En virksomhed, der ansøger om en AEO-bevilling, må ikke have begået en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, og må ikke være registreret for alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til deres økonomiske virksomhed.

Når ansøgeren er en fysisk person, er betingelsen opfyldt, når ansøgeren, eller den ansatte, som er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, ikke har begået en alvorlig overtrædelse af told- og skattelovgivningen inden for de seneste tre år før ansøgningen om en AEO-bevilling. Ansøgeren, og den ansatte, som er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, må ikke være registreret for alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgers økonomiske virksomhed.

Hvis ansøgeren ikke er en fysisk person er betingelsen opfyldt, hvis ingen af følgende personer i løbet af de seneste tre år har begået en alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, eller er registreret for alvorlige strafbare handlinger i tilknytningen til ansøgerens økonomiske virksomhed:

  1. Ansøgeren

  2. Den person, som er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med dennes ledelse

  3. Den ansatte, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender.

Betingelserne kan dog anses for at være opfyldt, når den kompetente toldmyndighed vurderer, at en eventuel overtrædelse er:

  • mindre betydelig set i forhold til antallet eller omfanget af de relaterede aktiviteter, og

  • der ikke er tvivl om, at ansøgeren er i god tro.

Hvis den person, der er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med ansøgerens ledelse, er etableret eller har bopæl uden for EU, vurderes kravet om fravær af overtrædelser og strafbare forhold ud fra de regnskaber og oplysninger, der står til rådighed for den toldmyndighed, som skal træffe afgørelsen om AEO-bevillingen. 

I tilfælde af, at en ansøger har været etableret i mindre end tre år, sker vurderingen på grundlag af de regnskaber og oplysninger, der er til rådighed.

Se EUTK art. 39, litra a, og GF art. 24.