Indhold

Dette afsnit handler om formålet med og lovgrundlaget for reglerne om varers oprindelse.