Dato for udgivelse
13 May 2016 10:56
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0197485
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilbagetrækning af godtagelsen af tilsagnet for to eksporterende producenter og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/87 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/704 offentliggjort i EU-tidende L 122 af 12. maj 2016 tilbagetrukket godtagelsen af tilsagnet for to eksporterende producenter og ændret gennemførelsesforordning (EU) 2015/87 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår tilbagetrækning af tilsagn og ændring af fordning henvises til teksten i (EU) 2016/704.

Forordningen træder i kraft den 13. maj 2016.