Elektronisk system

I en overgangsperiode frem til det elektroniske system, der er nødvendig for anvendelse af bestemmelserne om ansøgning og udstedelse af AEO-bevilling, er på plads, skal det hidtidige system med brug af papir og elektronisk ansøgning anvendes.

Det er hensigten, at samarbejdet med andre medlemsstater på sigt skal udvides via det elektroniske system (EOS-systemet), hvor der allerede nu deles informationer om tildelte AEO-bevillinger, afgørelser, suspensioner eller tilbagekaldelser.

Det hidtidige system skal derfor anvendes indtil datoen for opgraderingen af EOS-systemet.

Se GF art. 30, stk. 3.

Se ligeledes DFO art. 3 og 5.