En økonomisk operatør, som er etableret i Unionens toldområde, og som opfylder visse kriterier kan ansøge om AEO-bevilling. Se EUTK art. 38, stk. 1.

Definitionen af en økonomisk operatør, som er etableret i Unionens toldområde, fremgår af EUTK art. 5 nr. 5, nr. 31 og nr. 32.

Det er ansøgers eget valg, om man ønsker at søge om AEO-bevilling. Der er ingen juridisk forpligtigelse til at søge om denne bevilling.

AEO-bevillingen udstedes til ansøgeren efter en grundig kontrol af dennes virksomhed. Den tildelte AEO-status vedrører virksomheden selv og gælder dennes forretningsaktiviteter. Virksomheden er den eneste, der er berettiget til at modtage fordelene. AEO-fordelene gives afhængigt af bevillingstype.

Se også afsnit A.A.2.3 Særligt om afgørelser på toldområdet og afsnit A.A.7.4 Sagsbehandlingsreglerne, hvor der findes særlige regler for tolden.