo, hvorfra de kan hæves. Spørger anser dette som et såkaldt bonusspil.

Bonus-ordninger - fælles for disse er, at alle bonusser bortfalder efter 60 dage, hvis de ikke udnyttes:

 • "Velkomst deposit bonus", tilbydes kunder ved deres første indbetaling, og medfører, at værdien af første indbetaling fordobles, op til max. 2.500 kr. Velkomstbonussen indsættes på kundens bonussaldo, og kan anvendes til at spille for i kasinoet. Beløbet skal gennemspilles 30 gange, før gevinster bliver frigivet til kundens spilkonto, hvorfra de kan hæves.

 • "Reward bonus", tilbydes de mest spillende kunder, som for nuværende er inaktive. Tildeles en gang månedligt, og skal anvendes indenfor 60 dage. Ordningen fungerer ved, at kunden skal omsætte for et forudsat beløb for egne penge og derefter får et bonus-beløb indsat på sin bonus-konto (omsæt for 1.000 kr. og få 500 kr. på bonus-saldoen). Denne type bonus skal normalt gennemspilles 3 gange (kan variere), før gevinster hidrørende fra bonussen kan indsættes på kundens spilkonto og kan hæves derfra.

 • "Login-bonus", medfører at der eksempelvis tildeles 25 kr. til bonus-spilkontoen, blot man logger ind for at spille i kasinoet. Det varierer fra kampagne til kampagne, hvor mange gange sådanne bonus-beløb skal gennemspilles, før gevinster hidrørende herfra kan overføres til saldoen på kundens spilkonto, hvorfra de kan hæves.

Endvidere fremgår det, at spørger udbetaler turneringspræmier, og at disse indsættes direkte på kundens spilkonto. Spørger anser dette som en kontant-rabat.

Sports-væddemål ("sports-bet"):

Det fremgår, at det er fælles for disse spil, at der ikke anvendes en særskilt bonus-konto, men at evt. bonusbeløb og gevinster herfra indsættes på kundens spilkonto. Bonusbeløb er dog ikke til fri disposition for spilleren, men er omfattet af forskellige bindinger, og kan bortfalde efter en vis tidsfrist.

 • "Deposit bonus", Kunden skal indbetale et beløb for at modtage denne bonus. Det varierer, om den tildeles alle kunder eller kun nye kunder. Bonussen kan anvendes i en vis periode (maksimalt 60 dage), hvorefter den bortfalder. Perioden kan variere. Evt. gevinster fra bonus-spil kan først hæves fra kundens konto, når bonusbeløb er gennemspillet 5 gange.

 • "Free bet" hver 25. gang. Ordningen betyder, at hvert 25. væddemål er gratis. Det fremgår på kundens spilkonto, at kunden kan spille for 1.000 kr., men dette påvirker ikke kundens saldo for egne indbetalinger eller fritspillede gevinster. Evt. gevinster fra free-bets går imidlertid direkte ind på spilkontoen, og kan derfor umiddelbart hæves.

 • "Risikofrit free bet" - kunden får et gratis væddemål til samme pris som et allerede indgået væddemål. Kunden får tilbageført et beløb til spilkontoen, hvis væddemålene tabes, hvorved kunden evt. tab bliver udlignet. Det fremgår, at spørger anser denne tilbageførsel som en kontant-rabat.

 • "Reaktivering, Voucher bonus". Voucheren/bonussen kan gælde enten for alle, for nye kunder, eller for kunder, der har foretaget en indbetaling. Voucheren gælder kun i en bestemt fastsat periode, der højest kan være 60 dage. Voucher-bonussen går direkte ind på kundens konto. Beløbet skal dog være gennemspillet 5 gange, før evt. gevinster kan hæves. Spørger anser dette som en bonus.

 • "0 deposit kunder". Denne type bonus gives til kunder, der har oprettet en konto uden at sætte penge ind. Bonussen kræver således ikke indbetaling fra kunden. Bonussen har intet tidsmæssigt udløb. Værdien af bonussen fremgår på kundens konto. Ved gevinst kan denne umiddelbart hæves. Udbyderen trækker bonussen ud af kontoen, efter at den kamp er spillet, som bonussen er givet til.  I princippet kan kunden hæve bonussen uden at spille for den. Det fremgår, at spørger anser denne form for spil som "Spil uden indsats" (gevinstafgift), idet der er tale om gratis spil.

 • Gevinster i konkurrencer i form af tildelte bonusbeløb: Der kan uddeles pengepræmier. Deltagelse kræver ikke indskud fra kunden. Værdien af den modtagne gevinst vil fremgå på kundens konto. I princippet kan kunden hæve bonussen/gevinsten uden at spille for den. Det fremgår, at spørger anser disse bonusser som gevinster ved spil uden indsats, idet der er tale om gratis spil/konkurrencer.

Spørger oplyser videre, at spørger p,t. afregner spilafgift til SKAT på baggrund af deres bruttospilleindtægt (indsats fratrukket gevinster) samt spil for bonuspenge.

Spiltyperne online-væddemål og onlinekasino er reguleret i lov om spil, der er en særlig erhvervsreguleringslov for udbud af spil, som administreres af Spillemyndigheden. Det kræver således tilladelse fra Spillemyndigheden at udbyde denne form for spil. Der er i medfør af lov om spil fastsat nærmere regler for brug af bonus ved online-væddemål og onlinekasino. Det fremgår således af henholdsvis bekendtgørelse om online væddemål (bkg. nr. 66 af 25. januar 2012) og bekendtgørelse om onlinekasino (bkg. nr. 67 af 25. januar 2012), kapitel 7, at

 • såfremt tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en bonus for deltagelse i spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet,

 • udbetaling af en bonus til spilleren skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt,

 • bonus må ikke gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere og, at

 • spilleren som minimum skal have 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en bonus.

Der er endvidere i de to bekendtgørelser fastsat regler om såkaldte spilkonti og betalinger i forbindelse med online-væddemål og online-kasino. Her fremgår det bl.a., at spillevirksomheden har pligt til at oprette og føre en elektronisk spilkonto for hver spiller, at der ikke kan foretages kontante indskud, og at indestående på spilkonti udgør betroede midler.

(citat fra bekendtgørelse nr. 66 om væddemål, bestemmelserne vedr. spilkonti er enslydende i de to bekendtgørelser)

"Kapitel 4

Spilkonto og betalinger

§ 5. Tilladelsesindehaver skal til en registreret spiller oprette en spilkonto.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal give spilleren adgang til oplysninger om spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Oplysningerne skal være tilgængelige for spilleren på spilkontoen i mindst 90 dage.

Stk. 3. Tilladelsesindehaver skal på anmodning fra spilleren udlevere kontoudtog for alle transaktioner på spilkontoen de seneste 12 måneder.

(...)

§ 8. Tilladelsesindehaver kan alene modtage betalinger til en spilkonto fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge udbydes lovligt her i landet.

Stk. 2. Der kan ikke modtages kontante indskud.

§ 9. Beløb indbetalt af spilleren skal krediteres spilkontoen umiddelbart efter, tilladelsesindehaver har modtaget indbetalingen.

Stk. 2. Vundne gevinster skal krediteres spilkontoen umiddelbart.

§ 10. En tilladelsesindehaver må ikke tillade overførsler af penge, spillemærker eller lignende mellem spilkonti.

§ 11. De midler, som spilleren har stående på spilkontoen, er betroede midler, der skal indestå på en modregningsfri konto i et pengeinstitut m.v., som holdes adskilt fra tilladelsesindehavers egne midler, og som kun tilladelsesindehaver har rådighed over. Midlerne fra kontoen kan kun udbetales til spilleren og må derfor ikke kunne anvendes til dækning af krav mod tilladelsesindehaver. Midlerne skal være sikret i tilfælde af insolvens m.v. hos tilladelsesindehaver."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 1-4 skal besvares med "ja".

Ad spørgsmål 1

Lovgivning

I henhold til lov om afgift af spil § 6, stk. 1 og § 11, stk. 1, skal der betales spilafgift af væddemål (fx odds) og onlinekasino:

§ 6, stk. 1

"Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål efter § 11 i lov om spil skal betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten, jf. dog stk. 2."

§ 11, stk.. 1

"Indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino efter § 18 i lov om spil skal betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten"

Efter lov om afgifter af spil §§ 6 og 11 skal der således betales spilafgift på baggrund af bruttospilleindtægten.

Følgende fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010 omkring ændring af lov om afgift af spil § 6 og § 11 vedrørende beregning af bruttospilleindtægten:

"Afgiften beregnes af bruttoindtægten heraf, dvs. indskud fra danske spillere fratrukket gevinster til danske spillere"

Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til lovforslaget, at bruttospilleindtægten og hermed det afgiftspligtige grundlag er defineret som følgende: 

"Bruttospilleindtægten er spiludbyderens fortjeneste fra udbud af spil og defineres som det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (indskud fratrukket gevinster)."

"Bruttospilleindtægten er udtryk for nettoforbruget af spil (spillernes tab) og samtidig spiludbydernes fortjeneste før afgift og andre omkostninger."

"I ugens bruttospilleindtægt, hvoraf afgiften skal beregnes og dermed udgør afgiftsgrundlaget, indgår de konkret betalte indskud og udbetalte gevinster i ugens løb. Har en spiludbyder tilladelse til flere typer spil - f.eks. væddemål og spil i et online kasino - skal de to afgiftsgrundlag opgøres hver for sig."

Af ovenstående fremgår, at bruttospilleindtægten (det afgiftspligtige grundlag) skal beregnes på baggrund af de konkret betalte indskud (indbetalinger) fratrukket udbetalte gevinster (udbetalinger).

Bruttospilleindtægten afspejler således spiludbyderens fortjeneste før omkostninger til fx markedsføring og betaling af spilafgift mv.

Vejledninger m.m.

SKAT har den 20. december 2011 udstedt styresignal SKM2011.844.SKAT "Spilleafgift - afgiftsgrundlag - onlinekasino og væddemål - ændring og præcisering af praksis pr. 1. januar 2012 - styresignal". Styresignalet præciserer praksis for opgørelse af afgiftsgrundlaget for spiltyperne onlinekasino og væddemål.

Af styresignalet fremgår følgende i forhold til en beregning af bruttospilleindtægten:

"Alle indsatser fra spillere og udbetalte gevinster til dem indgår i beregningen af bruttospilleindtægten"

I forhold til hvilke gevinster, der kan fratrækkes i bruttospilleindtægten, fremgår følgende af SKATs styresignal:

"Gratis spil, bonusser og lignende anses for at være markedsføringsomkostninger. Derfor kan disse omkostninger, og alle af spiludbyderens andre omkostninger, som ikke er direkte gevinster til spillerne, ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten."

Videre fremgår følgende:

"Det er kun en rabat, der ikke indgår i afgiftsgrundlaget (bruttospilleindtægt eller kommission), når en spiludbyder i direkte tilknytning til, at en spiller gør en indsats - eller i forbindelsen med, at der tages kommission af indsatsen - tilbagefører et beløb i kontanter eller point med tilknyttet værdi (rabatten) til spillerens spilkonto."

Det er spørgers opfattelse, at idet spørger tildeler en spiller bonusspil-penge, vil der ikke være tale om et forhold, der påvirker bruttospilleindtægten.

Der er i stedet tale om en omkostning for spørger (spiludbyderen). Spilleren skal deltage i et spil for at fastlægge den endelige kontante sum, som spilleren opnår. Summen er betinget af, at spilleren samtidig foretager et indskud af egne penge.

Det er i SKATs styresignal præciseret, hvornår en bonus skal indgå i bruttospilleindtægten, det vil sige, hvornår et indskud kan anses for at være foretaget af en spiller, og hvornår der er tale om en gevinst, som spiludbyderen kan fradrage i bruttospilleindtægten:

"Når en spiller efterfølgende anvender den opnåede bonus eller lignende til spil, anses det som en indsats, der skal medregnes til bruttospilleindtægten. Eventuelle gevinster vundet i spillet medfører, at spiludbyderen kan fratrække gevinstløbet i bruttospilleindtægten."

Det fremgår således, at det først er, når en spiller efterfølgende anvender sin opnåede bonus som en indsats i et spil, at spiludbyderen skal medregne indsatsen i bruttospilleindtægten. Ligesom at spørger (spiludbyderen) kan fratrække gevinster i bruttospilleindtægten. Dette uanset om gevinsten er opstået via spillerens egne indsatser eller via frigivne bonusspil-penge.

På baggrund af ovenstående er det spørgers opfattelse, at bruttospilleindtægten skal opgøres på baggrund af de konkrete kontante indsatser fratrukket konkrete kontante gevinster, jf. SKATs styresignal.

Opnået bonus og konkrete indsatser

Det er spørgers opfattelse, at en bonus først er opnået og dermed først kan anvendes som en konkret kontant indsats i et spil, når bonussen er frigivet til spilleren. Det er derfor spørgers opfattelse, at en bonus først kan anses for at være opnået, når den er frigivet, og spilleren faktisk får råderet over bonusspil-pengene. Det vil sige på det tidspunkt, hvor spilleren kan vælge at få udbetalt bonusspil-pengene eller anvende sin bonus som en konkret kontant indsats i et spil. Anvendes bonusspil-pengene som en indsats i et spil, vil spilleren spille videre for bonussen på samme måde, som hvis spilleren spiller for sine egne indsatser.

Spilleren har først mulighed for at disponere over sine bonusspil-penge, når de bliver frigivet og indsat på spillerens egen spilkonto.

Særskilt bonuskonto

Det er spørgers opfattelse, at en bonus, i perioden indtil bonussen frigives, og spilleren har fuld råderet over bonussen, skal holdes i en særlig kategori uden for bruttospilleindtægten. Det vil sige, at bonussen først skal indgå i bruttospilleindtægten, når bonusspil-pengene er blevet frigivet til spilleren, og spilleren har fuld råderet over bonussen. En bonus kan således opdeles i to kategorier: 

 1. En bonus, som spilleren har fuld råderet over, og som er at sidestille med kundens egne konkrete, kontante indsatser.

 2. En bonus, som spilleren først får fuld råderet over, når de er gennemspillet et vist antal gange.

Ad 1. En bonus omfattet af nr. 1 skal indgå i beregning af bruttospilleindtægten, idet der vil være tale om en konkret kontant indsats.

Ad 2. For en bonus omfattet af nr. 2 skal spørger håndtere bonussen i en særskilt kategori uden for bruttospilleindtægten, indtil bonussen bliver frigivet og reelt opnås af spilleren. Så snart spilleren får fuld råderet over bonussen, bliver bonussen i stedet omfattet af nr. 1. De bonusspil-penge, der herefter bliver anvendt som en indsats, vil være en konkret kontant indsats, hvorfor indsatsen på dette tidspunkt skal medgå i beregning af bruttospilleindtægten.

Eksempel - som spørger mener, det skal være (egen spilkonto og særskilt bonuskonto).

En spiller indbetaler 1.000 kr. til sin egen spilkonto og modtager derfor 1.000 kr. i velkomstbonus fra spørger (spiludbyderen). Bonussen indsættes på spillerens bonus-konto. De beløb, der fremgår af spillerens bonuskonto, er beløb, som spilleren ikke har fuld råderet over. Spilleren kan via sin bonuskonto spille for de 1.000 kr. bonusspil-penge (velkomstbonus) på spørgers hjemmeside, og en eventuel gevinst vil blive indsat på spillerens bonuskonto. Bonusspil-pengene og eventuelle gevinster vil stå på spillerens bonuskonto, indtil de 1.000 kr. er gennemspillet fx 30 gange.

Efter at spilleren har gennemspillet bonusspil-pengene fx 30 gange, er der et tab på fx 70 %. Tabet vil være gældende for både spillerens eget indskud og for bonusspil-pengene. Slutresultatet for bonusspil-pengene på i alt 300 kr. vil herefter være frigivet og blive overført til spillerens egen spilkonto (hvor spilleren også selv indbetaler indskud).

Illustration:

Bonuskonto

Spilkonto (egen indsats)

Bonus-spilpenge

1.000 kr.

Egen indsats

1.000 kr.

Tab

-700 kr.

Tab

-700 kr.

Resultat - frigivne bonusspilpenge

300 kr.

Resultat - egen indsats

300 kr.

Mulighed 1: 0 kr. (300 kr. i egen indsats + 0 kr. i bonus, da denne er udbetalt) 300 kr.

Mulighed 2: 0 kr. (300 kr. i egen indsats + 300 kr. i frigivet bonusspil-penge) 600 kr.

Spilleren kan herefter vælge:

Mulighed 1: Få den frigivne bonus udbetalt (300 kr.)

Mulighed 2: Spille videre (de 300 kr. anvendes som en konkret kontant indsats i et spil)

Vælger spilleren mulighed 1 og får bonusspil-pengene udbetalt (de 300 kr.) med det samme, vil spilafgiften blive nul, idet bruttospilleindtægten heraf vil være nul. 

Spørger (spiludbyderen) vil i denne situation ende med at betale spilafgift af en bruttospilleindtægt på i alt 700 kr. (spil for spillerens egen indsats).

Vælger spilleren mulighed 2 og anvender de 300 kr. som en konkret kontant indsats i et spil, vil de 300 kr. indgå som en indsats i bruttospilleindtægten sammen med spillerens egen indsats. Dette skyldes, at de 300 kr. nu er at sammenligne og er sammenblandet med spillerens konkrete kontante indsatser.

Det vil sige, at spørger (spiludbyderen) i denne situation ender med at betale spilafgift af i alt 1.300 kr., hvis spilleren taber, svarende til den konkrete kontante indsats på 300 kr. (frigivet bonusspil-penge) samt 1.000 kr. (spillerens egen indsats). Der betales således afgift af spillerens indskud på 1.000 kr. samt de 300 kr., som spilleren har fået som bonus og kunne have hævet tidligere.

Ingen særskilt bonuskonto

Bliver bonusspil-pengene ikke registreret på en særskilt konto, vil der ske en sammenblanding mellem beløb, der kan anvendes til bonus-spil og spillerens egne kontante indskud, og det vil medføre, at spørger skal betale spilafgift at bonusspil-penge, der ikke er frigivet til spilleren og kun kan anvendes til at deltage i spil. Spørger (spiludbyder) vil således ikke kunne specificere, hvilke beløb der endnu ikke er frigivet, og som kun kan anvendes til at deltage i bonus-spil.

