Dato for udgivelse
06 Apr 2016 14:29
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-0433905
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Nye suppl. best. til KN og nye FBKN


Kommissionen har udstedt følgende forordninger om indsættelse af supplerende bestemmelser i den kombinerede nomenklatur:

  • supplerende bestemmelse 13 til kap. 22 vedr. bestemmelsen af proteinindhold i sojabaserede drikkevarer (gennemførselsforordning (EU) nr. 2016/533)
  • supplerende bestemmelser 3 og 4 til kap. 4 vedr. sondering mellem vallepermeat og mælkepermeat (gennemførselsforordning (EU) nr. 2016/534)

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 89 af 6. april 2016 og træder i kraft den 26. april 2016

Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelser og ændring af Forklarende Bemærkninger til KN:

  • 3403 19 90 vedr. præparater på basis af syntetiske smøremidler
  • 0802 90 50 vedr. pinjefrø (FBKN vedr. 0802 90 85 udgår)
  • Kap. 24 indsættes bilag A og B vedr. rygeprøvning og metode til sigtning

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 121 af 6. april 2016.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes af de ovenstående supplerende bestemmelser, kan ikke benyttes efter ikrafttrædelsen, selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

BTO'er, der påvirkes af de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret