Dato for udgivelse
03 May 2016 10:50
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-2711242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 og (EU) 2015/1519 om indførelse af en endelig antidumping-/udligningstold på importen af biodiesel  med oprindelse i Amerikas Forenede Stater efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/675 offentliggjort i EU-tidende L 116 af 30. april 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2015/1519 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2016/675.

Forordningen trådte i kraft den 1. maj 2016.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/676 offentliggjort i EU-tidende L 116 af 30. april 2016 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2015/1518 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af biodiesel (toldtariffens pos. ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 og ex 3826 00 90) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2016/676.

Forordningen trådte i kraft den 1. maj 2016.