Dato for udgivelse
28 Apr 2016 14:06
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-080934
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets forordning (EF) 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


Kommissionen har ved delegerede forordning (EU) 2016/654 offentliggjort i EU-tidende L 114 af 28. april 2016 ændret Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændringen henvises til forordning (EU) 2016/654.

Forordningen træder i kraft den 28. april 2016 og anvendes fra 1. maj 2016.