Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for varers oprindelse og giver information til at forstå og anvende reglerne for bestemmelse af præferenceoprindelse af varer.

  • Præferenceoprindelse tildeles varer fra EU og bestemte lande, som EU har en frihandelsaftale med, når varerne opfylder oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale. Gennem præference kan der opnås nedsættelse af told eller ingen told på varerne.
  • Ikkepræferenceoprindelsesregler anvendes til handelspolitiske foranstaltninger som f.eks. antidumpingtold og udligningstold, handelsembargoet, beskyttelsesforanstaltninger, kvantitative restriktioner og handelsstatistikker.

Du kan også læse mere om oprindelse på EU's hjemmeside her

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag for reglerne om fortoldning ved vareindførsel (F.A.9.1)
 • Ikkepræferenceprindelse (F.A.9.2)
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre (F.A.9.3)
 • Varers præferenceoprindelse (F.A.9.4)
 • Oversigt over indgået handelsaftaler mellem EU og 3. lande (F.A.9.5)
 • Fælles begreber for præferenceordningerne (F.A.9.6)
 • PEM konventionen (F.A.9.7)
 • Registreret eksportør system (REX) (F.A.9.8)
 • Præferencetoldbehandling (F.A.9.9)