Dato for udgivelse
13 May 2016 11:37
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0647144
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/703 offentliggjort i EU-tidende L 122 af 12. maj 2016 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer (toldtariffens pos. ex 8305 10 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2016/703.

Forordningen træder i kraft den 13. maj 2016.