Dato for udgivelse
25 Apr 2016 17:26
Til
Virksomheder, der benytter toldsystemerne
Sagsnummer
16-0496982
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Ændringer til de nuværende toldsystemer pr 1. maj 2016.


I forbindelse med, at den nye EU-Toldkodeks træder i kraft. Vil der blive foretaget følgende ændringer til de nuværende toldsystemer den 1. maj 2016.

Importsystemet:

Aktiv forædling tilbagebetaling.

Ordningen for aktiv forædlling tilbagebetaling bortfalder. Det betyder, at der fra den 1. maj 2016 ikke længere kan angives varer til Aktiv forædling, tilbagebetaling.

Varer der allerede er indført under ordningen inden den 1. maj 2016, vil kunne fraføres efter de regler og tidsfrister der står i virksomhedens bevilling.

Det betyder i praksis, at procedurekoder der starter med 41 ikke kan anvendes fra den 1. maj 2016, det vil drejer sig om procedurekoderne:

4100200, 4151200, 4191200, 4192200, 4100100, 4100A06, 4100A07, 4100E01, 4100E02, 4171100, 4171200, 4171A06, 4171A07

Hvis virksomheden forsøger på dette vil de få en fejlkode:

  • Ved filoverførsel: "(1242) Feltet er ikke udfyldt korrekt     Proc_kod"

  • Online: "Procedurekoden findes ikke"

Toldoplag Type D

Toldoplag type D bortfalder. Ved Angivelse til toldoplag hvor procedurekoden i rubrik 37 starter med 71, må oplagsnr i rubrik 49 på hovedoplysninger ikke angives med et foranstillet D.

Hvis virksomheden forsøger på dette vil de få et fejlsvar.

Der oprettes derfor en ny svartekstkode 5193: Den angivne toldoplagstype D er ikke tilladt.

Manifest:

Midlertidig opbevaring MIG/MIO

Frist for fraførsel på midlertidig oplag (MIO)/Midlertidig Opbevaring (MIG) ændres fra 14 dage til 90 dage.

NCTS - Transitsystemet:

Sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsdokumenter ændrer pr. 1. maj 2016 værdi fra 7.000,- til 10.000 Euro. Bemærk dette betyder at der skal indtastes nyt Garanti Reference Nummer (GRN nr.) ved brug af sikkerhedskode 4.

Følsomme varer forsvinder.

Der skal ikke længere angives kode og mængde for følsomme varer.

For angivelser (IE015) vil følgende segment ikke skulle angives efter 1. maj. 2016

------SGI CODES

O

9x

R155

SGICODSD2

31

Sensitive goods code

O

n..2

64

R156

CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402

SenGooCodSD22

31

Sensitive quantity

R

n..11,3

CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402

SenQuaSD23

Det betyder for en godkendt modtager vil følgende segment forsvinde fra IE043 og IE044, når disse godkendes og frigives.

------SGI CODES

O

9x

R155

SGICODSD2

Sensitive goods code

O

n..2

64

R156

CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402

SenGooCodSD22

Sensitive quantity

R

n..11,3

CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402

SenQuaSD23