For at opnå AEO-status er der fire eller fem hovedkriterier som den ansøgende økonomiske operatør skal opfylde, afhængigt af, om der søges om en AEOC-bevilling, AEOS-bevilling, eller én samlet bevilling.

Rammerne for disse kriterier fremgår af EUTK art. 39 og GF art. 24-28. Alle krav for den pågældende bevillingstype skal være opfyldt.

Som udgangspunkt skal kriterierne være overholdt inden for en treårig periode før virksomheden søger om en AEO-bevilling.

Det er dog muligt for virksomheder at søge om en AEO-bevilling, hvis de har været etableret i mindre end tre år på ansøgningstidspunktet. I disse tilfælde vurderes kriterierne ud fra de oplysninger, som toldmyndighederne har tilgængelige bl.a. regnskaber og anden relevant information.

Det er således ikke en hindring for udstedelse af en AEO-bevilling, at en ansøger har været etableret i mindre end tre år.