I de tilfælde, hvor spilleren ender med at opfylde betingelserne for, at bonusspil-pengene bliver frigivet og efterfølgende vælger at anvende sin bonus som en konkret kontant indsats i et spil, vil spørger igen skulle betale spilafgift af indsatsen. Dette skyldes, at den konkrete kontante indsats også her vil medgå i bruttospilleindtægten.

Eksempel - hvis alle bonusspil-pengene skal medregnes i bruttospilindtægten (ingen særskilt bonuskonto)

En spiller indbetaler 1.000 kr. til sin egen spilkonto og modtager derfor 1.000 kr. i velkomstbonus fra spørger (spiludbyderen). Bonussen indsættes ligeledes på spillerens egen spilkonto. Totalt vil der medgå 2.000 kr. i bruttospilleindtægten som en indsats.

Efter at spilleren har gennemspillet bonusspil-pengene fx 30 gange, er der et tab på fx 70 %. Tabet vil være gældende for både spillerens eget indskud og for bonusspil-pengene. Slutresultatet for bonusspil-pengene på i alt 300 kr. vil herefter være frigivet og stå tilbage på spillerens egen konto.

Illustration

Spilkonto

I alt

 

Egen indsats

Bonusspil-penge

 

Indsats

1.000 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Tab

-700 kr.

-700 kr.

- 1.400 kr.

Resultat

300 kr.

300 kr.

300 kr.

Mulighed 1:

(300 kr. i egen indsats + 0 kr. i bonus, da denne er udbetalt) 300 kr.                                                                        

Mulighed 2:

(300 kr. i egen indsats + 300 kr. i frigivet bonusspil-penge) 600 kr.

Spilleren kan herefter vælge at:

Mulighed 1: Få den frigivne bonus udbetalt (300 kr.)

Mulighed 2: Spille videre (de 300 kr. anvendes som en konkret kontant indsats i et spil)

Vælger spilleren mulighed 1 og får udbetalt de 300 kr., vil de 300 kr. indgå som en kontant gevinst i bruttospilleindtægten. Det vil sige, at spørger (spiludbyderen) ender med at betale spilafgift af i alt 1.400 kr., hvilket svarer til de 700 kr. i bonusspil-penge samt de 700 kr. af sin egen indsats. Dette skyldes, at bonusspil-pengene medgår til bruttospilleindtægten til trods for, at spilleren reelt aldrig har foretaget en konkret kontant indsats for bonusspil-pengene, men kun har deltaget i et bonusspil.

Vælger spilleren mulighed nr. 2 og anvender de 300 kr. som en konkret kontant indsats i et spil, vil de 300 kr. indgå som en indsats i bruttospilleindtægten sammen med spillerens egen indsats på 300 kr. Det vil sige, at spørger (spiludbyderen) i denne situation ender med at betale spilafgift af i alt 2.000 kr., hvis spilleren taber, svarende til 1.000 kr. af sin egen indsats og 1.000 kr. i bonusspil-penge.

I tilfælde af at spilleren ikke opfylder betingelserne for, at bonusspil-pengene bliver frigivet (hvor situationen ikke er omfattet af de to regler ovenfor), eller hvor alle bonusspil-penge mistes - fx hvis spilleren har spillet 29 gange, men ikke når at spille sidste spil inden fristen - vil bonusspil-pengene, som der er spillet for til de mistes (600 kr.), samt spillerens egen indsats skulle medgå i bruttospille-indtægten. Dette til trods for, at spillerens konkrete kontante indsats, kun udgør egen-indsatsen.

På baggrund af ovenstående, er det spørgers opfattelse, at bonusspil-pengene skal administreres via en særskilt konto, da det ellers vil resultere i en for høj bruttospilleindtægt (indsats), hvilket medfører en for høj afgiftsbetaling.

Regnskabsmæssig opgørelse

Denne opgørelse vil svare til den regnskabsmæssige opgørelse af bruttospilleindtægten, idet den regnskabsmæssige bruttospilleindtægt bliver beregnet på baggrund af konkrete kontante indsatser og konkrete kontante gevinster.

Spørger finder på denne baggrund, at spørgsmål 1 skal besvares med et "ja".

Spørgers har yderligere supplerende anført, at det fremgår af SKATs sagsfremstilling, at SKAT er enig i, at der med selve tildelingen af en bonus i form af bonusspil-penge, hverken er tale om: 

 1. en indsats, eller

 2. en gevinst i et spil

Som følge af dette vil en tildeling af bonusspil-penge ikke påvirke bruttospilleindtægten og dermed betalingen af spilafgift.

Spørger bemærker videre, at SKAT dog er af den opfattelse, at når ikke frigivne bonusspil-penge anvendes som en indsats i et spil, skal indsatsen anses for en indsats på linje en de indsatser, som spilleren selv har betalt (eget indskud).

Spørger anfører videre, at såfremt spilleren havde fuld råderet over ikke frigivne bonusspil-penge, ville spørger være enige med SKAT, men i dette tilfælde, hvor spilleren ikke har fuld råderet over de ikke frigivne bonusspil-penge, er spørger ikke enig i SKATs indstilling.

Spiludbyderen har oprettet en spilkonto og en bonusspilkonto til hver enkelt spiller. På denne måde kan bonusspil-penge, samt de gevinster de medfører, opgøres særskilt. Det vil sige uden sammenblanding med indsatser og gevinster for kontante indskud (eget indskud) samt frigivne bonusspil-penge som spilleren har råderet over.

Som følge af dette er det spørgers vurdering, at bonusspil-penge kan (og bør) holdes ude af bruttospilleindtægten og det afgiftspligtige grundlag, indtil bonusspil-pengene skifter karakter og bliver frigivet fra spillerens bonusspil-konto til spillerens spilkonto.

På det tidspunkt, hvor bonusspil-pengene skifter karakter, kan spilleren vælge at hæve pengene eller anvende pengene til at spille i lighed med spil for egne indskud, det vil sige som en konkret kontant indsats.

Spørger anfører videre, at vigtigheden af ovenstående sondring er illustreret ved nedenstående eksempler, hvoraf det fremgår, at såfremt spiludbyderen skal betale spilafgift af bonusspil-penge (som spilleren ikke har råderet over), vil spiludbyderen skulle betale spilafgift af det samme beløb flere gange og dermed mere i spilafgift, end hvis spilleren selv foretager en indsats. Det er derfor fortsat spørgers opfattelse, at bonusspil-penge først medregnes til bruttospilleindtægten på det tidspunkt, de er frigivet og anvendes som en konkret kontant indsats i et spil.

Eksempel A - bonusspil-pengene indgår ikke i bruttospilleindtægten

 • Julie indbetaler 1.000 kr. til sin spilkonto (kontant indskud)

 • Julie modtager, som følge af hendes indbetaling på 1.000 kr., en velkomstbonus på. 500 kr., denne bonus indsættes på Julies særskilte bonuskonto

 • Julie spiller løbende for de 500 kr. hun har modtaget i velkomstbonus (bonusspil-penge) på spiludbyderens hjemmeside, evt. gevinster vundet for de 500 kr. indsættes på Julies bonus­ konto

 • Da Julie har gennemspillet de 500 kr. 30 gange er der et tab på 80 %. Det vil sige, at Julie har 100 kr. tilbage på sin bonuskonto

 • Spiludbyderen overfører de 100 kr. fra Julies bonuskonto til Julies spilkonto

Julie har herefter to muligheder:

 1. Julie vælger at hæve de 100 kr. fra sin spilkonto. De 100 kr. var tidligere bonusspilpenge, men er nu frigivet og Julie kan frit disponere over pengene og fx vælge at hæve pengene uden at disse indgår i bruttospilindtægten.

 2. Julie vælger at foretage et nyt spil for de 100 kr. fra sin spilkonto. De 100 kr. var tidligere bonusspilpenge, men er nu frigivet og kan anvendes som en konkret kontant indsats, og disse indgår nu i bruttospilindtægten.

Mulighed 1- konsekvenser for beregning af bruttospilleindtægten

 • Spiludbyderen skal beregne bruttospilleindtægten ud fra indsatser fratrukket gevinster registreret på Julies spilkonto.

 • De 100 kr., der er overført fra Julies bonuskonto til Julies spilkonto, skal ikke indgå i beregning af bruttospilleindtægten, idet Julie har hævet pengene og ikke anvendt dem som en indsats i et spil.

 • Spiludbyderen ender med at betale spilafgift af en bruttospilleindtægt på i alt 700 kr., dette svarer til en spilafgift på. i alt 140 kr. (20 % af 700 kr.)

Julies spilkonto (egen indsats og frigivet bonus)

Eget indskud anvendt til spil (konkret kontant indsats)

1.000 kr.

Tab for egen indsats

-700 kr.

Gevinst for egen indsats

300 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

700 kr.

Frigivet bonusspil-penge

100 kr.

Hævet bonusspil-penge

-100 kr.

Resultat af frigivet bonusspil-penge

0 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 700 kr.

140 kr.

