Samarbejdet med andre medlemsstater sker via det elektroniske system EOS (Electronic Operator System). I EOS systemet udveksles og lagres oplysninger om ansøgninger og tildelte AEO-bevillinger. Derudover registreres enhver anden begivenhed eller handling, som kan have betydning for bevillingen, herunder annullering, suspension, tilbagekaldelse eller fornyet vurdering.

Se GF art. 30.

Se også afsnit F.A.4.7 Overgangsbestemmelser.