Dato for udgivelse
03 May 2016 13:00
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-0570459
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (UCC-IA), der gælder fra 1 maj 2016, indeholder ikke længere et format for en "universel" oprindelsescertifikat som omhandlet i artikel 47 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93.

Der er dog nogle forordninger, som indeholder betingelser, hvorved der kan drages fordel af toldkontingenter etableret i disse forordninger og anvendelse af oprindelsesbevis i henhold til den artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93.


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (UCC-IA), der gælder fra 1 maj 2016, indeholder ikke længere et format for en "universel" oprindelsescertifikat som omhandlet i artikel 47 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93. Der er dog nogle forordninger, som indeholder betingelser, hvorved der kan drages fordel af toldkontingenter etableret i disse forordninger og anvendelse af oprindelsesbevis i henhold til den artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

I betragtning af, at der skal etableres kontakt med tredjelande, der nyder fordel af disse toldkontingenter, er disse forordninger endnu ikke formelt tilpasset den nye situation fra 1. maj 2016.

Af hensyn til at undgå afbrydelser i de nuværende handelsstrømme, anbefales det, at Medlemsstaternes toldmyndigheder fortsat acceptere dokument baseret på den tidligere Artikel 47 i forordning (EØF) nr 2454/93, indtil EU-forordningerne ændres eller indtil 31-12-2016 senest. Dette er naturligvis ikke til hinder for muligheden for toldmyndighederne at kræve på ethvert tidspunkt yderligere dokumentation for den oplyste oprindelse i toldangivelsen i henhold til artikel 61 i forordning (EU) nr 952/2013 om EU-toldkodeksen (UCC).

Du kan læse hele kommissionen meddelelse her.