Mulighed 2 - konsekvenser for beregning af bruttospilleindtægten

 • Spiludbyderen skal beregne bruttospilleindtægten ud fra indsatser fratrukket gevinster registreret på Julies spilkonto.

 • De 100 kr., der er overført fra Julies bonuskonto til Julies spilkonto, anvender Julie som en indsats i et nyt spil. De 100 kr. i frigivet bonusspil-penge skal derfor medregnes til bruttospilleindtægten.

 • Spiludbyderen ender med at betale spilafgift af en bruttospilleindtægt på i alt 900 kr., dette svarer til en spilafgift på i alt 160 kr. (20 % af 800 kr.)

Julies spilkonto (egen indsats og frigivet bonus)

Eget indskud anvendt til spil (konkret kontant indsats)

1.000 kr.

Tab for egen indsats

-700 kr.

Gevinst for egen indsats

300 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

700 kr.

Frigivet bonusspil-penge (overført fra Julies bonusspil-konto) og anvendt til spil

100 kr.

Resultat af frigivet bonusspil-penge

100 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 800 kr.

160 kr.

Eksempel B - bonusspil-pengene indgår i bruttospilleindtægten

 • Julie indbetaler 1.000 kr. til sin spilkonto (kontant indskud).

 • Julie modtager, som følge af hendes indbetaling på 1.000 kr., en velkomstbonus på 500 kr., denne bonus indsættes på Julies særskilte bonuskonto.

 • Julie spiller løbende for de 500 kr. hun har modtaget i velkomstbonus (bonusspil-penge) på spiludbyderens hjemmeside, evt. gevinster vundet for de 500 kr. indsættes på Julies bonus­konto.

 • Da Julie har gennemspillet de 500 kr. 30 gange, er der et tab på 80 %. Det vil sige, at Julie har 100 kr. tilbage på sin bonuskonto.

 • Spiludbyderen overfører de 100 kr. fra Julies bonuskonto til Julies spilkonto.

Julie har herefter to muligheder:

 1. Julie vælger at hæve de 100 kr. fra sin spilkonto. De 100 kr. var tidligere bonusspil-penge, men er nu frigivet og Julie kan frit disponere over pengene og fx vælge at hæve pengene uden at disse indgår i bruttospilindtægten. Mens de resterende 400 kr. indgår i bruttospilindtægten.

 2. Julie vælger at foretage et nyt spil for de 100 kr. fra sin spilkonto. De 100 kr. var tidligere bonusspil-penge, men er nu frigivet og kan anvendes som en konkret kontant indsats. Både disse og de 400 kr. indgår i bruttospilindtægten. 

Mulighed 1 - konsekvenser for beregning af bruttospilleindtægten

 • Spiludbyderen beregner bruttospilleindtægten ud fra alle indsatser fratrukket alle gevinster registreret på Julies spilkonto og bonuskonto.

 • De 100 kr. der er overført fra Julies bonuskonto til Julies spilkonto, vil indgå som en kontant indsats i bruttospilleindtægten.

 • Spiludbyderen ender med at betale spilafgift af en bruttospilleindtægt på i alt 1.100 kr., dette svarer til en spilafgift på i alt 220 kr. (20 % af 700 kr. plus 20 % af 400 kr.).

Julies spilkonto (egen indsats og frigivet bonus)

Eget indskud anvendt til spil (konkret kontant indsats)

1.000 kr.

Tab for egen indsats

-700 kr.

Gevinst for egen indsats

300 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

700 kr.

Frigivet bonusspil-penge (overført fra Julies bonusspil-konto) og hævet

100 kr.

Resultat af frigivet bonusspil-penge

0 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 700 kr.

140 kr.

 

Julies bonuskonto (bonus-spilpenge, der ikke er til fri disposition)

Modtaget velkomstbonus

500 kr.

Tab for bonus-spilpenge

-400 kr.

Gevinst for bonus-spilpenge

0 kr.

Frigivet bonusspil-penge (overført fra Julies bonusspil-konto) og hævet

100 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

400 kr.

Resultat af frigivet bonusspil-penge

0 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 400 kr.

80 kr.

Mulighed 2 - konsekvenser for beregning af bruttospilleindtægten

 • Spiludbyderen beregner bruttospilleindtægten ud fra alle indsatser fratrukket alle gevinster registreret på Julies spilkonto og bonuskonto.

 • De 100 kr., der er overført fra Julies bonuskonto til Julies spilkonto, vil indgå som en kontant indsats i bruttospilleindtægten.

 • Spiludbyderen ender med at betale spilafgift af en bruttospilleindtægt på i alt 1.300 kr., dette svarer til en spilafgift på i alt 260 kr. (20 % af 800 kr. plus 20 % af 500 kr.)

Julies spilkonto (egen indsats og frigivet bonus)

Eget indskud anvendt til spil (konkret kontant indsats)

1.000 kr.

Tab for egen indsats

-700 kr.

Gevinst for egen indsats

300 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

700 kr.

Frigivet bonusspil-penge (overført fra Julies bonusspil-konto) og anvendt som indsats

100 kr.

Resultat af frigivet bonusspil-penge

100 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 800 kr.

160 kr.

 

Julies bonuskonto (bonus-spilpenge, der ikke er til fri disposition)

Bonusspil-penge (anvendt som en indsats i et spil)

500 kr.

Tab for bonus-spilpenge

-400 kr.

Gevinst for bonus-spilpenge

0 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

400 kr.

Frigivet bonusspil-penge og overført til Julies spilkonto

100 kr.

Tab for bonus-spilpenge

-100 kr.

Resultat af frigivet bonusspil-penge

100 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 500 kr.

100 kr.

 

Konsekvens af at der betales spilafgift af ikke frigivne bonusspil-penge

Det er spørgers opfattelse, at der ikke er tale om spil for en værdi, når spilleren anvender ikke frigivne bonusspil-penge som en indsats i et spil. Dette skyldes, at spilleren ikke frit kan disponere over bonus­ spil-pengene, men kun anvende disse som en indsats (uden reel værdi) eller miste bonusspil-pengene.

Af eksemplerne ovenfor illustreres, at spiludbyderen vil ende med at betale en højere afgift af spil såfremt bonusspil-penge skal medregnes til bruttospilleindtægten. Spiludbyderen vil således betale spilafgift af beløb der på tidspunktet, hvor spillet foretages, reelt ingen værdi har.

På baggrund af ovenstående er det spørgers opfattelse, at beregningen af bruttospilleindtægten og hermed afgiftsgrundlaget udelukkende bør ske på baggrund af konkrete kontante indsatser og gevinster, det vil sige de finansielle ind- og udbetalinger.

At SKAT ikke anser forskellen mellem bruttospil-penge og konkrete kontante indsatser og gevinster (finansielle ind- og udbetalinger) for at have betydning i forhold til beregning af bruttospilleindtægten, er efter spørgers opfattelse ikke korrekt.

Spørger anfører, at disse ikke frigivne bonusspil-penge i virkeligheden skal ses som en rabat. Se også under bemærkningerne til spørgsmål 3.

Regnskabsmæssigt eksempel

Spiludbyderen tjener i eksempel B, mulighed 1, 600 kr. Der er en indsats på 1.000 kr. fra spilleren. Af disse tabes 700 kr. samtidig får spilleren dog 100 kr. i bonusspilpenge, som spiludbyderen skal betale.

Af disse 600 kr. skal der i dag betales afgift af 700 kr., da der ikke er lovhjemmel til at modregne bonusser og rabatter.

Skal spiludbyderen samtidig betale afgift af de bonusspilpenge, som spilleren spiller for, så skal der af en indtjening hos spiludbyderen på 600 kr. betales afgift af 1.100 kr. Det vil sige, at i stedet for en afgift på 20 % af den reelle bruttospilleindtægt, så skal spiludbyderen betale en afgift på ca. 40 % af spiludbyderens indtjening på spillene.

Spørger anfører, at dette alt andet lige ikke må være hensigten med loven. 

Ad spørgsmål 2

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010 omkring ændring af lov om afgift af spil at:

"Bruttospilleindtægten er spiludbyderens fortjeneste fra udbud af spil og defineres som det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (indskud fratrukket gevinster)."

"Bruttospilleindtægten er udtryk for nettoforbruget af spil (spillernes tab) og samtidig spiludbydernes fortjeneste før afgift og andre omkostninger."

"I ugens bruttospilleindtægt, hvoraf afgiften skal beregnes og dermed udgør afgiftsgrundlaget, indgår de konkret betalte indskud og udbetalte gevinster i ugens løb. Har en spiludbyder tilladelse til flere typer spil - f.eks. væddemål og spil i et online kasino - skal de to afgiftsgrundlag opgøres hver for sig."

Af SKATs styresignal SKM2011.844.SKAT "Spilleafgift - afgiftsgrundlag - onlinekasino og væddemål - ændring og præcisering af praksis pr. 1. januar 2012 - styresignal", fremgår at;

"Det er kun en rabat, der ikke indgår i afgiftsgrundlaget (bruttospilleindtægt eller kommission), når en spiludbyder i direkte tilknytning til, at en spiller gør en indsats - eller i forbindelsen med, at der tages kommission af indsatsen - tilbagefører et beløb i kontanter eller point med tilknyttet værdi (rabatten) til spillerens spilkonto."

