Dato for udgivelse
10 May 2016 11:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0151791
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
04.05.2016
7318 15 69 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 15 69 -------I andre tilfælde:
11 --------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok 3,7%
--------Andre varer:
61 ---------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ---------I andre tilfælde 3,7%
05.05.2016
7318 14 91 11-99        Udgår og erstattes af:
7318 14 91 ----Pladeskruer:
10 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
90 -----I andre tilfælde 3,7%
7318 14 99 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 14 99 ----Andre varer:
10 -----Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
-----Andre varer:
20 ------Bjergbolt:
- i form af en selvskærende skrue
- af længde over 300 mmaf den art, der bruges til mineunderstøtning
3,7%
90 ------I andre tilfælde 3,7%
7318 15 59 11-98 Udgår og erstattes af:
7318 15 59 -------I andre tilfælde:
11 --------Selvlåsende bolte og møtrikker af typen Hi-Lok 3,7%
--------I andre tilfælde:
61 ---------Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer 3,7%
69 ---------Andre varer 3,7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2016) som forventes udsendt ultimo juni 2016.