Dato for udgivelse
17 May 2016 11:23
Til
Importører mv
Sagsnummer
16-0650756
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af zeolit A i pulverform med oprindelse i Bosnien-Hercegovina.


Kommissionen har ved meddelelse (2016/C 172/05) offentliggjort i EU-tidende C 172 af 13. maj 2016 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af zeolit A i pulverform (toldtariffens pos. 2842 10 00 30) med oprindelse i Bosnien-Hercegovina (BA).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i (2016/C 172/05)