Det fremgår af SKATs styresignal, at opnår en spiller en kontant rabat på fx 300 kr. og beløbet bliver indsat på spillerens egen spilkonto til fri disposition, så skal de 300 kr. selvfølgelig ikke indgå i bruttospilleindtægten. Dette skyldes, at spilleren frit kan disponere over de 300 kr. og vælge imellem, om han ønsker at anvende dem som et indskud eller få udbetalt sin kontante rabat.

Beløb fra spillerens egen spilkonto skal således først medregnes i bruttospilleindtægten, når spilleren vælger at foretage en konkret kontant indsats og deltage i et væddemål eller et online spil. Indskyder spilleren 1.000 kr. og får tilskrevet kontantrabatten på 300 kr. og taber alt, så beregnes afgiften af 1.300 kr. Taber spilleren ikke noget og trækker alle 1.300 ud igen, så beregnes der ingen afgift.

Spørger finder på denne baggrund, at spørgsmål 2 skal besvares med et "ja". 

Ad spørgsmål 3

Af bemærkningerne til lov om afgift af spil § 6, stk. 1 og § 11, stk. 1 samt bemærkningerne til lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010 omkring ændring af lov om afgift af spil, fremgår det, at bonusspil-penge først skal indgå i bruttospilleindtægten, når de kan anses for at være en konkret kontant indsats, jf. bemærkningerne til spørgsmål 1.

Det er spørgers opfattelse, at bonusspil-penge først vil være at anse for en konkret kontant indsats, når bonusspil-pengene er frigivet, og spilleren vælger at anvende beløbet til at foretage en konkret kontant indsats og på denne måde spille videre for bonusspil-pengene, jf. bemærkningerne til spørgsmål 1.

Af SKATs styresignal SKM2011.844.SKAT fremgår, at en kontant rabat vil være en rabat i det beløb, der bliver indsat på spillerens spilkonto. Det vil sige, at opnår spilleren en kontant rabat på fx 300 kr. ved selv at indsætte fx 1.000 kr. på sin egen spilkonto, så vil de 300 kr. først skulle medregnes til bruttospilleindtægten, når spilleren vælger at anvende den kontante rabat som en konkret kontant indsats, jf. bemærkningerne til spørgsmål 2.

På baggrund af bemærkningerne til spørgsmål 1 og 2, er det spørgers opfattelse, at en bonus og en kontant rabat, skal behandles på samme måde i forhold til, hvornår beløbene skal medregnes brutto-spilleindtægten. Det er således afgiften uvedkommende, at bonussen størrelse bestemmes ud fra, hvordan det går spilleren i perioden, hvor bonussen fritspilles.

Dette er med til at sikre, at bruttospilleindtægten afspejler konkrete kontante indsatser fratrukket konkrete kontante gevinster.

Det er spørgers opfattelse, at en bonus og en kontant rabat skal behandles på samme måde i forhold til, hvornår beløbene skal medregnes til bruttospilleindtægten. Dette skyldes, at det afgørende er, hvornår der sker en konkret kontant indsats.

I forhold til beregning af bruttospilleindtægten er det således underordnet, hvorvidt et beløb, der gives til den enkelte spiller, skal anses for at være en "bonus" eller en "kontant rabat". Det afgørende er i stedet håndteringen, indtil beløbet kan anses for at være en konkret kontant indsats.

Spørger finder på denne baggrund, at spørgsmål 3 skal besvares med et "ja".

Spørger anfører supplerende, at SKAT i deres bemærkninger til spørgsmål 2 har bekræftet, at sker der en opskrivning af spillerens spilkonto som følge af en kontant rabat, skal denne rabat først medregnes bruttospilleindtægten, når den anvendes som en konkret kontant indsats i et spil. Det vil sige, at selve opskriv­ning­en af spillerens spilkonto ikke har betydning for beregning af bruttospille­ind­tægten.

Spørger bemærker, at SKAT alligevel fastholder, at en rabat samt en bonus ikke kan sammenlignes frem til, at disse anvendes som en konkret kontant indsats.

Det er spørgers opfattelse, at en bonus og en kontant rabat skal behandles på samme måde i forhold til, hvornår beløbene skal medregnes bruttospilleindtægten.

Det vil sige, at det er underordnet, hvorvidt spilleren opnår en rabat eller en bonus i den periode, hvor bonusspil-pengene står på spillerens bonusspil-konto, og derfor ikke er til fri disposition for spilleren. Idet de frigivne bonusspil-penge tilskrives spillerens spilkonto, opskrives spilkontoen på samme måde, som når spilleren modtager en kontant rabat. Som følge af dette er det spørgers opfattelse, at de frigivne bonusspilpenge først skal medregnes i bruttospilleindtægten, når de, som en kontant rabat, anvendes som en konkret kontant indsats i et spil.

Ovenstående er efter spørgers vurdering med til at sikre, at bruttospilleindtægten afspejler konkrete kontante indsatser fratrukket konkrete kontante gevinster. Som følge af dette vil en kontant rabat og en frigivet bonus, der står til fri disposition på spillerens spilkonto, kunne hæves af spilleren eller anvendes som en konkret kontant indsats i et spil. På baggrund af dette er det spørgers vurdering, at en kontant rabat og en frigivet bonus skal behandles på samme måde i forhold til spiludbyderens beregning af bruttospilleindtægten.

Det er spørgers vurdering, at det afgørende, for hvornår en indsats skal medregnes til bruttospilleindtægten, er, hvornår der sker en konkret kontant indsats og ikke, som SKAT nævner, hvornår der foretages et spil (uanset for hvilke midler).

Hvorvidt et beløb betegnes for en "bonus" eller en "kontant rabat", er efter spørgers vurdering underordnet i forhold til spiludbyderens beregning af bruttospilleindtægten. Det væsentlige er i stedet, hvornår beløbet kan anses for at være anvendt som en konkret kontant indsats og, at indsatsen, før den anvendes, har været til fri disposition for spilleren.

Eksempel C - kontant rabat og bonus bør behandles ens i forhold til beregning af bruttospilleindtægten

Spørger har ved hjælp af nedenstående eksempel illustreret, hvorfor en kontant rabat og en bonus (frigivet bonus) bør behandles på samme måde i forhold til beregning af bruttospilleindtægten:

 • Gunnar indbetaler 1.100 kr. til sin spilkonto (kontant indskud)

 • Gunnar modtager som følge af sin indbetaling 100 kr. i rabat. De 100 kr. modregnes betalingen, således at Gunnar kun betaler 1.000 kr. Beløbet på spilkontoen er total set 1.100 kr.

Gunnar har herefter to muligheder:

 1. Gunnar kan spille for hele sit indestående på sin spilkonto.

 2. Gunnar kan lade være at spille for sin rabat.

Mulighed 1 - konsekvenser for beregning af bruttospilleindtægten

Gunners spilkonto (egen indsats og rabat)

Spil for eget indskud:

 

Eget indskud anvendt til spil (konkret kontant indsats)

1.000 kr.

Tab for egen indsats (70 %)

-700 kr.

Gevinst for egen indsats

300 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

700 kr.

Spil for kontant rabat:

 

Modtaget kontant rabat fra spiludbyderen ved eget indskud og anvendt til spil

100 kr.

Tab for anvendt kontant rabat

100 kr.

Gevinst for anvendt kontant rabat          

0 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt af kontant rabat (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

100 kr.

Beregning af spilafgift

 

Bruttospilleindtægt fra egen indsats

700 kr.

Bruttospilleindtægt fra anvendt kontant rabat

100 kr.

Total bruttospilleindtægt

800 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 800 kr.

160 kr.

 

Mulighed 2 - konsekvenser for beregning af bruttospilleindtægten

Gunners spilkonto (egen indsats og rabat)

Spil for eget indskud:

 

Eget indskud anvendt til spil (konkret kontant indsats)

1.000 kr.

Tab for egen indsats (70 %)

-700 kr.

Gevinst for egen indsats

300 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

700 kr.

Spil for kontant rabat:

 

Modtaget kontant rabat fra spiludbyderen ved eget indskud men ikke anvendt til spil

100 kr.

Tab for anvendt kontant rabat

0 kr.

Gevinst for anvendt kontant rabat          

0 kr.

Resultat/bruttospilleindtægt af kontant rabat (beregnes som indsatser fratrukket gevinster):

0 kr.

Beregning af spilafgift

 

Bruttospilleindtægt fra egen indsats

700 kr.

Bruttospilleindtægt fra anvendt kontant rabat

0 kr.

Total bruttospilleindtægt

700 kr.

Spilafgift:

Spiludbyderen skal betale spilafgift svarende til 20 % af 800 kr.

140 kr.

 

Konsekvens af at bonusspil-penge og rabatter ikke behandles ens

Konsekvensen af SKATs holdning, om at der skal betales spilafgift af ikke frigivne bonusspil-penge, så snart de anvendes til et spil (se eksempel B, mulighed nr. 2), medfører, at spiludbyderen ender med at betale spilafgift af en højere bruttospilleindtægt, end hvis spiludbyderen i stedet gav spilleren en kontant rabat.

Dette skyldes, at der til bruttospilleindtægten både skal medregnes ikke frigivne bonusspil-penge samt frigivne bonusspilpenge. Det afgørende, for hvornår et beløb bør medgå som en indsats i forhold til bruttospilleindtægten, bør efter spørgers vurdering være, hvorvidt beløbet er til fri disposition for spilleren som fx frigivne bonusspil-penge og en kontant rabat, og ikke som SKAT nævner det forhold, at der foretages et spil.

Medgår kun frigivne bonusspil-penge samt en kontant rabat til bruttospilleindtægten (når de anvendes som en konkret kontant indsats), vil en bonus og en rabat blive behandlet på samme måde.

Dette betyder ligeledes, at anses en rabat og en bonus ikke for at være det samme, vil spiludbyderen ende med at betale et højere beløb i spilafgift af de bonusspil-penge som Julie modtager i forhold til den kontante rabat som Gunnar modtager. 

Ad spørgsmål 4

Følgende fremgår af SKATs juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.9.12 Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv.:

"Hvis en udbyder med tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino giver nye spillere eller spillere, der fx har spillet 10 gange inden for den sidste måned, mulighed for at indgå et gratis spil, er der tale om spil uden indsats, og der skal betales gevinstafgift at vundne gevinster, fordi spillet ud over ikke at have indsats desuden er offentligt tilgængeligt og med element af tilfældighed. Et gratis spil er fx. free spin, gratis bingo eller point uden tilknyttet værdi."

I det tilfælde, hvor en spiller får frigivet gennemspillede bonusspil-penge, jf. bemærkningerne til spørgsmål 1, som følge af at betingelserne for at få frigivet bonusspil-penge er opfyldt, er det spørgers opfattelse, at gevinsten (udbetaling af bonusspil-penge) ikke blive omfattet af reglerne for afgift af spil uden indsats. Dette skyldes, at spil for bonusspil-penge efter spørgers opfattelse ikke kan anses for at være et spil uden indsats, idet bonusspil-pengene er betinget af, at spilleren fx foretager en konkret kontant indsats eller tidligere har deltaget i spørgers (spiludbyderens) spil.

Betingelserne for hvilke spil, der er omfattet af reglerne for "spil uden indsats", fremgår af SKATs juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.9.12 Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv.:

"Det er den, der udbyder spillet, der skal betale afgiften og skal indeholde afgiften før udbetaling af gevinsten til vinderen. Se SPILAL § 16.

Spillene, der er omfattet af reglen, er spil,

a)       hvor der ikke opkræves en indsats for at deltage i spillet,

b)      hvor der skal være et element af tilfældighed til stede i spillet/konkurrencen og hvor,

c)       der er offentlige, og deltagelsen derfor ikke må bero på en casting/udvælgelse af deltagerne.

Alle tre betingelser skal være opfyldt, før spillet er omfattet af SPIL § 15."

På baggrund af ovenstående er det spørgers opfattelse, at spillet ikke bliver omfattet af reglerne for "spil uden indsats".

Spørger finder på denne baggrund, at spørgsmål 4 skal besvares med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spil for bonusspil-penge ikke skal indgå i beregning af bruttospilleindtægten (afgiftsgrundlaget), hverken som en indsats eller en gevinst, i en situation, hvor spilleren ikke har fuld råderet over bonus-spilpengene, idet de holdes i en særlig kategori uden for bruttospilleindtægten, dvs. før bonusspil-pengene er frigivet til spillerens frie disposition.

Lovgrundlag

Lov om afgifter af spil, lov nr. 698 af 25. juni 2010:

"Væddemål

§ 6. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål efter § 11 i lov om spil skal betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten, jf. dog stk. 2.

(...)

Onlinekasino

§ 11. Indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino efter § 18 i lov om spil skal betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

(...)"

Forarbejder

Følgende fremgår af forslag til lov om afgifter af spil, lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010:

"(...)

2. Lovforslagets formål og baggrund

Forslaget har til formål at regulere betaling af afgift af spil, der udbydes eller arrangeres i Danmark. Forslaget indeholder bl.a. bestemmelser om afgiftspligt, betaling, hæftelse, sikkerhedsstillelse og kontrol.

Spilleafgifterne har traditionelt være opbygget således, at man enten har afgiftsbelagt indskudssummen, gevinsten eller bruttospilleindtægten (BSI, som er indskud fratrukket gevinster). Visse spil er eksempelvis både omfattet af en afgift af indskudssummen og en afgift af gevinsten. Når et spil er afgiftsbelagt, har dette som udgangspunkt medført, at gevinsten ikke bliver omfattet af vinderens skattepligtige indkomst.

Når man har valgt at afgiftsbelægge spil forskelligt, skyldes dette spillenes forskellige karakteristika.

Bruttospilleindtægten bliver ofte anvendt som afgiftsgrundlag ved spil, hvor spilhastigheden er høj, og hvor den typiske måde at spille på er, at en gevinst vundet i et spil anvendes som indskud til det næste spil. Dette drejer sig eksempelvis om spil på kasinoer, spilleautomater og hestevæddeløb. Bruttospilleindtægten er spiludbyderens fortjeneste fra udbud af spil og defineres som det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (indskud fratrukket gevinster).

Gevinstafgiften og afgiften af indskudssummen anvendes typisk på spil med en lavere hastighed så som lotterier. Gevinstafgiften beregnes som udgangspunkt som en procentdel af den gevinst, der udbetales til vinderen. Typisk betales der alene gevinstafgift af gevinster, der overstiger en minimumsgrænse. Gevinstafgiften betales reelt af vinderen af gevinsten, men spiludbyderne skal før udbetaling af gevinsten indeholde afgiften, og det er herefter spiludbyderne, der er ansvarlige for angivelse og indbetaling til staten af afgiften. Afgiften af indskudssummen beregnes som en procentdel af den samlede indskudssum for det pågældende spil.

I dette lovudkast videreføres sondringen mellem at afgiftsbelægge enten indskudssummen, gevinsten eller bruttospilleindtægten afhængig af spilletypen. Tilsvarende gælder det, at nogle spil også fremover kan være omfattet af både en afgift af indskudssummen og en afgift af gevinsten. Der sker således på langt de fleste områder en videreførelse af gældende ret i forhold til, hvorledes et spil afgiftsbelægges.

For så vidt angår de spil der foreslås liberaliseret, dvs. væddemål (bortset fra væddemål på heste- og hundevæddeløb) og online kasinospil, indeholder forslaget en ændring i den måde, spillet hidtil har været afgiftsbelagt på. Disse spil vil fremover ikke være omfattet af en gevinstafgift, men alene en afgift af bruttospilleindtægten. Afgiftsomlægningen sker, idet en afgift af bruttospilleindtægten anses for at være den mest hensigtsmæssige beskatningsmåde i forhold til spil med høj spilhastighed og høj tilbagebetalingsprocent.

(...)

3.4. Væddemål

3.4.1. Gældende ret

Væddemål er i dag delt op i tre grupper, henholdsvis væddemål med faste odds (bookmakerspil), almindelige puljevæddemål (f.eks. tipning) og puljevæddemål (totalisatorspil) på heste- og hundevæddeløb. Spillene er omfattet af tips- og lottolovens bestemmelser.

Udbud af væddemål med faste odds og almindelige puljevæddemål samt puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb hører under Danske Spils bevilling.

For væddemål med faste odds (bookmakerspil) skal der betales en afgift på 30 pct. af det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (bruttospilleindtægten), jf. § 1 A, stk. 2, i tips- og lottoloven. Herudover skal der betales en gevinstafgift på 15 pct. af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr., jf. § 6 i samme lov.

Afgiften for almindelige puljevæddemål udgør 16 pct. af indskudssummen, jf. § 1 A, stk.1, i tips- og lottoloven, og en gevinstafgift på 15 pct., af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr., jf. § 6 i samme lov.

Puljevæddemål (totalisatorspil) på heste og hundevæddemål er pålagt en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten og en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige spilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr., jf. § 1 A, stk. 3, i tips- og lottoloven.

3.4.2. Forslagets indhold

Som en følge af at væddemål på faste odds og almindelige puljevæddemål liberaliseres, foreslås det, at gevinstafgiften ikke videreføres for disse spil. Endvidere foreslås det, at der indføres en ensartet afgift for disse spil på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

Det foreslås desuden, at afgiften for væddemål, der afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (væddemålsbørs), beregnes af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission af eksempelvis indskud eller af vundne gevinster.

Afgiften efter loven omfatter væddemål, der er omfattet af en dansk spilletilladelse. Spiludbyderne kan afholde væddemål, hvor der både deltager danske og udenlandske spillere. Kun den del af væddemålene, som indgås af danske spillere, er omfattet af en dansk spilletilladelse. Afgiften beregnes af bruttoindtægten heraf, dvs. indskud fra danske spillere fratrukket gevinster til danske spillere, henholdsvis kommission af eksempelvis indskud eller af gevinster vundet af danske spillere. (...)

(...)

3.7. Online kasino

3.7.1. Gældende ret

Efter gældende ret er online udbud af kasinospil underlagt Danske Spils bevilling. Danske Spil udbyder dog ikke disse spil.

Disse spil er efter gældende regler omfattet af tips- og lottolovens bestemmelser. Spillene er pålagt henholdsvis en afgift på indskudssummen og en gevinstafgift. Afgiften på indskudssummen udgør 16 pct., og gevinstafgift udgør 15 pct., jf. henholdsvis § 1 A, stk. 1 og § 6 i tips- og lottoloven.

3.7.2. Forslagets indhold

Disse spil er en del af den foreslåede delvise liberalisering af spillemarkedet. Det vil sige, at såvel danske som udenlandske spilleselskaber kan fremover få tilladelse til at udbyde disse spil online her i landet.

Afgiften foreslås på den baggrund ændret, således at disse spil ikke længere vil blive pålagt en gevinstafgift, men alene en afgift på bruttospilleindtægten. Denne afgift foreslås at udgøre 20 pct., jf. bemærkningerne til punkt 3.4.2.

Afgiften efter loven omfatter online kasinospil, der er omfattet af en dansk spilletilladelse. Spiludbyderne kan udbyde kasinospil, hvor der både deltager danske og udenlandske spillere. Kun den del af spillet, hvor danske spillere deltager, er omfattet af en dansk spilletilladelse. Afgiften beregnes af bruttoindtægten heraf, dvs. indskud fra danske spillere fratrukket gevinster til danske spillere. Af online spil, hvor der tages kommission, beregnes afgiften dog af det beløb, som spiludbyderen har taget i kommission.

Specielle bemærkninger

"Til væddemål

Til § 6

(...)

Efter regler i tips- og lottoloven betaler Danske Spil i dag for fast odds væddemål 30 pct. af bruttospilleindtægten i afgift, samt en gevinstafgift på 15 pct., og af puljevæddemål (bortset fra på heste- og hundevæddeløb) betales 16 pct. i afgift af indskudssummen samt en gevinstafgift på 15 pct.

Gevinstafgiften blev indført i 1956. Den skulle erstatte indkomstskat af disse gevinster. Skal en spiller betale indkomstskat af gevinster, har spilleren også fradrag for årets udgifter til opnåelse af gevinsterne. Et sådant system kan være vanskeligt at administrere for spillerne og svært for myndighederne at kontrollere, hvilket oprindelig var en af årsagerne til indførelse af gevinstafgiften. Gevinstafgiften opgøres og indbetales af spiludbyderne, og indførelsen af bundfradraget på 200 kr. skal ses i lyset af de administrative besværligheder, der på tidspunktet for indførelsen af gevinstafgiften formentlig var forbundet med at opgøre afgiften.

Efter gældende regler er gevinster vundet i puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb, kasinospil og spil på gevinstgivende spilleautomater undtaget for gevinstafgift, og de er samtidig fritaget for indkomstskat. Spiludbyderne betaler i stedet en afgift af bruttospilleindtægten. Disse spil uden gevinstafgift er spil, hvor spilhastigheden er høj, og hvor den typiske måde at spille på er, at en gevinst vundet i et spil anvendes som indskud i det næste. Hvis disse spil blev pålagt gevinstafgift, hver gang en præmie var over 200 kr., ville det ødelægge spillets natur og medføre fald i omsætningen.

Ved indførelse af Oddsetspillene i starten af 1990´erne blev disse spil også belagt med gevinstafgift. Dengang var udbuddet af kampe/væddemål ikke så stort som i dag, og der var ikke mulighed for live-betting. Spillet var derfor langsommere end i dag, hvor online spil på væddemålene er indført. Danske Spil indregner i dag gevinstafgiften, når de fastsætter odds, hvilket betyder at tilbagebetalingsprocenten er lavere, end den ville være uden gevinstafgift. Præmier hos udenlandske bookmakere er ikke belagt med gevinstafgift.

For at sikre ensartede produkter og undgå incitament til at spille på udbydere uden tilladelse her i landet foreslås det, at gevinstafgiften afskaffes for væddemålene generelt. Det foreslås tilsvarende, at der ikke indføres gevinstafgift på online kasino, jf. bemærkningerne til § 11.

Det foreslås i stk. 1, at der indføres én samlet afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten, som betales af tilladelsesindehaveren.

Afgiftsgrundlaget er således bruttospilleindtægten, som defineres som det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (spilleindsats fratrukket gevinster).

(...)

Til online kasino

Til § 11

Efter gældende regler er online udbud af kombinationsspil - herunder roulette, poker, baccarat, blackjack, gevinstgivende spilleautomater, whist, hjerterfri, yatzy og ludo - underlagt monopolet i Danske Spil, som dog kun i dag udbyder visse af disse spil (bl.a. ikke poker). Det foreslås, at udbuddet af spillene liberaliseres, således at såvel danske som udenlandske spilleselskaber kan få tilladelse til udbud af spillene online her i landet. For yderligere bemærkninger vedrørende liberaliseringen henvises til lovforslag om lov om spil.

På linje med tilfældet med de liberaliserede væddemål, jf. § 6, foreslås i stk. 1, at afgiften er 20 pct. af bruttospilleindtægten. Afgiftsgrundlaget er således bruttospilleindtægten (indskudssummen fratrukket gevinsterne). Det er indehaveren af tilladelsen til at udbyde kasinospillene, der skal betale afgiften.

(...)

"

Praksis

Det fremgår af styresignalet SKM2011.844.SKAT, at  SKAT op til ikrafttræden af lov om afgifter af spil den 1. januar 2012, på baggrund af flere konkrete forespørgsler fra udbydere af spil, med styresignalet præciserede den kommende praksis vedrørende opgørelsen af afgiftsgrundlaget for de nye spiltyper, onlinekasino og væddemål, herunder i forhold til anvendelsen af bonus ved disse spiltyper.

Indholdet af dette styresignal er indarbejdet i SKATs juridiske vejledning, hvoraf følgende bl.a. fremgår (de to afsnit vedrørende henholdsvis onlinekasino og online-væddemål er næsten enslydende):

"

E.A.9.7 Væddemål

...

 Afgiftens størrelse og beregning

For væddemål skal der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten (indsats fratrukket gevinster). Se SPILAL § 6, stk. 1.

I tilfælde, hvor spillet afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), og hvor spiludbyderens fortjeneste fremkommer ved at denne tager en kommission, beregnes afgiften af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission af eksempelvis indsats eller af vundne gevinster. Se SPILAL § 6, stk. 2.

Alle indsatser fra spillere og udbetalte gevinster til dem indgår i beregningen af bruttospilleindtægten. Fx vil bruttospilleindtægten være 0, hvis alle indsatser til en jackpot pulje udbetales som gevinst til en spiller.

Hvis gevinsten er en vare, er det varens handelsværdi, som indgår i bruttospilleindtægten.

Gratis spil, bonusser og lignende anses for at være markedsføringsomkostninger. Derfor kan disse omkostninger, og alle af spiludbyderens andre omkostninger, som ikke er direkte gevinster til spillerne, ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten.

Eksempler på elementer, der ikke kan fradrages i bruttospilleindtægten

 • Gratis spil, herunder free spin, gratis bingo eller point uden tilknyttet værdi

 • Bonusser og lignende, herunder sign-up bonus og reload bonus og point med tilknyttet værdi

 • Reklameudgifter

 • Sponsorater, der ikke er vundet af spilleren

 • Gebyrer

 • Betaling af forhandlere og formidlere, herunder fx teleselskaber

 • Betalingsløsninger.

Når en spiludbyder giver bonusser og lignende til spillerne og indsætter dem på spillernes spilkonto i kontanter eller med en tilknyttet værdi, giver dette (uanset eventuelle bindinger) derfor ikke ret til fradrag i bruttospilleindtægten.

Når en spiller efterfølgende anvender den opnåede bonus eller lignende til spil, anses det som en indsats, der skal medregnes til bruttospilleindtægten. Eventuelle gevinster vundet i spillet medfører, at spiludbyderen kan fratrække gevinstbeløbet i bruttospilleindtægten.

Det er kun en rabat, der ikke indgår i afgiftsgrundlaget (bruttospilleindtægt eller kommission), når en spiludbyder i direkte tilknytning til, at en spiller gør en indsats - eller i forbindelsen med, at der tages kommission af indsatsen - tilbagefører et beløb i kontanter eller point med tilknyttet værdi (rabatten) til spillerens spilkonto. Det er en betingelse, at spilleren frit kan trække rabatbeløbet ud af spilkontoen eller omveksle rabatpointene til kontanter, der kan trækkes ud af spilkontoen. Det er endvidere en betingelse, at spilleren ikke efterfølgende kan miste retten til den opnåede rabat, fx pga. en tidsbegrænsning, og rabatbeløbet må ikke efterfølgende kunne inddrages af udbyderen.

Giver en spiludbyder gratis spil, fx. free spin, gratis bingo eller point uden tilknyttet værdi, er disse spil ikke omfattet af spilletilladelsen. Der er tale om spil uden indsats omfattet af SPILAL § 15. For disse spil skal der ske særskilt registrering for gevinstafgift, og der skal føres særskilt regnskab. Af gevinster vundet i et sådant spil, skal der betales en afgift på 15 pct. af kontante gevinstbeløb over 200 kr., idet udbyder afkorter gevinstbeløbet med afgiften før udbetaling af restbeløbet til vinderen, og for varegevinster skal der betales 17,5 pct. af gevinstværdien over 200 kr. De nærmere regler for spil uden indsats, herunder regler for registrering, afgift, angivelse og betaling, er beskrevet i afsnit E.A.9.12.

