Dato for udgivelse
10 May 2016 11:39
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
16-0623438
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye tariferingsforordninger: Monitorarm, hobbydrivhus, smartphonedockingstation, mixer/analog til digital konverter/forforstærker, bærbar batterifrevet apparat til optagelse og lagring af videobilleder, limpistol og veksel- til jævnstrømsadapter


Kommissionen har den 19 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/613 vedrørende tarifering af monitorarm under 7616 99 90.

Kommissionen har den 19 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/614 vedrørende tarifering af hobbydrivhus under 7326 90 98.

Kommissionen har den 19 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/615 vedrørende tarifering af smartphonedockingstation under 8537 10 99.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L105 af 21 april 2016 og træder i kraft 11 maj 2016

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/663 vedrørende tarifering af mixer/analog-digital konverter/forforstærker under 8543 70 90.

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/664 vedrørende tarifering af bærbar batteridrevet apparat til optagelse og lagring af videobilleder under 8525 80 99.

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/665 vedrørende tarifering af limpistol under 8419 89 98.

Kommissionen har den 26 april 2016 vedtaget gennemførselsforordning nr 2016/666 vedrørende tarifering af veksel- til jævnstrømsadapter under 8504 40 82.

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L115 af 29 april 2016 og træder i kraft 19 maj 2016

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af den vedtagne foranstaltning. BTO'er, der påvirkes af den nye tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret