Dato for udgivelse
03 May 2016 11:38
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
28.02.2016
7318 12 90 11-99     Udgår og erstattes af:
7318 12 90 ---I andre tilfælde:
10 ----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
90 ----I andre tilfælde 3,7%
01.04.2016
0709 99 90 70      Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.