(...)

E.A.9.8 Onlinekasino

(...)

[teksten i afsnittet svarer til den ovenfor refererede tekst fra afsnittet E.A.9.7 vedrørende væddemål]

(...)"

Begrundelse

Det primære spørgsmål i anmodningen er efter SKATs opfattelse, hvorvidt spil for bonus-spilpenge skal anses som indsats i spil og dermed skal medregnes som en indsats, når bruttospilleindtægten er beregnet. Der er ikke taget stilling til dette spørgsmål i lovens forarbejder.

Det bemærkes indledningsvis, at SKAT er enig med spørgers repræsentant i, at selve det at spørger tildeler bonusspil-penge til en spiller, som denne kan anvende til at spille for, ikke påvirker bruttospilleindtægten. Der er således ved tildelingen hverken tale om indsatser eller gevinster i spil.

Der kan i den forbindelse henvises til styresignalet SKM2011.844.SKAT, som er indarbejdet i SKATs praksis i den juridiske vejledning, afsnit E.A.9.7 Væddemål og E.A.9.8 Onlinekasino, hvoraf det klart fremgår, at tildeling af bonusser ikke kan føre til fradrag i bruttospilleindtægten. Der er således ikke tale om gevinster.

Det fremgår videre samme sted, at når en spiller derimod efterfølgende anvender den opnåede bonus til spil, anses det som en indsats, der skal medregnes i bruttospilleindtægten, og eventuelle gevinster vundet i spillet medfører, at spiludbyderen kan fratrække gevinstbeløbet i bruttospilleindtægten.

Det betyder, at indsatser i form af bonus-spilpenge skal anses som indsatser på linje med indsatser, som kunden selv har betalt.

SKAT er således ikke enig i spørgers opfattelse af, at bruttospilleindtægten (det afgiftspligtige grundlag) skal beregnes på baggrund af de konkrete kontante indskud (indbetalinger) fratrukket udbetalte gevinster (udbetalinger).

SKAT bemærker, at indskud i spillene ikke kan foretages kontant, men alene ved anvendelse af elektroniske spilkonti.

SKAT anser spil for bonus-spilpenge som udtryk for reelle spil, hvori der dels foretages indsatser og vindes gevinster. Eftersom det fremgår, at alle indsatser og gevinster bliver registeret enten på en spilkonto eller en bonusspil-konto, kan både indsatser og gevinster endvidere umiddelbart opgøres.

At tildeling af og spil for bonus-spilpenge i det viste regneeksempler fører til, at der bliver betalt en højere afgift, end hvis beregningen alene skete på baggrund af finansielle ind- og udbetalinger, ses ikke at ændre på, at spil for bonus-spilpenge må anses for reelle indsatser, når bruttospilleindtægten skal opgøres.

Det er således SKATs opfattelse, at i det omfang tildelte bonus-spilpenge rent faktisk anvendes som indsatser i spil, så er der tale om en værdi, som skal medregnes som indsats/indskud, når bruttospilleindtægten skal beregnes.

Spørgers repræsentant anfører, at det fremgår af bemærkningerne til lov om afgift af spil § 6, stk. 1 og § 11, stk. 1 samt bemærkningerne til lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010 omkring ændring af lov om afgift af spil, at bonusspil-penge først skal indgå i bruttospilleindtægten, når de kan anses for at være en konkret kontant indsats. Dette er ikke korrekt. Som det fremgår af de ovenfor refererede forarbejder, defineres bruttospilleindtægten som indskud (indsatser) fratrukket gevinster. Forarbejderne tager derimod ikke specifikt stilling til spørgsmålet om behandling af bonus-spilpenge i relation til opgørelse af bruttospilleindtægten.

SKAT mener ikke, at det kan gøre nogen forskel, hvorvidt bonus-spilpenge holdes på en adskilt konto, eller beløbene figurerer på kundens spilkonto, men med bestemte aftalevilkår/bindinger tilknyttet. Der ses således ikke at være nogen forskel i, at indsatser og gevinster løbende bliver registreret, og udgør reelle værdier.

SKAT er således heller ikke enig med spørger i, at spil for bonus-spilpenge først skal medregnes som indskud, når der spilles for penge, som er frigivet til spillerens frie disposition på spilkontoen (og dermed også kan hæves fra spilkontoen, i stedet for at blive anvendt til spil). Det anføres af spørger som begrundelse herfor, at spilleren først har mulighed for at disponere over disse bonusspil-penge, når de bliver frigivet og indsat på spillerens egen spilkonto. SKAT er ikke enig heri, idet spilleren kan foretage spil for ikke-frigivne bonus-spilpenge, og dermed disponere over disse. SKAT er heller ikke enig i, at bruttospilleindtægten regnskabsmæssigt - når der foretages spil for bonusspil-penge - som anført af spørger udelukkende kan opgøres på grundlag af konkrete kontante indsatser og konkrete kontante gevinster på spilkontoen. Som nævnt fremgår det, at indsatser og gevinster registreres, både på spilkontoen og bonus-spilkontoen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at en kontant rabat i form af opskrivning af spillerens spilkonto til fri disposition for spilleren ikke skal indgå i beregning af bruttospilleindtægten, før denne bliver anvendt som en konkret kontant indsats i et spil.

Lovgrundlag

Se under spørgsmål 1

Forarbejder

Se under spør gsmål 1

Praksis

Se under spørgsmål 1

Begrundelse

SKAT forudsætter, som det fremgår af spørgsmålet, at der med en kontant rabat menes en opskrivning af spilkontoen med et bestemt beløb til fri disposition for spilleren.

Som det fremgår af de ovenfor refererede forarbejder og praksis, beregnes bruttospilleindtægten som indskud/indsatser fratrukket gevinster. Da der ved opskrivning af en spilkonto med et bestemt beløb, som kan anvendes til spil, ikke sker et indskud/en indsats i et spil, eller vindes en gevinst, påvirker dette ikke i sig selv bruttospilleindtægten.

Det bemærkes vejledende, at hvis en opskrivning reelt er udtryk for en gevinst, der er vundet ved spil uden indsats, så skal der betales gevinstafgift heraf efter lov om afgifter af spil, § 15.

SKAT skal vejledende udtale, at hvis der spilles for f.eks. 1.300 kr. inklusive den foretagne opskrivning, så indgår det fulde beløb som indskud ved beregning af bruttospilleindtægten. Evt. gevinster fratrækkes i bruttospilleindtægten.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet at bonusspil-penge og en kontant rabat vil være at sidestille med hinanden i forhold til, hvornår disse skal medregnes i bruttospilleindtægten.

Lovgrundlag

Se under spørgsmål 1

Forarbejder

Se under spørgsmål 1

Praksis

Se under spørgsmål 1

Begrundelse

Det fremgår af spørgers bemærkninger vedrørende spørgsmål 3, at spørger i spørgsmål 3 forudsætter, at der er svaret "ja" til spørgsmål 1.

Det bemærkes, at SKAT ved bevarelsen af spørgsmål 1 har svaret nej til, at bonusspil-penge først skal medregnes til bruttospilleindtægten som et indskud/en indsats, når bonusspil-pengene er frigivet til fri disposition på spillerens spilkonto.

Det fremgår endvidere af spørgsmål 2, at spørger definerer en kontant rabat som en opskrivning af spillerens spilkonto med et bestemt beløb.

Det er SKATs opfattelse, at der skal svares nej til det stillede spørgsmål, da bonusspil-penge og en kontant rabat, forstået som en opskrivning af spilkontoen - ud fra beskrivelserne heraf - ikke er det samme.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2, hvoraf det fremgår, at beløb hidrørende fra en opskrivning af en spilkonto, der anvendes som indskud/indsats i et spil, skal medregnes i bruttospilleindtægten som en indsats. Der henvises endvidere til besvarelsen af spørgsmål 1, hvoraf det fremgår, at tildelte bonus-spilpenge skal medgå som en indsats ved opgørelsen af bruttospilleindtægten på det tidspunkt, hvor disse anvendes til spil, uanset at bonus-spilpengene ikke i øvrigt kan hæves, fordi de føres på en særskilt konto med forskellige bindinger.

Der henvises i øvrigt til SKATs praksis, jf. SKM2011.844.SKAT som gengivet i SKATs Juridiske vejledning, E.A.9.7 -  Væddemål og E.A.9.8 - Onlinekasino, hvoraf det bl.a. fremgår, at der kun kan anses for at foreligge en rabat, som kan reducere bruttospilleindtægten, hvis rabatten gives i direkte tilknytning til, at spilleren gør en indsats i et spil. Dette ses ikke at forekomme i de eksempler, spørger opstiller.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Spørgsmål 4

Hvis spørgsmål 1 besvares med "Ja" ønskes det bekræftes, at en udbetaling af gennemspillede og frigivne bonusspil-penge ikke bliver omfattet af reglerne for spil uden indsats.

Indstilling

Spørgsmål 1 er besvaret med "nej". Spørgsmålet bortfalder derfor.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.